Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví."— Transkript prezentace:

1 DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

2 ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR Schválen Senátem PČR Publikován ve Sbírce zákonů Účinnost od

3 DATOVÁ SCHRÁNKA DATOVÁ SCHRÁNKA JE: Elektronické úložiště, které slouží k:  doručování dokumentů orgánů veřejné moci,  provádění úkonů vůči veřejné moci. Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: ani elektronický archiv!

4 JAK SI DATOVOU SCHRÁNKU ZŘÍDÍM ? Orgán veřejné moci (OVM), právnické osoba  datová schránka se zřizuje ze zákona, na základě údajů ve státních informačních systémech (např. obchodní rejstřík) Fyzické osoby a ostatní  Od mohou podat žádost na Czech POINTu, MV ČR atd… Jak poznám, že mi byla DS zřízena?  Vedoucí orgánu, statutární zástupce obdrží do vl. rukou zásilku s přístupovými údaji a návodem k používání

5 ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI Orgány veřejné moci jsou: zejména státní orgány a instituce, vč. orgánů státní správy, orgány územních samosprávných celků, územní samosprávné celky, veškeré státní fondy České republiky, zejména včetně Pozemkového fondu České republiky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, všechny samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři, soudy, všechny složky Policie České republiky a Armády České republiky, všechny organizační složky státu a jiných veřejnoprávních korporací, …

6 DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY Dokument dodaný do datové schránky je doručen  okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu  nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě.

7 PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY Oprávněná osoba  Fyzická osoba  Fyzická osoba podnikající  Statutární orgán  Člen statutárního orgánu  Vedoucí organizační složky  Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor  Osoba, určená může být určen oprávněnou osobou Pověřená osoba  Osoby určené oprávněnou osobou nebo administrátorem

8 JAK SE DOSTANU DO DATOVÉ SCHRÁNKY? Webový portál  jednoduchá aplikace, dostupná prostřednictvím internetu  funkce pro odesílání a příjem datových zpráv  zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Rozhraní spisových služeb  umožní přímé propojení ze spisovou službou či jinou aplikací  komfortní propojení z funkcemi spisové služby Autorizace  Každý přístup musí být autorizován oprávněnou osobou, administrátorem nebo pověřenou osobou

9 ÚHRADA ZA PROVOZ SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK  Právnické a fyzické osoby budou využívat systém datových schránek zcela zdarma  Orgány veřejné moci – podílí se na úhradě za provoz datových schránek na základě počtu odeslaných transakcí  Ministerstvo vnitra ČR hradí rozesílání přístupových údajů a zajištění dostupnosti a funkčnosti systému datových schránek  Dále následují ukázky kalkulací úspor zpracovaných poskytnutých údajů z Plzeňského kraje:

10 Po š tovn é Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka Doporučen á z á silka Doporučen á z á silka s dodejkou Z á silka do vlastn í ch rukou Osobn í před á n í Elektronick á po š ta/fax Jin é Celkem Datov é schr á nky Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka , , , , , ,4 Doporučen á z á silka ,979637,183817,915000, ,923950,2 Doporučen á z á silka s dodejkou , , , , , ,4 Z á silka do vlastn í ch rukou , , , , , ,4 Osobn í před á n í Elektronick á po š ta/fax ,990466,648717,98717,324817,94439,2 Jin é Celkem , , ,6 Ú spora , , ,4 Ú spora v % 18% 38% 39%

11 Po š tovn é Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka Doporučen á z á silka Doporučen á z á silka s dodejkou Z á silka do vlastn í ch rukou Osobn í před á n í Elektronick á po š ta/fax Jin é Celkem Datov é schr á nky Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka ,996163, ,998659, , ,4 Doporučen á z á silka ,970739,183815,913324, ,921274,2 Doporučen á z á silka s dodejkou , , , , , ,4 Z á silka do vlastn í ch rukou ,994541, , , , ,4 Osobn í před á n í Elektronick á po š ta/fax ,980358,648715,97743,324815,93943,2 Jin é Celkem , , ,6 Ú spora , , ,4 Ú spora v % 27% 45% 46%

12 Po š tovn é Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka Doporučen á z á silka Doporučen á z á silka s dodejkou Z á silka do vlastn í ch rukou Osobn í před á n í Elektronick á po š ta/fax Jin é Celkem Datov é schr á nky Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka 60489,959875,262059,961429, , ,4 Doporučen á z á silka 44499,944045,18389,98296,213389,913246,2 Doporučen á z á silka s dodejkou 67519,966834,985949,985080, , ,4 Z á silka do vlastn í ch rukou 59469,958865, , , , ,4 Osobn í před á n í Elektronick á po š ta/fax 50549,950034,64879,94821,32489,92455,2 Jin é Celkem , , ,6 Ú spora , , ,4 Ú spora v % 55% 66%

13 Děkuji za Vaši pozornost. INFOLINKA:


Stáhnout ppt "DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google