Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Příprava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Příprava."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Příprava a realizace projektů Společný technický sekretariát Brno Pobočka Střední Morava - Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 Programy implementované CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

3 Území Iniciativy Interreg IIIA Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

4 Příprava projektů - žadatel Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz studium dokumentů určených pro žadatele programu (aktuální Příručka pro žadatele), zdroj: www.strukturalni-fondy.cz, www.strukturalni-fondy.cz www.sk-cz.eu možnost konzultací při přípravě žádosti s odbornými pracovníky krajů a na Společném technickém sekretariátu; telefonicky, e-mailem, osobně pravidelné sledování webových stránek, zde pak zejména termínů předkládání žádostí, změn v příslušných dokumentech určených pro žadatele

5 Příprava projektů – základní chyby Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz nedostatečná spolupráce na projektu se zahraničním partnerem – základní podmínka programu zajištění finančního krytí projektu – předfinancování projektu infrastrukturní projekty – včasné zajištění potřebných stavebních a jiných povolení (např. tzv EIA) dodržení formálních náležitostí žádosti (např. chybějící aktuální přílohy žádosti, podpis partnera, nedostatečný popis forem spolupráce se zahraničním partnerem, chybně rozepsaný rozpočet, atd.)

6 Příprava žádosti - příležitosti Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz využití poradenství a včasné předložení žádosti na JTS v Brně (v případě nedostatků se žádost pozdrží do jejich vyřešení) stálý kontakt s partnerem projektu (společné řešení nedostatků) možnost konzultací v regionech – odborní referenti krajů (kontakt, viz webová stránka www.sk-cz.eu)www.sk-cz.eu Kontakt: Společný technický sekretariát Brno Dvořákova 14 602 00 Brno e-mail: vojtkova@crr.cz, svihelova@crr.cz, tel: 542 425 208vojtkova@crr.czsvihelova@crr.cz

7 Realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka pro NUTS II Střední Morava Olomouc strednimorava@crr.cz K. Schmied, vedoucí pobočky – 587 337 704 P. Pudová, finanční manažer – 587 337 706 L. Schejbalová, projektový manažer - 587 337 705

8 Realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Činnosti CRR ČR v rámci Iniciativy I3A příprava Podmínek poskytnutí dotace kontrola průběžných zpráv administrace podílu státního rozpočtu průběžné konzultace s příjemci kontrola projektů na místě schvalování závěrečných zpráv a kontrola vyúčtování projektů

9 Realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz K 30.9.2006 ve Zlínském kraji: uzavřeno 75 „smluv“ (26 Smluv o financování a 49 Podmínek poskytnutí dotace) celkový objem poskytnuté dotace 218 mil. Kč finančně vypořádáno 14 projektů + 5 projektů schváleno pobočkou (certifikováno přes 20%) v kontrole 10 závěrečných zpráv do konce r. 2006 bude ukončeno 31 projektů od Smlouvy odstoupil 1 příjemce

10 Realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Nejčastější problémy v před realizační fázi: chyby/nepřesnosti v projektové žádosti  nesoulad textu žádosti a samostatných příloh (zejm. rozpočet a Isprofin)  neuznatelné či „nejasné“ výdaje v rozpočtu  podceněný harmonogram projektu  nad/podhodnocené monitorovací ukazatele  neaktuální kontaktní údaje chybějící stavební povolení nedostatečné/neprůkazné finanční krytí

11 Realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Nejčastější problémy v realizační fázi: neochota mnohých příjemců „číst“ (programové dokumenty, texty smluv, pokyny od pobočky) podcenění komunikace s pobočkou - v případě problémů nemožnost nápravy pozdní předkládání průběžných zpráv a jejich kolísající kvalita nedodržování pravidel publicity nepoužívání speciálního účtu projektu

12 Realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Nejčastější problémy v po realizační fázi: pozdní předložení závěrečných zpráv (hrozí penále ze strany FÚ) doklady předložené ve vyúčtování často nesplňují náležitosti dle zákona o účetnictví nevedení odděleného účetnictví za projekt 5tiletá udržitelnost projektu v některých případech velmi problematická (pracovní místa,…)


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Příprava."

Podobné prezentace


Reklamy Google