Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne 15. 4. 2016 od 17:00hod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne 15. 4. 2016 od 17:00hod."— Transkript prezentace:

1 Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne od 17:00hod.

2 Program 1) Aktuality 2) Zpráva o výsledku hospodaření obce – přijmutí opatření 3) Smlouvy o dodávkách vody a odkanalizování 4) Schválení záměru přesunu zastávky z I/34 ke Květinovu 5) Diskuse 6) Závěr

3 1. Aktuální informace z obce Aktuality – akce SPOZ – promítání – 26.2.Posezení v knihovně – Petr Šimek – 27.2.Dětský karneval – 29.2.Úvodní jednání pozemkové úpravy – 4.3.Taneční zábava SDH – 6.3.Kulatý stůl – plán prací v KD od 14:00 hod v KD – výsledky na chodbě – 12.3.Jarní úklid v Květinově – brigáda – 25.3.Posezení v knihovně – manželé Havelkovi, cesty po USA – 26.3.Turnaj ve stolním tenise v KD Květinov – Kontejner na velkoobjemový odpad – 2.4.Křest knížky „Radňov – Jak žil“ – 5.4.Svoz NO (14:30 – 15:15) u zbrojnice Květinov

4 Průběh výstavby kanalizace + ČOV III. a IV.et – Dokončení kanalizace před řadovkami – Výstavba obslužné komunikace k ČOV a oplocení – Přepojování domovních přípojek a podmínky napojení – Zprovoznění ČOV – Dokončení kolaudace vodovodu a ročního zkušebního provozu na ČOV. – Během prázdnin oprava komunikace, osazení obrub na levé straně (směrem do kopce) – Zbudování 2 šachet na dešťové kanalizaci Probíhá aktualizace územního plánu Pozemkové úpravy – průběh obchůzka hranic katastru Čistá Vysočina 2016 – probíhá úklid

5 2. Zpráva o výsledku hospodaření obce – přijmutí opatření Obec Květinov projednala v zastupitelstvu obce dne zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě přijala následující opatření: Nedostatek: Obec nepředložila kraji roční zprávu o výsledcích finančních kontrol v termínu stanoveném v § 33 odst. 6 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Opatření: Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 předložila obec Krajskému úřadu Kraje Vysočina dne Zákonný termín bude dodržován i v následujících letech. Nedostatek: Inventurní soupisy některých rozvahových účtů (např Drobný dlouhodobý hmotný majetek či Ostatní dlouhodobý finanční majetek) neobsahovaly podpisové záznamy a způsob zjišťování skutečných stavů. Inventurní soupis účtu Pozemky byl členěn položkově, jednotlivé položky (pozemky) však byly označeny pořadovým číslem, nikoliv parcelním číslem. Opatření: Při inventarizaci za rok 2016 vyhotoví obec inventurní soupisy se všemi náležitostmi dle § 30 odst. 7 zákona o účetnictví a § 8 vyhlášky č. 270/2010

6 3. Smlouvy o dodávkách vody a odkanalizování Cena vody – vodné 30 kč/m3, viz. projednání zastupitelstvo Stočné – 25 kč/m3

7 4. Schválení záměru přesunu zastávky z I/34 ke Květinovu

8 Odbočení ke Květinovu

9 Odbočení na Kvasetice

10 5. Diskuze Pozemkové – záměry -Státní statek Jeneč - schválení záměru – viz níže -Hrubý -Schejbalovi -Hanauer Probíhá aktualizace územního plánu Zahájení řízení o územním plánu Květinov (Kvasetice, Radňov) – veřejné projednání návrhu územního plánu dne od 16:00 hod v knihovně. Pozemkové úpravy – průběh obchůzka hranic katastru SPOZ Okrsková soutěž SDH Květinov Noční soutěž HB liga SDH Květinov Dětský den Rally Radňov Denní soutěž HB liga SDH Květinov Rozsvěcení vánočního stromečku II. adventní neděle

11

12 Dopravní situace v HB Rozšíření křižovatky u Slunce Oprava povrchu Humpolecká (od mostu po HZS) Lidická ul. – cyklostezka Ul. Mírová (od žel přejezdu po most přes Šlapanku)

13

14 6. Závěr Děkujeme za pozornost a účast


Stáhnout ppt "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.9 Dne 15. 4. 2016 od 17:00hod."

Podobné prezentace


Reklamy Google