Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jindřiška Řehořková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jindřiška Řehořková"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jindřiška Řehořková
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_ České stavovské povstání Název sady: Pozdní středověk a počátky novověku Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Jedná se o výkladovou prezentaci, která žáky seznamuje s příčinami, průběhem a s důsledky českého stavovského povstání. V závěru si žáci mohou ověřit své nově získané znalosti. Práce obsahuje animace.

2 České stavovské povstání

3 České stavovské povstání
= povstání českých nekatolických stavů proti Habsburkům (Matyáš, Ferdinand II.) Kdy : – 1620 Proč : panovník porušoval náboženské i politické svobody stavů Začalo : pražskou defenestrací Skončilo : porážkou stavů v bitvě na Bílé hoře

4 Příčiny povstání Matyáš, Ferdinand II. zastánci absolutismu katolíci
vyostřily se vztahy mezi katolickou a nekatolickou šlechtou 1618 česká nekatolická šlechta poslala panovníkovi stížnost na soustavné porušování Rudolfova majestátu panovník ji zamítl (porušení náboženských svobod) zakázal svolávat zemské sněmy (porušení politických práv) 3.pražská defenestrace

5

6 Průběh povstání 23.5.1618 čeští stavové vtrhli do kanceláře Pražského
hradu a shodili z okna dva místodržitele = = 3.pražská defenestrace = = počátek českého stavovského povstání ( ) = počátek třicetileté války ( ) Stavové zvolili si vlastní vládu Matyáš zemřel, Ferdinanda II. neuznali, králem zvolili Fridricha Falckého („zimní král“) stavovskou moc nadřadili moci královské nekatolíci měli přednost před katolíky

7 Konec povstání Ferdinand II. shromáždil velkou armádu
pomoc získal od španělských Habsburků k rozhodující bitvě došlo na Bílé hoře spojená habsburská vojska za 2 hodiny porazila vojsko českých nekatolických stavů Fridrich Falcký uprchl ze země vlády se ujal Ferdinand II.

8 Důsledky = tvrdé potrestání povstání
popraveno na Staroměstském náměstí 27 hlavních představitelů odboje mnozí uvězněni konfiskován (zabaven) majetek zrušen Rudolfův majestát narostla moc katolíků probíhala rekatolizace = obracení protestantů na katolickou víru 1627 vydal Ferdinand II. Obnovené zřízení zemské = = zákoník – platil až do roku 1848

9 Obnovené zřízení zemské
stavy nemají právo zasahovat do státních záležitostí veškerá moc je v rukou panovníka (absolutismus) Habsburkové mají dědičné právo na český trůn jediné povolené náboženství – katolické němčina zrovnoprávněna s češtinou nekatolíci musí zemi opustit, nebo přestoupit na katolickou víru

10 do emigrace odešlo asi lidí byl jim zabaven majetek Čechy opouští např. Jan Ámos Komenský chudí lidé na výběr neměli, museli zůstat a vyznávat katolickou víru

11 Zopakuj nové učivo 1) České stavovské povstání probíhalo
2) Povstali proti 3) Povstání začalo (čím) 4) Povstalci zvolili svým králem 5) K rozhodující bitvě došlo (kdy) , (kde) 6) Skončila (jak) 7) bylo na Staroměstském náměstí 8) Na českém trůnu byl do roku 1637 9) Habsburkové zavedli (státní zřízení) a (víra) 1618 – 1620. čeští nekatoličtí stavové Habsburkům. 3.pražskou defenestrací. Fridricha Falckého. na Bílé hoře. porážkou českých stavů. popraveno 27 vůdců odboje. Ferdinand II. absolutismus katolické náboženství.

12 Použité zdroje VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis. Středověk a počátky novověku pro 7.ročník ZŠ. Brno: Nová škola, s.r.o., 2008, ISBN MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátků novověku. Liberec: Dialog, 2002, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN ilustrace klipart AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MERIAN, Matthäus. Wikipedia.cz. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Mgr. Jindřiška Řehořková"

Podobné prezentace


Reklamy Google