Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sběr dat o drogách na regionální/místní úrovni MUDr. Viktor Mravčík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sběr dat o drogách na regionální/místní úrovni MUDr. Viktor Mravčík."— Transkript prezentace:

1

2

3 Sběr dat o drogách na regionální/místní úrovni MUDr. Viktor Mravčík

4 3 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v roce 2002 (Lejčková, Mravčík, Radimecký 2004) situační analýza užívání drog v krajích v širším kontextu demografická charakteristika zdravotní stav obyvatelstva socioekonomická charakteristika trestná činnost institucionální kontext služeb pro uživatele drog užívání drog a jeho následky analýza srovnání krajů z hlediska užívání drog analýza vztahu vybraných ukazatelů faktorová analýza shluková analýza

5 4 Shluková analýza typologie krajů – na základě podobnosti 2 faktorů

6 5 Shluková analýza charakteristika výsledných typů 1 nepříznivé sociální prostředí – koncentrace kriminality, včetně drogové, experimentování s drogami, vysoká prevalence PDU, vyšší žádosti o léčbu v souvislosti s heroinem; ale vyšší průměrná mzda, dotace, příznivá demografická struktura, dobrý zdravotní stav 2 relativně příznivá situace v užívání drog, relativně dobrá demografická struktura, dobrý zdravotní stav – méně urbanizované oblasti, v centru se mohou koncentrovat rizikové jevy, zázemí s příznivější situací 3 nepříznivé demografické prostředí, horší zdravotní stav, „průměrná“ situace v oblasti užívání drog 4 nepříznivé sociální prostředí – koncentrace problémových sociálních jevů, užívání drog, kriminality; nepříznivé demografické prostředí a horší zdravotní stav 5 příznivé sociální prostředí včetně příznivé situace v oblasti užívání drog; příznivá demografická situace a dobrý zdravotní stav populace

7 6 Data „o drogách“ Klíčové indikátory (situační analýza) Užívání drog v obecné populaci Problémové užívání drog Infekce spojené s užíváním drog Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog Další…. Typ a rozsah poskytovaných služeb Potřebnost Dostupnost Kapacita Trestněprávní data (trhy, cena, čistota) Další…

8 7 Klíčové indikátory

9 8 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje - osnova Obecná charakteristika kraje Koordinace protidrogové politiky Finanční zajištění protidrogové politiky Nejvýznamnější rozhodnutí krajských orgánů v oblasti protidrogové politiky Spolupráce s obcemi Situace na drogové scéně Charakteristiky (problémových, injekčních) uživatelů, užívané drogy Otevřená x uzavřená scéna Drogy v rekreačním kontextu Prolínání s jinými skupinami – prostituující, bezdomovci apod. Infekce, úmrtí Drogová kriminalita Nové trendy Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou popis situace podle jednotlivých typů služeb (primární prevence, nízkoprahové programy včetně terénních, léčba a resocializace) počet zařízení, jejich kapacita, obslužnost/obložnost, hlavní změny v poskytování služeb, zaniklé nebo nové programy v kraji v uplynulém roce hlavní nedostatky v poskytování služeb v kraji v uplynulém roce – chybějící typy služeb, regionální (ne)dostupnost služeb, populační podskupiny nezachycené sítí služeb v kraji, (ne)provázanost služeb atd.

10 9 K čemu data na krajské/místní úrovni Analýza celostátní situace, meziregionální srovnání (viz výše) Plánování opatření, strategie (12/14 v ČR) Optimalizace sítě služeb (HR x agentury) Rozvoj nových služeb (následná péče) Rozvoj kvality, dostupnosti a efektivity služeb (HR Praha) Dotační tituly krajů a obcí (priority v kraji)

11 10 Partneři na krajské/místní úrovni KÚ, OkÚ, OÚ, VÚC Služby Výzkumné instituce, akademické instituce ČSÚ, ÚZIS, HS, PPP Policie, celní správa …

12 11 Nástroje Studie, výzkumy Monitorovací systémy Registry, statistiky Závěrečné zprávy, výroční zprávy Pracovní skupiny …

13 Děkuji za pozornost mravcik.viktor@vlada.cz www.drogy-info.cz www.emcdda.eu.int www.vlada.cz


Stáhnout ppt "Sběr dat o drogách na regionální/místní úrovni MUDr. Viktor Mravčík."

Podobné prezentace


Reklamy Google