Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Novinová zpráva Autor: Mgr. Eva Kocábová VY_32_INOVACE_4_1_15

2 Novinová zpráva VY_32_INOVACE_4_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Jak by měla vypadat novinová zpráva? Podává prostý, nezaujatý popis události Odpovídá na otázky: CO? KDY? KDE? KDO? Případně: PROČ? JAK? Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

4 Jak by měla vypadat novinová zpráva? Z odpovědí na výše uvedené otázky vyplývají základní kritéria pro tvorbu zpráv: Aktuálnost Faktičnost Přesnost Úplnost Spolehlivost Citová neutralita Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

5 Jak se vybírají zprávy? Další otázky, které média řeší: 1. Které informace jsou důležité pro všechny? 2. V jakém pořadí jednotlivé informace uvést? Soubor kritérií pro zpracování událostí a zařazení zpráv do zpravodajství, podle kterých média posuzují zprávy, se označuje jako zpravodajské hodnoty. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

6 Jak se vybírají zprávy - kritéria Pokuste se definovat základní kritéria pro výběr a řazení zpráv. Uvádějte konkrétní příklady. Tato základní pravidla pochopitelně neplatí jen pro novinové zprávy tištěné, ale i pro zpravodajství televizní nebo rozhlasové. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

7 Zpravodajské hodnoty - kritéria Aktuálnost Zprávy rychle zastarávají. Událost, která se odehrála zcela nedávno, je pro média obvykle zpravodajsky hodnotnější než událost, která se odehrála dříve. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

8 Zpravodajské hodnoty - kritéria Význačnost Události, ve kterých jsou zastoupeny významné nebo známé osobnosti, např. herci, zpěváci, politici apod., jsou pro média hodnotnější. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

9 Zpravodajské hodnoty - kritéria Personalizace Pro média jsou zpravodajsky hodnotnější zprávy o konkrétní osobě než zprávy velmi obecné, abstraktní. Ve zpravodajství jsou proto často zachycovány příběhy lidí a jejich osudy. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

10 Zpravodajské hodnoty - kritéria Negativita Negativní, smutné či tragické události jsou pro média zajímavější než běžné či pozitivní zprávy. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

11 Zpravodajské hodnoty - kritéria Překvapení Média častěji zaměřují svou pozornost na události, které jsou nějakým způsobem originální, nečekané a překvapivé, než na každodenní události všedního života. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

12 Zpravodajské hodnoty - kritéria Blízkost Blízkost se vztahuje k vzdálenosti (geografické, ale i kulturní či sociální), ve které se událost odehrála. Události, které jsou nám v tomto směru bližší, jsou obvykle pro média hodnotnější než podobné události, které se odehrály na druhém konci světa. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

13 Zpravodajské hodnoty - kritéria Průběžnost Důležitou hodnotu pro média mají další podrobné nebo související informace, které se vztahují k již jednou prezentované zprávě. Hodnotnější jsou proto ty zprávy, u kterých lze očekávat další vývoj, případně rozuzlení. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

14 Zpravodajské hodnoty - kritéria Následky Pokud se stalo nebo se stane něco, co bude mít dopad na velký počet lidí, událost má pro média větší hodnotu než informace, které ovlivní menší počet lidí. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

15 Zpravodajské hodnoty - kritéria Předvídatelnost Umožňuje médiu samému umístit svého zpravodaje (popř. i techniku) ve správný okamžik na správné místo. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

16 Práce s textem Hledejte výše uvedená kritéria v konkrétních výtiscích připravených periodik. Která kritéria se vyskytují nejčastěji? Která naopak chybí? Jaký rozdíl je v aplikaci těchto kritérií v různých typech mediálních produktů (např. bulvární x seriózní tisk)? Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

17 Prameny ZEJDOVÁ, Z. Není zpráva jako zpráva. Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2008, [cit. 2011- 12-27]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol. Rozumět médiím – základny mediální výchovy pro učitele. Praha: Portál, Partners Chech, 2006. ISBN 978-80-7367-315-4 Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

18 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků s denním tiskem.Seznámí žáky s pojmem novinová zpráva, ukáže základní kritéria pro tvorbu zpráv a vysvětlí pojem zpravodajské hodnoty. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v denním tisku. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

19 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_4_1_15 - Novinová zpráva Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Analyzuje tištěné zpravodajství z různých hledisek, uvědomuje si základní kritéria pro výběr zpráv, analyzuje mediální produkty pro různé cílové skupiny. Rozumí pojmu zpravodajské hodnoty. Chápe postavení médií v současné společnosti. Rozlišuje jednotlivé typy médií (bulvár x seriózní média) podle zaměření na cílové skupiny. Charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů. Rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat emoce. Identifikuje základní manipulativní postupy. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: novinová zpráva, kritéria pro tvorbu zpráv, zpravodajské hodnoty Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová

20 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Odpovědi na otázky a řešení úkolů jsou uvedeny v průběhu prezentace. V případě potřeby se k nim lze vrátit a příslušné pasáže se žáky zopakovat. Odpovědi na otázky a řešení úkolů „Práce s textem“ vyplynou z použitého aktuálního tisku a nelze je proto zde uvést. Doplnění: Rozdíl v aplikaci kritérií v různých typech mediálních produktů: Bulvární média upřednostňují např. význačnost, personalizaci, negativitu, seriózní média se zaměřují na aktuálnost, blízkost, průběžnost. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. Mediální produkty - Novinová zpráva - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google