Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vláda přemyslovských knížat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vláda přemyslovských knížat"— Transkript prezentace:

1 Vláda přemyslovských knížat
Vznik českého státu Vláda přemyslovských knížat

2 Bořivoj, první kníže z rodu přemyslovců
První přemyslovský kníže, o kterém se dochovaly písemné zprávy. Ve stejné době na Velké Moravě vládl Svatopluk. Bořivoj nechal postavit první křesťanský kostel.

3 Bořivoj a ludmila video
Se svou ženou Ludmilou přijal na Velehradě z rukou arcibiskupa Metoděje svatý křest. Napomáhal šíření křesťanství v Čechách. Nechal postavit první křesťanské kostely. Stal se zakladatelem Prahy, jako centra státu. Křest Bořivoje a Ludmily

4 Spytihněv a vratislav i.
Po Bořivojově smrti se vlády ujal jeho syn Spytihněv. Ten zemřel bezdětný, a tak se vlády ujal jeho bratr Vratislav I.. S ženou Drahomírou měli syny Václava a Boleslava. Vratislav I.

5 kníže václav Po Vratislavově smrti byl Václav ještě dítě.
Vychovávala ho jeho babička Ludmila, Jeho matka Drahomíra se bála, že ztratí vliv nad svými syny, a tak nechala Ludmilu zavraždit. Po několika letech se Václav ujal vlády. Byl vzdělaný, jeho babička ho naučila číst a psát.

6 Václavova politika Václav musel čelit nebezpečí ze strany německého panovníka. Aby zamezil neustálým válkám, slíbil odvádět německému panovníkovi stálý poplatek za mír (500 hřiven stříbra a volů ročně). To se nelíbilo jeho bratru Boleslavovi, který toužil ujmout se vlády. Boleslav pozval Václava na svůj hrad do Staré Boleslavi. Večer spolu hodovali a přátelsky rozmlouvali. Ráno na cestě do kostela Boleslav a jeho družina Václava přepadli a zabili.

7 Svatý václav a ludmila video
Václav i jeho babička Ludmila byli církví prohlášeni za svaté. Kníže Václav byl spravedlivý a mírumilovný. Ve zlých dobách se k němu lid obracel jako ke svému patronovi (ochránci). Památku sv. Václava připomínáme státním svátkem 28. září. Kde stojí tato socha? Praha- Václavské náměstí.

8 video slavníkovci Kmen Slavníkovců byl druhý nejsilnější vládnoucí rod, jehož sídlem bylo hradiště v Libici nad Cidlinou. Aby si Přemyslovci zajistili skutečnou nadvládu, zničili hradiště a vyvraždili celý rod. Naživu zůstal jen biskup Vojtěch, který v té době pobýval v Polsku. Biskup Vojtěch byl velmi vzdělaný a přísně dodržoval křesťanské zásady. Bojoval proti nešvarům tehdejší doby, zejména obchodu s otroky, mnohoženství a alkoholismu. Je pokládán za autora nejstarší české duchovní písně „Hospodine pomiluj ny“. Zemřel mučednickou smrtí při šíření křesťanství mezi pohany v Prusku.

9 video Kníže oldřich Za vlády knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava se podařilo k Čechám připojit natrvalo Moravu. Manželství Oldřicha bylo bezdětné, postrádal nástupce. Jednoho dne na lovu uviděl u potoka krásnou dívku z vesnice, jak prala prádlo. Dívka Božena se mu velmi zalíbila a zamiloval se do ní. Zapudil svou ženu a oženil se s Boženou. Měli spolu syna Břetislava, který se po otcově smrti ujal vlády.

10 Kníže Břetislav Byl smělý panovník a ve všem podnikání neobyčejně úspěšný. Již v mládí mu byla svěřena do péče Morava. Na její obranu nechal u hranic budovat pevné strážní hrady. Snažil se zavést pevný křesťanský řád. Aby zamezil bojům o vládu, určil, že na trůn má nastoupit nejstarší člen přemyslovského rodu.

11 Vratislav II. – první český král
Syn knížete Břetislava. Za pomoc německému císaři ve válce získal královský titul nejen sobě, ale i svému nástupci. Byl prvním českým králem. Čím se portrét Vratislava II. liší od ostatních obrázků? Má korunu- je to první český král.

12 Vláda přemyslovských knížat
Zápis do sešitu Vláda přemyslovských knížat V 10. století začíná vznikat český stát, jako nejsilnější se projevuje kmen Čechů s vládnoucím rodem Přemyslovců. Bořivoj První známý kníže Přemyslovců. Vládl ve stejné době jako na Velké Moravě kníže Svatopluk. S manželkou Ludmilou přijal křest, šířil křesťanství a zakládal kostely. Svatý Václav Vychovávala ho babička Ludmila, která ho vedla ke zbožnosti a zajistila mu vzdělání. Jeho matka byla kněžna Drahomíra, která nechala zavraždit babičku Ludmilu. Václav platil německému panovníkovi poplatek, za zachování míru. To se nelíbilo jeho bratru Boleslavovi, který ho nechal zavraždit. Václav i jeho babička Ludmila byli prohlášeni za svaté. Kníže Václav byl spravedlivý a mírumilovný, ve zlých dobách se k němu český národ obracel jako k ochránci- patronovi. Na památku sv. Václava- státní svátek 28. září.

13 Zápis do sešitu Slavníkovci Jediným soupeřem Přemyslovců byli Slavníkovci sídlící na hradišti Libice nad Cidlinou. Aby si Přemyslovci zajistili nadvládu, zničili hrad Libice a vyvraždili Slavníkovce. Přežil jen biskup Vojtěch, který šířil křesťanství mezi pohany a byl v Prusku zavražděn. Oldřich a jeho syn Břetislav Zklidnili život lidí v českých zemích, dobyli zpět Moravu. Břetislav určil, že na trůn nastoupí nejstarší člen rodu. Legenda o Oldřichovi a Boženě. Vratislav II. První český král. Podařilo se mu získat královský titul od německého císaře.

14 otázky Který český kníže byl ve Velké Moravě pokřtěn arcibiskupem Metodějem? Který český kníže je patronem českého národa a po smrti byl prohlášen za svatého? Kdo vychoval knížete Václava? Jak zemřel kníže Václav? Jak se jmenoval druhý nejsilnější rod v českých zemích, který nechali Přemyslovci vyvraždit? Který panovník učil, že na trůn nastoupí nejstarší člen rodu? Který český panovník zajistil pro sebe i své nástupce královský titul? Otázka pro mladé historiky: Vyprávěj pověst o Oldřichovi a Boženě.

15 Použité prameny: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99ivoj_I.
Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart


Stáhnout ppt "Vláda přemyslovských knížat"

Podobné prezentace


Reklamy Google