Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU 7. NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Jindřiška Baronová T EMATICKÝ CELEK Ekonomika - Daně R OČNÍK ČK3B – III. ročník, učební obor D ATUM TVORBY Leden 2013

2 Anotace: Tento digitální učební materiál je zpracován k výuce ekonomiky ve 3. ročníku (tematický okruh daně a daňová soustava) pro učební obory 65-51- H/01 Kuchař-číšník, 65-51-H/01 Číšník, 65-51- H/01 Kuchař. Materiál stručně vysvětluje pojmy, které se v souvislosti s tematikou daní vyskytují a se kterými se žáci setkají v dalších kapitolách. Metodické pokyny: Materiál je vytvořen jako prezentace v programu MS PowerPoint. Pro jeho využití je potřeba mít k dispozici počítač nebo notebook, dataprojektor, promítací plochu a příslušné programové vybavení.

3 DAŇ = zákonem stanovená nenávratná platba, kterou platí domácnosti a firmy do rozpočtu státu nebo obce.  Daňové zákony tvoří daňovou soustavu (nově vytvořena s účinností od 1. 1. 1993).  Úpravy daňových zákonů se provádí novelizací.  Novely zákonů směřují k úpravám podle aktuálního hospodářského vývoje a potřeb společnosti.

4 Poplatník daně = fyzická nebo právnická osoba, která nese daňové břemeno  ten, z jehož příjmů se daň platí Plátce daně = fyzická nebo právnická osoba, která je povinná daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu prostř. FÚ  ten, kdo daň odvádí státu Subjekt = osoba, které se daň týká (plátce nebo poplatník)

5 Předmět daně = skutečnost (příjem, majetek, spotřeba) na jejímž základě vzniká platební povinnost (např. když mám příjem, vzniká povinnost zaplatit daň z příjmu; když vlastní nemovitost, vzniká povinnost platit daň z nemovitosti) Základ daně = je předmět vyjádřený v jednotkách peněžních nebo měřících (ks, hl, t) (např. hrubá mzda u daně z příjmů pro zaměstnance; cena majetku nabytého dědicem u daně dědické; objem motoru v cm 3 pro daň silniční u os. aut.)

6 Sazba daně = výše daně stanovená na určité množství základu daně; způsob stanovení daně – nejčastěji stanovena procentem ze základu daně Splatnost daně = termín, ve kterém musí být daň zaplacena (termín je určen také pro podání daňového přiznání) Daňové přiznání = dokument, ve kterém plátce uvádí výpočet daně a tomu příslušné potřebné skutečnosti

7 Zdaňovací období = je časový úsek, za který se daňová povinnost zjišťuje a vyměřuje Správce daně = místně příslušný finanční úřad podle místa bydliště nebo sídla FO nebo PO Daňové identifikační číslo = číslo, které přiděluje správce daní po provedení registrace k daním Pozn.: DIČ se sestává z kódu země a z číselné kmenové části - identifikátoru. U poplatníka, fyzické osoby je identifikátorem jeho rodné číslo, případně jiný, určený identifikátor. U právnické osoby je to jeho identifikační číslo – IČO.

8 POUŽITÉ ZDROJE KRÁLOVÁ, Irena. Makroekonomie a hospodářská politika státu: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 175 s. ISBN 978-80- 7373-062-8. PALYZOVÁ, Martina a Romana LEŠENAROVÁ. Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 159 s. ISBN 80-716- 8897-5. 75 s. ISBN 978-80-7373-062-8


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google