Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne 15. 4. 2016 od 17:00hod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne 15. 4. 2016 od 17:00hod."— Transkript prezentace:

1 Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne 15. 4. 2016 od 17:00hod.

2 Program 1) Aktuality 2) Zpráva o výsledku hospodaření obce – přijmutí opatření 3) Smlouvy o dodávkách vody a odkanalizování 4) Schválení záměru přesunu zastávky z I/34 ke Květinovu 5) Diskuse 6) Závěr

3 1. Aktuální informace z obce Aktuality – akce SPOZ – promítání 29.1.2016 – 26.2.Posezení v knihovně – Petr Šimek – 27.2.Dětský karneval – 29.2.Úvodní jednání pozemkové úpravy – 4.3.Taneční zábava SDH – 6.3.Kulatý stůl – plán prací v KD od 14:00 hod v KD – výsledky na chodbě – 12.3.Jarní úklid v Květinově – brigáda – 25.3.Posezení v knihovně – manželé Havelkovi, cesty po USA – 26.3.Turnaj ve stolním tenise v KD Květinov – 1.-4.4.Kontejner na velkoobjemový odpad – 2.4.Křest knížky „Radňov – Jak žil“ – 5.4.Svoz NO (14:30 – 15:15) u zbrojnice Květinov

4 Průběh výstavby kanalizace + ČOV III. a IV.et – Dokončení kanalizace před řadovkami – Výstavba obslužné komunikace k ČOV a oplocení – Přepojování domovních přípojek a podmínky napojení – Zprovoznění ČOV – Dokončení kolaudace vodovodu a ročního zkušebního provozu na ČOV. – Během prázdnin oprava komunikace, osazení obrub na levé straně (směrem do kopce) – Zbudování 2 šachet na dešťové kanalizaci Probíhá aktualizace územního plánu Pozemkové úpravy – průběh obchůzka hranic katastru Čistá Vysočina 2016 – probíhá úklid

5 2. Zpráva o výsledku hospodaření obce – přijmutí opatření Obec Květinov projednala v zastupitelstvu obce dne 15. 4. 2016 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě přijala následující opatření: Nedostatek: Obec nepředložila kraji roční zprávu o výsledcích finančních kontrol v termínu stanoveném v § 33 odst. 6 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Opatření: Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 předložila obec Krajskému úřadu Kraje Vysočina dne 12. 2. 2016. Zákonný termín bude dodržován i v následujících letech. Nedostatek: Inventurní soupisy některých rozvahových účtů (např. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek či 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek) neobsahovaly podpisové záznamy a způsob zjišťování skutečných stavů. Inventurní soupis účtu 031 - Pozemky byl členěn položkově, jednotlivé položky (pozemky) však byly označeny pořadovým číslem, nikoliv parcelním číslem. Opatření: Při inventarizaci za rok 2016 vyhotoví obec inventurní soupisy se všemi náležitostmi dle § 30 odst. 7 zákona o účetnictví a § 8 vyhlášky č. 270/2010

6 3. Smlouvy o dodávkách vody a odkanalizování Cena vody – vodné 30 kč/m3, viz. projednání zastupitelstvo 14.1.2015 Stočné – 25 kč/m3

7 4. Schválení záměru přesunu zastávky z I/34 ke Květinovu

8 Odbočení ke Květinovu

9 Odbočení na Kvasetice

10 5. Diskuze Pozemkové – záměry -Státní statek Jeneč - schválení záměru – viz níže -Hrubý -Schejbalovi -Hanauer Probíhá aktualizace územního plánu Zahájení řízení o územním plánu Květinov (Kvasetice, Radňov) – veřejné projednání návrhu územního plánu dne 11.5.2016 od 16:00 hod v knihovně. Pozemkové úpravy – průběh obchůzka hranic katastru SPOZ -21.5.Okrsková soutěž SDH Květinov -27.5.Noční soutěž HB liga SDH Květinov -28.5.Dětský den -10.6.Rally Radňov -10.9.Denní soutěž HB liga SDH Květinov -4.12.Rozsvěcení vánočního stromečku II. adventní neděle

11

12 Dopravní situace v HB Rozšíření křižovatky u Slunce Oprava povrchu Humpolecká (od mostu po HZS) Lidická ul. – cyklostezka Ul. Mírová (od žel přejezdu po most přes Šlapanku)

13

14 6. Závěr Děkujeme za pozornost a účast


Stáhnout ppt "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne 15. 4. 2016 od 17:00hod."

Podobné prezentace


Reklamy Google