Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České země ve 2. polovině 18. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České země ve 2. polovině 18. století"— Transkript prezentace:

1 České země ve 2. polovině 18. století
Obyvatelstvo, osvícenství v Čechách, ČNO

2 ZŠ Bor, Školní 440, 348 02, příspěvková organizace
ZPRACOVAL Mgr. Alena Jakubcová ŠKOLA ZŠ Bor, Školní 440, , příspěvková organizace TÉMA Člověk a společnost – České země ve 2. polovině18.století – obyvatelstvo, osvícenství v Čechách, ČNO NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_4C_D8_04_České země ve 2. polovině18.století – obyvatelstvo, osvícenství v Čechách, ČNO ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.4.00/ PŘEDMĚT Dějepis ROČNÍK 8. KLÍČOVÁ SLOVA Obyvatelstvo, osvícenství, ČNO, Bouda, Václav Matěj Kramerius, Josef Dobrovský DATUM

3 Anotace Tato prezentace je určena pro žáky 8. tříd základní školy, pro vzdělávací obor Člověk a společnost – dějepis. Žáci se seznámí s osobnostmi českých dějin, které se zasloužili o zachování a rozvoj českého jazyka.

4 Obyvatelstvo V českých zemích žilo koncem 18. století na 4 miliony lidí. Z toho v Čechách 2,5 milionu, na Moravě 1,2 milionu a asi 0,3 milionu ve Slezsku. Vnitrozemí sídlilo česky mluvící obyvatelstvo. V příhraničí se více hovořilo německy. Vnitrozemí – zemědělství, rybářství, železářská výroba. V hornatějších oblastech – chov dobytka, zpracování lnu = plátno, sklářství, porcelán. Většina obyvatel žila na venkově.

5 Osvícenství v Čechách 70. léta 18. století – vznikla v Praze Česká učená společnost. Zabývala se zkoumáním českých dějin a českého jazyka a literatury. K nejvýznamnějším osvíceným učencům patřil – Josef Dobrovský, František Martin Pelcl.

6 Josef Dobrovský Velmi se zajímal o minulost českého národa, o jeho jazyk i literaturu. Dílo Dějiny českého jazyka a literatury. Zakladatel slavistiky – nauky o slovanských národech. Zabýval se českou gramatikou. Sestavil česko – německý slovník.

7 Josef Dobrovský Obrázek číslo 1

8 František Martin Pelcl
Stál u počátku českého dějepisectví. Dílo – Stručné dějiny Čech od nejstarších do nynějších časů.

9 František Martin Pelcl
Obrázek číslo 2

10 Počátky českého národního obrození(ČNO)
Celý veřejný život se postupně dostal pod dozor státních úředníků, kteří užívali jako státní řeč němčinu. Poněmčování = germanizace. Odpovědí české šlechty na poněmčování, byla snaha povznést národní písemnictví, společenský i vědecký život. Koncem 18. století docházelo k široké poptávce po české literatuře, divadle a novinách. Nové generace se chtěli vzdělávat v mateřském jazyce. Od roku 1782 vycházely v Praze česky psané Pražské poštovní noviny.

11 Václav Matěj Kramerius
Vydavatel Pražských poštovních novin. Založil Českou expedici – nakladatelství a knihkupectví, které rozesílalo české knihy na venkov.

12 Václav Matěj Kramerius
Obrázek číslo 3

13 Bouda Dřevěná budova, kde se hrály české divadelní hry.
Divadlo stálo na Koňském trhu – dnešní Václavské náměstí.

14 Bouda - divadlo Obrázek číslo 4

15 Opakovací otázky 1. Čím se zabývala Česká učená společnost?
2. Kdo byl zakladatelem slavistiky? 3. Kdo napsal dílo Stručné dějiny Čech od nejstarších do nynějších časů? 4. Vysvětlete zkratku ČNO. 5. Co je to germanizace? 6. Kdo založil Českou expedici? 7. Čím se zabývala Česká expedice? 8. Co je to BOUDA?

16 Zdroje Novověk – Doc. PhDr. Milan Hlavička, CSc.- učebnice dějepisu pro 8.ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia, 1. vydání 2002, SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Bělehradská 47, Praha 2, , ISBN – 7235 – 053 – 6 – text.

17 Zdroje obrázky Obr. č. 1 VILÍMEK, Jan. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg>. Obr.č.2 NEUVEDEČN, Neuveden. osobnosti.net [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.osobnosti.net/foto/f/frantisek-martin-pelcl/1.jpg>. Obr.č. 3 NEUVEDEN, Neuveden. svornost.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.svornost.com/wp-content/uploads/Vaclav-Matej-Kramerius.jpg>. Obr.č.4 MÜLLER, Karel. artbohemia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.artbohemia.cz/img/muller-karel/15534-bouda1.jpg>.


Stáhnout ppt "České země ve 2. polovině 18. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google