Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 14 Datum ověření ve výuce:25. 2. 2011 Téma: Evropská unie Tématický okruh: Nadnárodní společenství Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 14 Datum ověření ve výuce:25. 2. 2011 Téma: Evropská unie Tématický okruh: Nadnárodní společenství Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 14 Datum ověření ve výuce:25. 2. 2011 Téma: Evropská unie Tématický okruh: Nadnárodní společenství Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: devátý Projekt: OP VK 1.4 709998205 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0440

2 ANOTACE Digitální výukový materiál EVROPSKÁ UNIE je součástí výkladové hodiny. Výklad je doplněn obrázky z internetu. Výukový materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Práce je určena na interaktivní tabuli SMART Notebook.

3 Zpracovala: Mgr. Jitka H ř íbková, ZŠ Dyjákovice

4  Mezinárodní evropská organizace  Sdru ž uje evropské státy  Vznikla 1.11.1993 v Maastrichtu  Má 27 č len ů  Č R - kv ě ten 2004  M ě na – euro – 17 zemí (tvo ř í tzv. eurozónu)  Č eský eurokomisa ř (2004-2010) Vladimír Špidla pro zam ě stnanost a sociální v ě ci rovné p ř íle ž itosti

5 Belgie Francie Itálie Lucembursko Nizozemsko Německo Dánsko Irsko Velká Británie Řecko Portugalsko Španělsko Finsko Rakousko Švédsko Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Malta Maďarsko Polsko Slovensko Slovinsko Česká republika Bulharsko Rumunsko

6

7

8  p ř enesení n ě kterých pravomocí národ- ních stát ů na Evropské spole č enství  vytvo ř ení spole č ného trhu a hospodá ř - ské a m ě nové unie  podpora rozvoje a r ů stu hospodá ř ství, zam ě stnanosti, konkurenceschopnosti  zlepšování ž ivotní úrovn ě a kvality ž ivotního prost ř edí – ochrana Ž P  udr ž ení míru

9  politická kritéria:  politická kritéria: kandidátská zem ě musí mít stabilní instituce zajiš ť ující demokracii, právní stát, dodr ž ování lidských práv a práv menšin  ekonomická kritéria:  ekonomická kritéria: zem ě musí mít fungující tr ž ní ekonomiku schopnou se vypo ř ádat s konkuren č ními tlaky uvnit ř EU  kritéria p ř ijetí :  kritéria p ř ijetí : zem ě musí být schopná p ř ijmout závazky vyplývající z č lenství, v č etn ě cíl ů politické, hospodá ř ské a m ě nové unie

10  Hrachovcová, M. a kol., Ob č anská výchova pro 9. ro č ník, OLOMOUC, 2004  http://www.eurocz.eu/o-euru/mapa.gif http://www.eurocz.eu/o-euru/mapa.gif  http://www.statnivlajky.cz/data/currency/eur/euro-coins-and-banknotes.jpg http://www.statnivlajky.cz/data/currency/eur/euro-coins-and-banknotes.jpg


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 14 Datum ověření ve výuce:25. 2. 2011 Téma: Evropská unie Tématický okruh: Nadnárodní společenství Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google