Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví."— Transkript prezentace:

1 DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

2 ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008 Schválen Senátem PČR 17.7. 2008 Publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008 Účinnost od 1.7.2009

3 DATOVÁ SCHRÁNKA DATOVÁ SCHRÁNKA JE: Elektronické úložiště, které slouží k:  doručování dokumentů orgánů veřejné moci,  provádění úkonů vůči veřejné moci. Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: Email ani elektronický archiv!

4 JAK SI DATOVOU SCHRÁNKU ZŘÍDÍM ? Orgán veřejné moci (OVM), právnické osoba  datová schránka se zřizuje ze zákona, na základě údajů ve státních informačních systémech (např. obchodní rejstřík) Fyzické osoby a ostatní  Od 1.7.2009 mohou podat žádost na Czech POINTu, MV ČR atd… Jak poznám, že mi byla DS zřízena?  Vedoucí orgánu, statutární zástupce obdrží do vl. rukou zásilku s přístupovými údaji a návodem k používání

5 ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI Orgány veřejné moci jsou: zejména státní orgány a instituce, vč. orgánů státní správy, orgány územních samosprávných celků, územní samosprávné celky, veškeré státní fondy České republiky, zejména včetně Pozemkového fondu České republiky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, všechny samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři, soudy, všechny složky Policie České republiky a Armády České republiky, všechny organizační složky státu a jiných veřejnoprávních korporací, …

6 DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY Dokument dodaný do datové schránky je doručen  okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu  nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě.

7 PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY Oprávněná osoba  Fyzická osoba  Fyzická osoba podnikající  Statutární orgán  Člen statutárního orgánu  Vedoucí organizační složky  Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor  Osoba, určená může být určen oprávněnou osobou Pověřená osoba  Osoby určené oprávněnou osobou nebo administrátorem

8 JAK SE DOSTANU DO DATOVÉ SCHRÁNKY? Webový portál  jednoduchá aplikace, dostupná prostřednictvím internetu  funkce pro odesílání a příjem datových zpráv  zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Rozhraní spisových služeb  umožní přímé propojení ze spisovou službou či jinou aplikací  komfortní propojení z funkcemi spisové služby Autorizace  Každý přístup musí být autorizován oprávněnou osobou, administrátorem nebo pověřenou osobou

9 ÚHRADA ZA PROVOZ SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK  Právnické a fyzické osoby budou využívat systém datových schránek zcela zdarma  Orgány veřejné moci – podílí se na úhradě za provoz datových schránek na základě počtu odeslaných transakcí  Ministerstvo vnitra ČR hradí rozesílání přístupových údajů a zajištění dostupnosti a funkčnosti systému datových schránek  Dále následují ukázky kalkulací úspor zpracovaných poskytnutých údajů z Plzeňského kraje:

10 Po š tovn é Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka 60481060480620510620501203610120360 Doporučen á z á silka 444926115674838262178813382634788 Doporučen á z á silka s dodejkou 6751322160328594322750081598632511552 Z á silka do vlastn í ch rukou 59463822594812369384700222281638867008 Osobn í před á n í 1970 5693 15547 Elektronick á po š ta/fax 5054 487 248 Jin é 256 282 0 Celkem30474 61813434468 82886867971 1533708 Datov é schr á nky Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka 604817,9108259,2620517,9111069,51203617,9215444,4 Doporučen á z á silka 444917,979637,183817,915000,2133817,923950,2 Doporučen á z á silka s dodejkou 675117,9120842,9859417,9153832,61598617,9286149,4 Z á silka do vlastn í ch rukou 594617,9106433,41236917,9221405,12281617,9408406,4 Osobn í před á n í 1970 5693 15547 Elektronick á po š ta/fax 505417,990466,648717,98717,324817,94439,2 Jin é 256 282 0 Celkem30474 505639,234468 510024,767971 938389,6 Ú spora 112494,8 318843,3 595318,4 Ú spora v % 18% 38% 39%

11 Po š tovn é Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka 60481060480620510620501203610120360 Doporučen á z á silka 444926115674838262178813382634788 Doporučen á z á silka s dodejkou 6751322160328594322750081598632511552 Z á silka do vlastn í ch rukou 59463822594812369384700222281638867008 Osobn í před á n í 1970 5693 15547 Elektronick á po š ta/fax 5054 487 248 Jin é 256 282 0 Celkem30474 61813434468 82886867971 1533708 Datov é schr á nky Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka 604815,996163,2620515,998659,51203615,9191372,4 Doporučen á z á silka 444915,970739,183815,913324,2133815,921274,2 Doporučen á z á silka s dodejkou 675115,9107340,9859415,9136644,61598615,9254177,4 Z á silka do vlastn í ch rukou 594615,994541,41236915,9196667,12281615,9362774,4 Osobn í před á n í 1970 5693 15547 Elektronick á po š ta/fax 505415,980358,648715,97743,324815,93943,2 Jin é 256 282 0 Celkem30474 449143,234468 453038,767971 833541,6 Ú spora 168990,8 375829,3 700166,4 Ú spora v % 27% 45% 46%

12 Po š tovn é Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka 60481060480620510620501203610120360 Doporučen á z á silka 444926115674838262178813382634788 Doporučen á z á silka s dodejkou 6751322160328594322750081598632511552 Z á silka do vlastn í ch rukou 59463822594812369384700222281638867008 Osobn í před á n í 1970 5693 15547 Elektronick á po š ta/fax 5054 487 248 Jin é 256 282 0 Celkem30474 61813434468 82886867971 1533708 Datov é schr á nky Zjednodu š en á tabulka Plzeňský krajcena Rokycanycena Klatovycena Obyčejn á z á silka 60489,959875,262059,961429,5120369,9119156,4 Doporučen á z á silka 44499,944045,18389,98296,213389,913246,2 Doporučen á z á silka s dodejkou 67519,966834,985949,985080,6159869,9158261,4 Z á silka do vlastn í ch rukou 59469,958865,4123699,9122453,1228169,9225878,4 Osobn í před á n í 1970 5693 15547 Elektronick á po š ta/fax 50549,950034,64879,94821,32489,92455,2 Jin é 256 282 0 Celkem30474 279655,234468 282080,767971 518997,6 Ú spora 338478,8 546787,3 1014710,4 Ú spora v % 55% 66%

13 Děkuji za Vaši pozornost. www.datoveschranky.info INFOLINKA: 270 005 200


Stáhnout ppt "DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google