Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souborný katalog ČR - záměry na rok 2010 Seminář k on-line službám knihoven 1.9.2009, NTK Praha Eva Svobodová Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souborný katalog ČR - záměry na rok 2010 Seminář k on-line službám knihoven 1.9.2009, NTK Praha Eva Svobodová Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Souborný katalog ČR - záměry na rok 2010 Seminář k on-line službám knihoven 1.9.2009, NTK Praha Eva Svobodová Národní knihovna ČR

2 Záměry ? úkoly vyplývající z Koncepce SK ČR do roku 2010 (kontrola/dokončení) zopakovat dotazníkovou akci z roku 2006, která byla součástí přípravy Koncepce SK ČR (zjistit potřeby uživatelů/knihovníků) příprava nové Koncepce pro nadcházející období

3 Koncepce SK ČR bod po bodu Bohdana Stoklasová Eva Svobodová Vít Richter Edita Lichtenbergová Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Seminář ke koncepci SK ČR – 30.11.2006 Prezentace dostupná na stránkách SK ČRstránkách SK ČR

4 Související koncepce Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 až 2010 Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních i elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

5 Související legislativa Knihovní zákon Zákon o neperiodických publikacích Tiskový zákon Autorský zákon Zákon o sbírkách muzejní povahy

6 Širší kontext Státní informační a komunikační politika i2010: Digitální knihovny Commission recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation

7 Hlavní cíl Vytvořit pro uživatele spolehlivý a účinný nástroj pro snadné, rychlé a bezbariérové zjišťování a získávání klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro knihovny komfortní prostředí pro vzájemné sdílení záznamů, fondů a služeb.

8 Otázky pro posluchače Daří se to ??? Používáte SK ČR pro své potřeby (osobní/pracovní ?) Nacházíte v něm, co hledáte / potřebujete ? Co vám v něm chybí ?

9 Dílčí cíle a)Nadále pokračovat v činnostech souvisejících s budováním SK ČR a v poskytování a rozvíjení jím nabízených služeb b)Významně rozšířit počet knihoven a informačních institucí podílejících se na budování SK ČR a podchytit v maximální možné úplnosti informace o fondech dostupných v těchto knihovnách a informačních institucích

10 Knihovny přispívající do SK ČR 2006 - 87 knihoven 2007 - 137 knihoven 2008 – 220 knihoven 2009 – 248 knihoven

11

12

13

14 Sigla Statis tikadokumentůzáznamůdávek ABA001 imp 15628471451245111 ABA010 imp 338411534174 OLA001 imp 53735321944849 CBA001 imp 25693010419439 PNA001 imp 2298708549338 ABA013 imp 1125458933537 OSA001 imp 2498076763132 BOA001 imp 55891224445030 HKA001 imp 1128923268119 ABA007 imp 961235211216 ABA004 imp 28921426476215 ABA006 imp 310282162214 ABA008 imp 92640678918 LIA001 imp 121635362738 ABA003 imp 16014110227 ABA009 imp 27295209312

15 Druhá strana mince Čím víc knihoven – tím víc duplicit  (s každou knihovnou začínáme od začátku)

16 Dva typy spolupráce Spolupráce vymezená knihovním zákonem –krajské knihovny –specializované knihovny Spolupráce provázaná s přidělováním dotací ze státního rozpočtu – VISK, VaV Priorita: dobrovolná a aktivní spolupráce

17 Otázky pro posluchače Víte, která krajská a která velká specializovaná knihovna do SK ČR dosud nepřispívá ? Chybí Vám v SK ČR jejich záznamy ? Proč ?

18 Dílčí cíle c)Podporovat a kontrolovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní kontext d)Zlepšit kvalitu záznamů uchovávaných v SK ČR e)Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR

19 Ad c+d) standardy formáty MARC 21 a UNIMARC AACR2 ISBD MDT / Konspekt ------------------------- Perspektivně FRBR (Funkční požadavky na bibliografický záznam) Národní autority

20 Ad c+d) standardy (2007-2009) Zpřísňování kontrol při importu dat (noví přispěvatelé nás velmi inspirovali ) Analýzy záznamů jednotlivých přispívajících knihoven (AACR2, způsobování duplicit v SK ČR ….. individuální konzultace s katalogizátory ) Školení AACR2 (2x) Školení v regionech Školení na vyžádání (fa Lanius 3x, školení na konkrétních pracovištích cca 100)

21 Ad c+d) standardy FRBR/autority -preference přijímání záznamů s unifikovaným názvem -Výhledově PRIMO ? – testování --------------------- -preference přijímání záznamů s propojením na bázi Národních autorit -čištění přístupových rejstříků – propojování záznamů na bázi Národních autorit V SK ČR cca 2 mil propojení s bází NA

22 Ad e) Zkrátit interval zasílání dat do SK ČR -Interval i způsob přispívání si volí přispívající knihovna -12 - 2007 – přijato 1575 dávek -06 - 2008 – přijato 1473 dávek -06 - 2009 – přijato 1826 dávek -přes OAI přispívá 6 knihoven (jedna z nich přispívá za 13 dalších) – Clavius, KP-win + zájem projevila CBA001 – Rapid Library)

23

24 Dílčí cíle f)Pokračovat v integraci SK ČR v rámci národních i mezinárodních portálů a služeb g)Rozšířit možnosti využití SK ČR pro MVS h)Využít SK ČR jako hlavní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny i)Zatraktivnit SK ČR pro uživatele j)Zlepšit informace o SK ČR

25 Ad g) MVS k MVS v prostředí SK ČR bylo přihlášeno v roce : 2007 - 137 knihoven (1473 obj.) 2008 - 166 knihoven (3515 obj.) 2009 - 240 knihoven (3353 obj.) prakticky službu v roce 2009 použilo 71 požádáno bylo 102 knihoven nejaktivnější knihovna je KVG001 – 331obj. nejoblíbenější knihovna je OLA001 – 456 obj.

26 Ad g) MVS Statistika objednávek MVS dostupná na webových stránkách SK ČR webových stránkách SK ČR 2009 3353 objednávek MVS 124.741 x byl použít odkaz do lokálního katalogu některé z přispívajících knihoven (odkaz do lokálních katalogů u 203 knihoven)

27 Dodávání dokumentů dle zájmu knihoven a technických možností v budoucnu umožnit propojení SK ČR se systémy DDS a rozšířit služby SK ČR o správu kont i pro klasickou MVS Hledejte s JIB – Document delivery NK ČR – Document delivery VPK Dodávání elektronických kopií, vedení kont Vedení kont - bude o službu zájem ?

28

29

30 Otázky pro posluchače Poskytuje vaše knihovna „dodávání dokumentů“ ? Kolik objednávek obdržela vaše knihovna na DD za poslední 3 měsíce ? EOD – kolik požadavků bylo vyřízeno ?

31 Ad h) SK ČR … integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny ?

32 Současný stav : 4290 záznamů propojeno s digitálními kopiemi vytvořenými v rámci projektu Kramerius možnost dodat údaje o digitalizaci (včetně připravované digitalizace) při importu nových záznamu do SK ČR (pole 911), výhledově i doplnit do dříve dodaných záznamů dávkově možnost dodat informaci o digitalizaci (včetně připravované digitalizace) prostřednictvím on-line formuláře (v testovací fázi)

33 Ukázka „evidence digitalizace“ v SK ČR: Dokument digitalizovaly dvě knihovny

34

35

36

37 Co nám chybí ? Jednoznačná identifikace - dokumentu ( konkrétního vydání) ( ISBN nemají všechny knihy, není ve všech knihách uvedeno, může být uvedeno chybně nakladatelem/ knihovníkem, při kopírování záznamů zůstává v záznamech ISBN jiné knihy - číslo ČNB, OCLC, LC ?…) - digitální kopie (URN ?) SK ČR – nepřiděluje - pouze uchovává

38 Číslo Národní bibliografie Pro českou produkci - číslo ČNB / pole 015 Ideálně předchází - vyčištění databáze ČNB od duplicit (cca 17000 potenciálních duplicit /multiplicit )  Přenesení čísla do SKC (aba001/ID) (NKC nemá veškerou národní produkci, zpracovává záznamy se zpožděním … v SK ČR je řada duplicit/multiplicit)

39 Výsledky analýzy duplicit v SK ČR (vytvořeno pro školení AACR2 2009) z 472 záznamů náhodně vybraných z 21 knihoven přispívajících do SK ČR vytvořilo 298 záznamů duplicitu v SK ČR tj. 63 % 

40

41 Pro srovnání Výsledky analýzy duplicit v SK ČR (vytvořeno pro Seminář muzejních knihoven 2008) z 304 záznamů náhodně vybraných z 17 knihoven přispívajících do SK ČR vytvořilo 164 záznamů duplicitu v SK ČR tj. 54 % 

42 Důvody duplicity záznamů (236 důvodů duplicit )

43 Odstraňování duplicit 2007 - 2513 titulů (z toho 1149 seriálů) 2008 – 6932 titulů (z toho 1883 seriálů) (Smazáno celkem 17.017 záznamů ) Dalších 18.200 smazáno programem –úprava klíčů 2009 – 6920 titulů (z toho 730 seriálů) (Smazáno celkem 13597 záznamů k 3.8.2009) 2392 duplicit / chyb v SK ČR avizováno knihovnami přes on-line formulář ( v roce 2008-1127 )

44 Otázky pro posluchače Jsou v katalogu vaší knihovny duplicity ? Máte představu kolik jich je ? Jak zabraňujete tomu, aby se tyto duplicity dostaly do SK ČR ? Za jak dlouho byste deduplikovali 17.000 záznamů ve vašem katalogu ? Je rozumné, aby tentýž dokument měl hned od začátku více jednoznačných identifikátorů (čísel ČNB) ?

45 Ad i) Zatraktivnit SK ČR pro uživatele obálky (obálkový server) Propojení - Google book search (plné texty/ výběrově plné texty…) obsahy (z NK, VK OL, MZK) připojeny k 23.127 záznamům (31.8.2009) 5.822.728 propojení do lokálních katalogů (stav červenec 2009)

46

47

48

49

50

51 1906 originálních z 4321

52 Otázky pro posluchače Jmenujte alespoň jeden důvod, proč by měl Souborný katalog ČR nadále existovat ? Co by nemělo chybět v Koncepci SK ČR na další období ?

53 Vaše dotazy ? Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Souborný katalog ČR - záměry na rok 2010 Seminář k on-line službám knihoven 1.9.2009, NTK Praha Eva Svobodová Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google