Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tématický okruh: Anorganická chemie Téma: OXIDY Anotace: Prezentace slouží žákům jako osnova probíraného učiva. Obsahuje základní údaje k tématu – dělení oxidů, jejich vlastnosti a užití. K prezentaci je možnost využít i pracovní list. Text slouží i jako zápis do sešitu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Majerčáková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 OXIDY

3 Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. Rozdělují se na: kyselinotvorné zásadotvorné amfoterní

4 Kyselinotvorné oxidy při reakci s vodou vytváří kyseliny. Mezi kyselinotvorné oxidy patří: oxid uhličitý oxid siřičitý

5 Oxid uhličitý CO 2 Vlastnosti bezbarvý nedýchatelný plyn součástí vzduchu (těžší než vzduch) Užití v chladících zařízení k výrobě sody, sodové vody k plnění hasících přístrojů http://www.youtube.com/watch?v=Y9XLeBrBs Wkhttp://www.youtube.com/watch?v=Y9XLeBrBs Wk – koloběh oxidu uhličitého

6 Dopiš rovnice a pojmenuj látky: Reakce dokonalého spalování Reakce nedokonalého spalování

7 Oxid siřičitý SO 2 Vlastnosti bezbarvý ostře zapáchající plyn (dráždí ke kašli) toxický Užití výroba celulózy a papíru ze dřeva, k bělení vlny, bavlny k dezinfekci (síření) sudů, sklepů, včelích úlů

8 Kyselé deště V ovzduší silně znečištěném některými druhy škodlivin, jako jsou oxid siřičitý nebo oxidy dusíku, dochází chemickými reakcemi s vodní párou ke vzniku slabých kyselin. Ty spolu s deštěm a sněžením padají na zemský povrch a mluvíme o nich jako o kyselých deštích. Kyselé deště mají velmi nepříznivý vliv především na půdu a rostliny, zejména některé druhy stromů. Když bylo v naší republice v 70. a 80. letech 20. století ovzduší nejvíce znečištěné, způsobily kyselé deště odumření celých rozsáhlých lesů na hřebenech Krušných a Jizerských hor. Mohlo za to znečištění z tepláren a elektráren spalujících uhlí.

9 Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru. Vodní páry (H 2 O) způsobují asi 60 % zemského přirozeného skleníkového efektu. Ostatní plyny ovlivňující tento efekt jsou oxid uhličitý (CO 2 ) (kolem 26 %), methan (CH 4 ), oxid dusný (N 2 O) a ozón (O 3 ) (asi 8 %).

10 Oxid vápenatý CaO = pálené vápno Vlastnosti bílá žiravá krystalická látka Užití součást sádry a malty v zemědělství a lesnictví - snižuje kyselost půdy Býval používán při pohřbívání mrtvých těl do otevřených hrobů zvláště v období epidemií například moru za účelem dezinfekce a zamezení zápachu rozkladu.

11 Dopiš rovnice a pojmenuj látky: Reakce vzniku páleného vápna (oxid vápenatý) Reakcí páleného vápna s vodou vzniká hašené vápno (hydroxid vápenatý)

12 Oxid hlinitý Al 2 O 3 V přírodě se vyskytuje jako nerost korund. Jeho odrůdy jsou smirek a drahé kameny – safír (modrá barva) a rubín (červená barva). Užití: smirek – brusný materiál – brusný papír a brousky bauxit – výroba hliníku safír a rubín - šperkařství

13 Oxid křemičitý SiO 2 Vlastnosti pevná těžko tavitelná látka Užití sklářský a keramický průmysl křemenné sklo – výroba laboratorních pomůcek silikagel – sušidlo

14 Zdroje: BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy: úvod do obecné a anorganické chemie. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2000, 143 s. Duhová řada, sv. 93. ISBN 80-716-8720-0 VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 1. vyd. Praha: SPN, 1995, 365 s. ISBN 80-859- 3708-5.


Stáhnout ppt "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google