Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ F20 – STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE II SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Mgr. Alexandra Bouchalová

2 STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE II Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem Magnetické pole cívky Částice s nábojem v magnetickém poli Magnetické vlastnosti látek Stacionární magnetické pole II 2

3 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem Stacionární magnetické pole II 3 I B B d B =  I 2  d  - permeabilita prostředí  0 - permeabilita vakua  0 = 4  10 -7 N A -2  r = 00 relativní permeabilita B =  r B 0

4 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem Stacionární magnetické pole II 4 I1I1 I2I2 FmFm -F m

5 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem Stacionární magnetické pole II 5 I1I1 I2I2 FmFm d B

6 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem Stacionární magnetické pole II 6 I1I1 I2I2 -F m FmFm

7 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem Stacionární magnetické pole II 7 I1I1 I2I2 FmFm B l B =  I 1 2  d F m = BI 2 l F m =  l I 1 I 2 2  d d

8 Magnetické pole cívky (solenoidu) Stacionární magnetické pole II 8 l Orientaci magnetických indukčních čar v dutině cívky určíme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky. I

9 Magnetické pole cívky (solenoidu) Stacionární magnetické pole II 9 B =  0 NI l l Uvnitř velmi dlouhého solenoidu navinutého hustě tenkým vodičem má ve vakuu magnetická indukce velikost:

10 Stacionární magnetické pole II 10 B FmFm I Částice s nábojem v magnetickém poli F m = BI l Víme: Předpokládáme: l I = = Q t Nev l Na jeden elektron působí síla F m : F m = BI l = Bev

11 Stacionární magnetické pole II 11 Částice s nábojem v magnetickém poli Částice s kladným nábojem

12 Stacionární magnetické pole II 12 Částice s nábojem v magnetickém poli v1v1 F 1m v2v2 F 2m Částice s kladným nábojem

13 Stacionární magnetické pole II 13 Částice s nábojem v magnetickém poli Částice se záporným nábojem

14 Stacionární magnetické pole II 14 Částice s nábojem v magnetickém poli v1v1 F 1m v2v2 F 2m Částice se záporným nábojem

15 Stacionární magnetické pole II 15 Částice s nábojem v magnetickém poli Směr magnetické síly závisí na náboji částice + Flemingovo pravidlo levé ruky - opačný směr, který určím pravou rukou Částice s nábojem se v MP pohybuje po kruhové trajektorii s poloměrem r: F m = Bev F m = ma = m v 2 r r = mv eB Na částici s nábojem, která se pohybuje v MP, působí magnetická síla F m, která je v každém okamžiku kolmá na magnetickou indukci B i okamžitou rychlost v : F m =  Q  vB sin 

16 Stacionární magnetické pole II 16 Částice s nábojem v magnetickém poli Co je to Wehneltova trubice a k čemu slouží? Zamysli se nad částicí s elektrickým nábojem v elektrickém a magnetickém poli. Porovnej oba případy z hlediska kinetické energie této částice. Vysvětli pojem Lorentzova síla. Popiš Hallův jev pomocí experimentu a vysvětli jeho význam.

17 Vytvořte ve třídě skupiny, rozdělte si úkoly a vypracujte prezentace včetně praktických ukázek. Stacionární magnetické pole II 17 Magnetické vlastnosti látek - PROJEKT 1. Podstata magnetických vlastností látek. 2. Dělení magnetických látek na diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické. 3. Princip magnetizace. 4. Základní vlastnosti feromagnetických látek. Weissovy domény. Ferity. 5. Magnetické materiály v technické praxi a jejich využití. 6. Magneticky tvrdý a měkký materiál.

18 Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196- 202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0 Stacionární magnetické pole II

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google