Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_6_ CHALKOLIT NA PŘEDNÍM VÝCHODĚ. ENEOLIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_6_ CHALKOLIT NA PŘEDNÍM VÝCHODĚ. ENEOLIT."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_6_ CHALKOLIT NA PŘEDNÍM VÝCHODĚ. ENEOLIT V EVROPĚ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Prezentace pro 6. ročník. K výkladu UČEBNÍ LÁTKY DLE ŠVP

2 Chalkolit na Předním východě. Eneolit v Evropě

3 1. Chalkolit na Předním východě z řeckého chalkos = měď Doba měděná.Doba měděná. Vznikají rozsáhlé vesnice městského charakteru.Vznikají rozsáhlé vesnice městského charakteru. Závlahové zemědělství.Závlahové zemědělství. Objev kovů = získávání kovů z rud a jejich zpracování = metalurgie – let př.n.l..Objev kovů = získávání kovů z rud a jejich zpracování = metalurgie – let př.n.l.. Vynález kolaVynález kola (doprava nákladů). Vynález oradla – tažené dobytkem.Vynález oradla – tažené dobytkem.

4 Výroba s přebytky  růst sociálních rozdílů.Výroba s přebytky  růst sociálních rozdílů. Počátky směny a obchoduPočátky směny a obchodu (i dálkový – jantar, měď,zlato, sůl, kožešiny, dobytek, obilí, kámen). Centra = opevněné vesnice  města.Centra = opevněné vesnice  města. Kult boha – ochránce vesnice.Kult boha – ochránce vesnice. Svatyně – chrám zasvěcen bohu  chrámové hospodářství.Svatyně – chrám zasvěcen bohu  chrámové hospodářství. Kněz vykonával obřady + řídil hospodářskou činnost.Kněz vykonával obřady + řídil hospodářskou činnost.

5

6 2. Eneolit v Evropě Stále převaha kamenných nástrojů, pomalejší růst výroby – drsnější klima  řidší osídlení, vesnický charakter sídel hospodářsky soběstačných. Měď až v 4. tisíciletí př.n.l..Stále převaha kamenných nástrojů, pomalejší růst výroby – drsnější klima  řidší osídlení, vesnický charakter sídel hospodářsky soběstačných. Měď až v 4. tisíciletí př.n.l.. Růst významu a postavení muže v rodině a společnosti (výrobní činnost – oráč, řemeslník, obchodník + bojovník)  patriarchát.Růst významu a postavení muže v rodině a společnosti (výrobní činnost – oráč, řemeslník, obchodník + bojovník)  patriarchát.

7 Vznik sousedské občiny= příslušnost lidí k vesnici bez příbuzenských svazků.Vznik sousedské občiny = příslušnost lidí k vesnici bez příbuzenských svazků.

8 Pestrost archeologických kultur: Kultura nálevkovitých pohárů – 4. tisíciletí př.n.l. Nálevkovitě se rozevírající hrdla pohárů. Orba hákem, počátky metalurgie (stopy mědi). Objevují se tzv. megality = monumenty v velkých kamenů.Kultura nálevkovitých pohárů – 4. tisíciletí př.n.l. – (od Nizozemí po Ukrajinu, v Čechách na severu). Nálevkovitě se rozevírající hrdla pohárů. Orba hákem, počátky metalurgie (stopy mědi). Objevují se tzv. megality = monumenty v velkých kamenů.

9

10 Megality

11 Megality

12 Kultura kanelované keramiky – 4. tisíce let př.n.l. hlavní zdobný prvek – kanelura = žlábkování na stěně nádob. Výpravné pohřby, rozdělování společnosti, znalost vozu.Kultura kanelované keramiky – 4. tisíce let př.n.l. (na Moravě, jihozápadní Slovensko, Rakousko, Maďarsko) – hlavní zdobný prvek – kanelura = žlábkování na stěně nádob. Výpravné pohřby, rozdělování společnosti, znalost vozu.

13

14 Kultura šňůrové keramiky – 3. tisíce let př.n.l.kultura pastýřských kočovných kmenů, které pronikly do Čech ze severovýchodu (Vikletice u Chomutova). Otisky kroucené šňůry na stěně nádob. Mnoho pohřebišť, žádná sídliště.Kultura šňůrové keramiky – 3. tisíce let př.n.l. (indoevropské kmeny) – kultura pastýřských kočovných kmenů, které pronikly do Čech ze severovýchodu (Vikletice u Chomutova). Otisky kroucené šňůry na stěně nádob. Mnoho pohřebišť, žádná sídliště.

15 Šňůrová keramika

16 Nálezy ve VIKLETICÍCH U CHOMUTOVA

17 Kultura zvoncových pohárů – 3. tisíce let př.n.l.kultura bojovných kočovných lukostřelců (pastevci a lovci) Nádoby tvaru obráceného zvonu, bývaly červené s bílým dekorem, bohatě zdobené.Kultura zvoncových pohárů – 3. tisíce let př.n.l. (neindoevropský lid) – kultura bojovných kočovných lukostřelců (pastevci a lovci) z jihozápadu (přes Alpy do západního Středomoří a střední Evropy, do Čech i do Afriky). Nádoby tvaru obráceného zvonu, bývaly červené s bílým dekorem, bohatě zdobené.

18

19 Počátek formování indoevropských kmenů – období přechodu o neolitu k eneolitu a době bronzové IndoevropanéIndoevropané – skupina kmenů s jazyky společného prazákladu. Indoevropskými jazyky mluví 85% obyvatel Evropy – pravlastí pravděpodobně stepi východní Evropy  šíření do okolí. KeltovéKeltové – do střední a západní Evropy. ItalikovéItalikové – v Itálii, Illyrové – na severním Balkáně. GermániGermáni – v severní Evropě. BaltoslovaniBaltoslovani – ve východním Pobaltí, v povodí Visly a u pramenů Dněpru a Dněstru. ThrákovéThrákové – jižně od Baltoslovanů.

20

21 Použité zdroje: Obrázky jsou z a nepodléhají žádným autorským právům.www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. KYSUČAN, Lubor. FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis pro 6. ročník. Pravěk a starověk. 1. vydání. Brno: Nová škola, s. r. o., učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj / dne 15. května 2007 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

22 ZDROJE PRO OBRÁZKY: jpghttp://www.czech-press.cz/afp/editor/slozky/KO0806_SkotskoMenhiryscotland- 24.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/04eneolit/en117.jpghttps://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/04eneolit/en117.jpg keramikou.jpghttp://cestyapamatky.cz/img/foto/f/ohrada-nadoba-kultury-se-snurovou- keramikou.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/04eneolit/en145a.jpghttps://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/04eneolit/en145a.jpg avy/prostejov/obr14.jpghttp://www.phil.muni.cz/archeo/webmaster%20peppe/stara_mura/morarch/vyst avy/prostejov/obr14.jpg neolithic_expansion_svg.pnghttp://www.hofmann.estranky.cz/img/picture/37/680px- neolithic_expansion_svg.png


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_6_ CHALKOLIT NA PŘEDNÍM VÝCHODĚ. ENEOLIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google