Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CJ_1_5E_SEI_17_INDOEVROPSKE_JAZYKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CJ_1_5E_SEI_17_INDOEVROPSKE_JAZYKY."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CJ_1_5E_SEI_17_INDOEVROPSKE_JAZYKY Autor Mgr. Zuzana Seimlová Tematický okruh Český jazyk a literatura Ročník 1. ročník a kvinta Datum tvorby Materiál slouží k výkladu a nácviku indoevropských jazyků Anotace Procvičovací části určeny pro skupinovou práci k promítání - podporují problémový způsob výkladu – zároveň dávají možnost navázat na dřívější znalosti, což podporuje motivaci a soutěživost. V neposlední řadě učí neotřelým, aktivnějším a zábavnějším způsobem. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny, její části pak i jako materiál k samostudiu. Možnosti využití: promítání k práci ve skupině, procvičovací části i pro práci jednotlivců nebo dvojic u PC, s tabletem nebo s vytištěním pracovním listem. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 http://www.paranormal-activity.estranky.cz/clanky/nejvetsi-biblicke-zahady/kde-stoji-babylonska-vez-.html Poznáváte obrázek? Pieter Brueghel st.: Babylonská věž (1563)

3 Jakou roli sehrála Babylonská věž v dějinách jazyků? Autor obrazu:Pieter Brueghel st.: Babylonská věž (1563) olej na dřevě, 114 x 155 cm Kunsthistorisches Museum, Vídeň Velmi známý, i když pro Pietera Brueghela spíše neobvyklý fantaskní námět, existující ve dvou verzích (velká a malá). Pojem: zmatení jazyků

4  Více než 2 miliardy lidí mluví některým indoevropským jazykem?  Více než 1 miliarda lidí mluví čínsky?  Pro 350 milionů lidí je angličtina mateřštinou? Víte, že...?  Esperanto je umělý mezinárodni jazyk, vytvořený roku 1887 polským lékařem Zamenhofern a samo o sobě znamená doufající?  Existuje asi 150 živých jazyků?  První moderní učebnici jazyků Brána jazyků otevřená napsal roku 1631 Jan Amos Komenský?  Slovanské jazyky jsou zapisovány 2 typy písma? / latinkou a azbukou /  Na světě existuje 3 – 5 tisíc jazyků?  Více než 600 jazyků se používá jen na Nové Guinei?

5 Indoevropská jazyková rodina - jedna z mnoha jazykových rodin – uvádí se 20 na celém světě http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_jazyků_a_jazykových_rodin http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_jazyků_a_jazykových_rodin - nejrozšířenější jazyková rodina: 1.používána více než 2 miliardami mluvčích 2.téměř na všeh kontinentech – mapa světa http://www.lang.jannemec.com/info/worldlang.php http://www.lang.jannemec.com/info/worldlang.php - schéma IE-jazyků http://www.google.cz/imgres?q=indoevropské+jazyky&hl=cs&sa=X& tbo=d&rlz=1T4ADRA_csCZ428CZ430&biw=1093&bih=494&tbm=isc h&tbnid=HarprvZg8NHztM:&imgrefurl=http://jefftom.blog.cz/0801/str ucne-rozdeleni-indoevropskych-jazyku&docid=1- AxWllyLmOQqM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/083/602/8721e29492_20 823231_o2.jpg&w=705&h=482&ei=_bPkUPb6F4aZ0QXl3IDIAQ&zo om=1&iact=hc&vpx=2&vpy=131&dur=288&hovh=186&hovw=272&t x=123&ty=106&sig=101395429111366992407&page=1&tbnh=144& tbnw=211&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:88 http://www.google.cz/imgres?q=indoevropské+jazyky&hl=cs&sa=X& tbo=d&rlz=1T4ADRA_csCZ428CZ430&biw=1093&bih=494&tbm=isc h&tbnid=HarprvZg8NHztM:&imgrefurl=http://jefftom.blog.cz/0801/str ucne-rozdeleni-indoevropskych-jazyku&docid=1- AxWllyLmOQqM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/083/602/8721e29492_20 823231_o2.jpg&w=705&h=482&ei=_bPkUPb6F4aZ0QXl3IDIAQ&zo om=1&iact=hc&vpx=2&vpy=131&dur=288&hovh=186&hovw=272&t x=123&ty=106&sig=101395429111366992407&page=1&tbnh=144& tbnw=211&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:88

6 - původ skupiny dle nejnovější teorie http://www.osel.cz/index.php?clanek=488 - společný základ/původ – indoevropský prajazyk: Lexikologie - pojmenování rodinných příslušníků česky anglicky irskyněmecky řecky latinsky sanskrtem otec father athairVater pater pater pitar matka mather mathair Mutter mater mater mata bratr brother brathair Bruder phrätar frater bhrätar - pojmenování číslovek http://www.google.cz/imgres?q=indoevropské+jazyky&hl=cs&sa=X &tbo=d&rlz=1T4ADRA_csCZ428CZ430&biw=1093&bih=494&tbm =isch&tbnid=cim7GDft198oAM:&imgrefurl=http://koroptew.blogs pot.com/2009/10/indoevropske- cislovky.html&docid=9eXoS1vCKzlsVM&imgurl=http://4.bp.blogs pot.com/_99vFR92pt30/StdwFXyBt9I/AAAAAAAAADY/ovfEVWQ Ocn4/s400/iec.GIF&w=400&h=288&ei=HrnkUJXZC87QsgbQ5oCA BA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=101395429111366992407&page =5&tbnh=150&tbnw=223&start=30&ndsp=10&ved=1t:429,r:34,s:0, i:196&tx=125&ty=78 Čeho jsou podoby v lexikologii důkazem?

7 - rozdělení: podle provedení přeměny palatál na sykavky s/š / u satémových jazyků / název odvozen z číslovky sto: v avestě satem v latině centum /kentum 1.satémové jazyky: indické, íránské, slovanské, baltské, arménský, albánský 2.kentumové jazyky: keltské, germánské, řečtina, latina, tocharština, anatolština

8 Slovanská větev http://www.google.cz/imgres?q=indoevropské+jazyky&hl=cs&sa=X&tbo =d&rlz=1T4ADRA_csCZ428CZ430&biw=1366&bih=617&tbm=isch& tbnid=ZLGWjAwzXQGiDM:&imgrefurl=http://www.mojecestina.cz/art icle/2008091703-zarazeni- cestiny&docid=d00Xeaa6e2m85M&imgurl=http://www.mojecestina.c z/files/23-1242631583-zarazeni- cestiny.jpg&w=446&h=263&ei=ax3nUNDiOeLF0QXUyIDgAw&zoom =1&iact=hc&vpx=361&vpy=139&dur=103&hovh=172&hovw=293&tx =162&ty=40&sig=101395429111366992407&page=1&tbnh=145&tb nw=247&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:94 1.Do jaké skupiny slovanských jazyků patří čeština? 2. Čím se odlišuje od polštiny? 3. Co znamená pojem diakritika? 4.Čím se odlišuje od slovenštiny? 5. Jakým typem písma píšeme?

9 Řešení 1.západoslovanská skupina / spolu s polštinou a slovenštinou 2.např. nepoužívá spřežky / cz – č, sz – š – Tkaczyszyn / http://cs.wikipedia.org/wiki/Polština#Polsk.C3.A1_abeceda 3. diakritická znaménka – čárky a háčky / Husova nabodeníčka krátká a dlúhá / 4. ve slovenštině nebyly provedeny změny: a/ - ie- na -í- spieva / -ia- na -á- piatok b/ -uo- na -ů- kôň c/ nevzniklo písmeno ř http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozdíly_mezi_češtinou_a_slovenšt inou http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozdíly_mezi_češtinou_a_slovenšt inou 5. latinkou

10 Praslovanština - prajazyk/“pradialekt“ praslovanů - existence - 2000př. K. - 600 př. K. - výskyt - oblast mezi dnešní Vislou a Dněprem /Ukrajina/ - písemná podoba se nedochovala - základní znaky: ohýbání slov – flexibilní jazyky – 7 pádů /duál ve skloňování i časovánívid/ dva minulé časy - aorist a imperfektum / nj – polysyntetický – skládání; aj/fj – izolační – bez ohýbání / hláska – jer / tvrdý (ъ) a měkký (ь) / - nosovky Co má čeština s praslovanštinou společného?

11 Staroslověnština – cyrilometodějský jazyk Proč se říká staroslevěnštině cyrilometodějský jazyk? - nejstarší spisovný slovanský jazyk - základ bulharsko-makedonské nářečí – oblast Soluně - zapisován hlaholicí / malá písmena řecké abecedy / později cyrilicí / velká písmena řecké abecedy / - - základ pro azbuku

12 Zdroje: Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment, Praha 2011 Mužíková, Olga a kol.: Odmaturuj z českého jazyka, Didaktis, Brno 2002 www.21stoleti.cz www.jefftom.blog www.wikipedia.cz www.lang.jannemec.cz www.cojeco.cz www.mojecestina.cz www.phil.muni.cz www.osel.cz


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CJ_1_5E_SEI_17_INDOEVROPSKE_JAZYKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google