Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2519.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2519.2."— Transkript prezentace:

1 N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2519.2 F Stupeň a typ vzděl á v á n í Odborn é vzděl á v á n í Vzděl á vac í oblast Ekonomická Vzděl á vac í obor Ekonomika Vzděl á vac í okruh Podnikání fyzických osob Druh učebn í ho materi á lu Prezentace C í lov á skupinaŽ á k, 16 - 19 let Anotace Prezentace seznamuje ž á ky s podnikáním fyzických osob podle živnostenského zákona a prakticky přibližuje možnosti podnikání Speci á ln í vzděl á vac í potřeby - ž á dn é - Kl í čov á slova Živnost řemeslná, vázaná, volná, koncese, živnostenský rejstřík. Datum3.12.2012 Ekonomika– Podniky jednotlivců, živnosti

2 Podniky jednotlivců, živnosti Živnost podle živnostenského zákona je soustavná činnost provozovaná - samostatně, - pod vlastním jménem, - na vlastní odpovědnost, - za účelem dosažení zisku - za podmínek stanovených živnostenským zákonem

3 Živnostenský zákon Stanovuje druhy živností Určuje, co je a není živností Stanovuje podmínky pro provozování živností Udává náležitosti spojené s vydáním živnostenského oprávnění

4 Podmínky provozování živnosti 1) všeobecné - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům (daná osoba je schopna vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe odpovědnost) - trestní bezúhonnost je prokázána výpisem z rejstříku trestů, který vydávají rejstříkové soudy (dnes si ho sám zajistí referent Živnostenského úřadu) 1) všeobecné - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům (daná osoba je schopna vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe odpovědnost) - trestní bezúhonnost je prokázána výpisem z rejstříku trestů, který vydávají rejstříkové soudy (dnes si ho sám zajistí referent Živnostenského úřadu)

5 Podmínky provozování živnosti 2. zvláštní jde o odbornou nebo jinou způsobilost k provozování živnosti, (je přesně stanoveno zákonem). Není-li toto splněno, lze to nahradit ustanovením odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. Týká se živností: řemeslných vázaných koncesovaných 2. zvláštní jde o odbornou nebo jinou způsobilost k provozování živnosti, (je přesně stanoveno zákonem). Není-li toto splněno, lze to nahradit ustanovením odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. Týká se živností: řemeslných vázaných koncesovaných

6 Členění živností z hlediska způsobu získání oprávnění Živnosti Ohlašovací ŘemeslnéVázanéVolné Koncesované

7 Ohlášení nebo podání žádosti Ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi se provádí u živnostenského úřadu vyplněním tzv. jednotného registračního formuláře. Pozn. Podání lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy tzv. Czech POINT Ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi se provádí u živnostenského úřadu vyplněním tzv. jednotného registračního formuláře. Pozn. Podání lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy tzv. Czech POINT

8 Živnosti řemeslné Jsou uvedeny v příloze č.1 živnostenského zákona Odborná způsobilost je získána vyučením v oboru a praxí Patří sem např. hostinská činnost ( ale např. ubytování do 10 osob je volná živnost) pekaři a cukráři truhláři a tesaři zedníci a kováři opravy motorových vozidel… přesný výčet v příloze zákona

9 Živnosti vázané Jsou uvedeny v příloze č.2 živnostenského zákona Odborná způsobilost je stanovena pro každou živnost samostatně podle zvláštních podmínek Provozování vyžaduje průkaz způsobilosti Patří sem např.  výroba, opravy a montáž vozidel  vyučování řízení motorových vozidel (autoškola)  průvodcovská činnost (horská, sportovní v oblasti CR) – jsou vázané na průvodcovské zkoušky (přesný výčet – viz příloha zákona)

10 Živnosti volné Jejich provozování nevyžaduje prokazování odborné nebo jiné způsobilosti. K provozování musí být splněny pouze všeobecné podmínky. Patří sem např. velkoobchod a maloobchod provozování čerpacích stanic činnost reklamní a marketingová poskytování služeb osobního charakteru…

11 Živnosti koncesované (1) Mohou být provozovány pouze na základě vydaného státního povolení – KONCESE I když osoba splní všechny podmínky k provozování koncesované živnosti, nemusí mu oprávnění vydáno – vydání závisí na rozhodnutí živnostenského úřadu. Na koncesní živnost není právní nárok jako u živnosti ohlašovací.

12 Živnosti koncesované (2) Mezi koncesované živnosti jsou řazeny hlavně obory, ve kterých je vysoké riziko ohrožení života, zdraví, majetku a veřejných zájmů Patří sem např. taxislužba zajištění ostrahy osob a majetku výuka a výcvik ve střelbě zbraní směnárenská činnost (povolení od ČNB) poskytování telekomunikačních služeb (povolení telekomunikačního úřadu) pohřební služba provozování cestovní kanceláře (povolení od Ministerstva pro místní rozvoj) - přesný výčet viz příloha zákona

13 Živnostenské oprávnění (oprávnění provozovat živnost vzniká) právnickým osobám – zápisem do obchodního rejstříku fyzickým osobám u ohlašovací živnosti – dnem ohlášení u koncesované živnosti – dnem nabytí právní moci udělení koncese

14 Průkaz živnostenského oprávnění Pozor! Od července 2008 platí, že žadatel již nedostane ŽL ani koncesní listinu, ale výpis ze živnostenského rejstříku, který slouží jako doklad o prokázání živnostenského oprávnění.

15 Živnostenský rejstřík je částečné veřejný seznam, vedou ho živnostenské úřady (www.zivnostenskyrejstrik.cz)www.zivnostenskyrejstrik.cz má evidenční charakter podchycuje údaje o živnostnících, kteří provozují živnost v územním obvodu daného živnostenského úřadu obsahuje stanovené údaje a jejich změny po celou dobu provozování živnosti je částečné veřejný seznam, vedou ho živnostenské úřady (www.zivnostenskyrejstrik.cz)www.zivnostenskyrejstrik.cz má evidenční charakter podchycuje údaje o živnostnících, kteří provozují živnost v územním obvodu daného živnostenského úřadu obsahuje stanovené údaje a jejich změny po celou dobu provozování živnosti

16 Zánik živnostenského oprávnění smrtí podnikatele, nepokračují-li v podnikání dědicové zánikem právnické osoby (výmazem z obchodního rejstříku) uplynutím doby, na kterou byla živnost udělena rozhodnutím živnostenského úřadu

17 Výhody živnostenského podnikání (jednotlivců) jednoduchost podnikání, pracuji sám na sebe snadné založení, přerušení a ukončení činnosti o své pracovní době rozhoduje člověk sám není vyžadován velký počáteční kapitál nízké náklady se založením živnosti poměrně jednoduchá administrativa veškeré rozhodování je soustředěno u vlastníka majitel volně disponuje celým ziskem po zdanění

18 Nevýhody živnostenského podnikání(jednotlivců) Ručí za závazky celým svým osobním majetkem Přílišná závislost na životních osudech majitele Při vložení celého svého majetku do podnikání se těžko získává úvěr (nemá čím ručit) Omezené podnikatelské znalosti a zkušenosti

19 Otázky k opakování 1.Charakterizuj živnostenské podnikání podle živnostenského zákona 2.Popiš podmínky nutné pro provozování živností 3.Vyjmenuj a charakterizuj ohlašovací živnosti 4.Rozdílnost koncesovaných živností v porovnání s ohlašovacími živnostmi 5.Význam živnostenského rejstříku 6.Stručně popiš výhody a nevýhody živnostenského podnikání jednotlivce 1.Charakterizuj živnostenské podnikání podle živnostenského zákona 2.Popiš podmínky nutné pro provozování živností 3.Vyjmenuj a charakterizuj ohlašovací živnosti 4.Rozdílnost koncesovaných živností v porovnání s ohlašovacími živnostmi 5.Význam živnostenského rejstříku 6.Stručně popiš výhody a nevýhody živnostenského podnikání jednotlivce

20 Úkol Najdi v zákoně o živnostenském podnikání živnost, která se vztahuje k tvému oboru. Vypracuj následující úkoly: a) do které živnosti činnost patří b) Jaké podmínky musí zájemce splnit, aby mohl tuto živnost provozovat

21 Použité zdroje BIŇOVEC, K., PEŠTOVÁ S. Ekonomika a provoz obchodu. 1.vyd. Praha : Fortuna, 1995. 136 s. ISBN 80-7168-191-1. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4.vyd. Praha : Fortuna, 2007. 184 s. ISBN 978- 80-7373-000-0. ŠVARCOVÁ J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín : CEED 2006. 295 s. ISBN 80-903433-3-3 Graf – vlastní zdroj

22 Seznam odkazů na použité obrázky Snímek 19 - [cit. 2012-12-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW http://www.pdclipart.org/thumbnails.php?album=37 Snímek 20 - [cit. 2013-03-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=158


Stáhnout ppt "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2519.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google