Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sepekov Autor: Mgr. Alena Himlová Název: VY_32_INOVACE_192_Geologie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sepekov Autor: Mgr. Alena Himlová Název: VY_32_INOVACE_192_Geologie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sepekov Autor: Mgr. Alena Himlová Název: VY_32_INOVACE_192_Geologie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2046 Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Období vytvoření DUM: Prosinec 2012

2 Anotace: Sopečná činnost – stavba, výskyt a význam sopek. Jazyk: Český Očekávaný výstup: Základní znalosti o stavbě, výskytu a významu sopek. Ročník: 9. Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Přírodopis 9. třída MINERALOGIE VULKANICKÁ ČINNOST Základní škola a Mateřská škola Sepekov

4 Magmatismus - souhrn všech jevů spojených se vznikem, přemísťováním a tuhnutím magmatu Magma - tavenina vznikající v kůře nebo svrchním plášti Země - tuhnutím vznik magmatických hornin Obrázek č. 1

5 Vulkanismus (sopečná činnost) - pronikání magmatu na zemský povrch Láva - odlišné chemické a fyzikální vlastnosti od magmatu: - chladnější (teplota lávy cca 1 000 0 C) - více pevných složek - plynná složka - rychlost pohybu lávy od 100 m/hod. do 60 km/hod. Obrázek č. 2

6 Typy lávy - aa (balvanitá) - málo pohyblivá a špatně soudržná - často tvrdne v jícnu sopky a způsobuje její ucpání - vznik explozivních sopek - pahoehoe (provazovitá) - pohyblivá (až desítky km/hod) - lávové kanály - vznik štítových sopek - polštářovitá - vznikající na kontaktu s vodním prostředím - „polštáře“ se sklovitým povrchem - vznik nové oceánské kůry Obrázek č. 3 Obrázek č. 4 Obrázek č. 5

7 Sopka (vulkán) - místo na zemském povrchu, kde vystupuje či vystupovalo z hlubin Země magma - činná sopka - k erupci došlo v historické době Obrázek č. 6

8 Sopka (vulkán) - základní údaje - sopečný kouř, prach a popel - lapilly, sopečné pumy a balvany - žhavá sopečná mračna - sopečný jícen - lávový proud - sopečný komín (sopouch) - sopečný kužel - fumarola - vedlejší kráter - magmatický krb Obrázek č. 7

9 Sopky - výlevné (efuzivní) - výlevy lávy, dlouhé proudy, množství sopečných kráterů - Havaj (sopka Havajského typu), Island - výbušné (explozivní) - erupce plynů - sopečný prach a popel, lapilly (částice 2 - 64 mm), sopečné pumy, sopečné balvany - smíšené (stratovulkány) - výlevy i exploze, nejčastější Obrázek č. 8 Kilauea Obrázek č. 9 Mt. St. Helens Obrázek č. 10 Carlisle

10 Oblasti intenzivní sopečné činnosti Obrázek č. 11

11 Typy sopečných erupcí „Pliniovský“ - způsoben výbuchem plynů nahromaděných pod ucpaným kráterem - výbuch vytvoří kráterový komín, - rozžhavený popel, lapily a pumy jsou vystřelovány vysoko do vzduchu - tímto způsobem vybuchla sopka Vesuv (roku 79 n. l.) - pod jejím popelem pohřbena města Pompeje a Herculaneum - zahynul římský přírodovědec Plinius Starší Obrázek č. 12

12 Typy sopečných erupcí „Peléiský“ - nejničivější typ erupce (podle sopky Mount Pelée, 1902) - pomalu vytlačovaná kráterová „jehla“, pak do stratosféry vymrštěn sloup popela a žhavá láva - po úbočí hory lavina žhavých plynů a popele, která zahubila téměř všechny obyvatele města Saint- Pierre (asi 30 000 lidí) Obrázek č. 13

13 Typy sopečných erupcí „Strombolský“ - nemívá katastrofální následky - nazýván podle sopky Stromboli - „hlučný a velkolepý“, turisticky atraktivní - láva vymršťována vzhůru, padá zpět do kráteru, způsobené škody malé Obrázek č. 14

14 Typy sopečných erupcí „Havajský“ - vzniká zřídka - pomalé vytékání řídké lávy ze širokého nízkého kráteru - výhodné pro zemědělce, oblasti díky vysokému obsahu minerálních látek velice úrodné Obrázek č. 15

15 Maar - explozívní kráter s nízkým reliéfem - erupce zpravidla jediná, později se neopakuje - mělký, ploché dno - průměr od 1 do 200 m, hloubka do 20 m - většinou zalité vodou - v jižní Africe je jejich výplň matečnou horninou diamantů Obrázek č. 16

16 Tvary a jevy na vulkánech Kaldera - kotlovitá prohlubeň na vrcholu sopky, průměr několik km - původní kráter explozí rozmetán - propadání kráteru – kráterové jezero Obrázek č. 17 Obrázek č. 18

17 Tvary a jevy na vulkánech Lahary, sopečné bahnotoky - velmi rychlé sesuvy materiálu, (až několik desítek metrů za sekundu) - rychlost šíření srovnatelná s povodňovou vlnou a) horké: - srážení vodních par - nasycení vrchní vrstvy popela vodou b) studené: - srážky způsobí problémy později Obrázek č. 19

18 Sopečná činnost - na Zemi asi 600 činných sopek, 60 ročně aktivních - nejvýznamnější evropské sopky - Etna, Hekla, Stromboli, Vesuv Obrázek č. 20 Etna Obrázek č. 21 Stromboli

19 Sopečná činnost Sopky v ČR - Doupovské hory, České středohoří, Uhlířský vrch, Velký a Malý Roudný, Venušina sopka - Komorní a Železná Hůrka (naše nejmladší sopky, zkoumal je básník J. W. Goethe) Obrázek č. 22 Železná hůrka Obrázek č. 23 Velký a Malý Roudný

20 Nejničivější erupce SopkaZeměRokPočet obětí TamboraIndonésie181592 000 KrakatoaIndonésie188336 000 Mount PeléeMartinik190230 000 Nevado del RuizKolumbie198522 000 EtnaSicílie, Itálie166920 000 VesuvItálie7916 000 Unzen-DakeJaponsko179210 400 LakiIsland178310 000 KelutIndonésie19195 000

21 Doprovodné jevy sopečné činnosti Výrony plynů, par a vody - fumaroly - až 800 0 C, vodní pára, plyny CO 2, SO 2, HCl - solfatary - sirné výrony, teplota 200 0 C, H 2 S, SO 2 - mofety- nejchladnější, pod 100 0 C - výrony plynů a minerálních vod, množství CO 2 Obrázek č. 24 Fumarola Obrázek č. 25 Solfatar Obrázek č. 26 Mofeta

22 Doprovodné jevy sopečné činnosti Výrony plynů, par a vody - gejzíry - ve vulkanicky aktivních oblastech Fáze: 1) voda se vsakuje do hloubky okolo 2000 metrů 2) zahřívá se horkými horninami 3) přehřátí způsobí explozivní vytlačení vody a páry Obrázek č. 27

23 Doprovodné jevy sopečné činnosti Gejzíry - nejstarší známý aktivní gejzír na světě je gejzír Castle (USA) - nejvyšší gejzír je Steamboat Geyser (výška cca 90 metrů) - na světě 5 oblastí (Yellowstone – USA, El Tatio - Chile, Údolí gejzírů – Rusko, Taupo Volcanic Zone - Nový Zéland, Island) Obrázek č. 28 Castle Obrázek č. 29 Strokkur

24 Doprovodné jevy sopečné činnosti Bahenní sopky - kuželovité vyvýšeniny tvořené bahnitými sedimenty - velikost řádově v cm - m (největší Ázerbájdžán - 410 m) - vznik v místech výstupu plynů či horkých vod, rozmočené jílovité sedimenty jsou vyvrhovány na povrch Obrázek č. 30 Obrázek č. 31

25 Závěrem 1) Co je to vulkanismus? 2) Čím se liší magma a láva? 3) Jaké jsou typy lávy? 4) Kde se vyskytují ve světě gejzíry? 5) Vyjmenuj 3 evropské sopky. 6) Vyskytují se sopky v ČR? - pronikání magmatu na zemský povrch - láva je chladnější, obsahuje více pevných a plynný složek - balvanitá (aa), provazovitá (pahoehoe), polštářovitá - Yellowstone – USA, El Tatio - Chile, Údolí gejzírů – Rusko, Taupo Volcanic Zone - Nový Zéland, Island - Etna, Vesuv, Stromboli, Volcano - ano

26 Zdroje informací, snímků, citací Obrázek č. 1, [cit. 2012-12-27], Licence Public domain, USGS, File:Aa large.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aa_large.jpg Obrázek č. 2, [cit. 2012-12-27], Licence Public domain, J.D. Griggs, File:Pahoehoe fountain.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pahoehoe_fountain.jpg Obrázek č. 3, [cit. 2012-12-27], icence Public domain, Necessary Evil, File:Heimaey1973-08.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heimaey1973-08.jpg Obrázek č. 4, [cit. 2012-12-27], Licence Public domain, United States Geological Survey, File:20011005-0039 DAS large.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20011005-0039_DAS_large.jpg Obrázek č. 5, [cit. 2012-12-27], Licence Public domain, National Oceanic and Atmospheric Administration, File:Pillow basalt crop l.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pillow_basalt_crop_l.jpg Obrázek č. 6, Licence Public domain, McGimsey, Game, File:Augustine Volcano Jan 12 2006.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustine_Volcano_Jan_12_2006.jpg Obrázek č. 7, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, Luigi Chiesa, File:Spaccato vulcano.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spaccato_vulcano.png?uselang=cs Obrázek č. 8, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, USGS, Soubor:Puu Oo looking up Kilauea - edit.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Puu_Oo_looking_up_Kilauea_-_edit.jpg Obrázek č. 9, [cit. 2012-12-27], Licence Public domain, Jurema Oliveira, File:Volcano.jpeg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcano.jpeg Obrázek č. 10, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, M. Harbin, Soubor:CarlisleVolcano.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarlisleVolcano.jpg Obrázek č. 11, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, USGS, File:Map plate tectonics world.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_plate_tectonics_world.gif?uselang=cs Obrázek č. 12, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Sémhur, File:Plinian Eruption-blank.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plinian_Eruption-blank.svg

27 Zdroje informací, snímků, citací Obrázek č. 13, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Sémhur, File:Pelean Eruption-blank.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelean_Eruption-blank.svg Obrázek č. 14, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Sémhur, File:Strombolian Eruption-blank.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strombolian_Eruption-blank.svg Obrázek č. 15, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Sémhur, File:Hawaiian Eruption-blank.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hawaiian_Eruption-blank.svg Obrázek č. 16, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, C. Nye, Soubor:Ukinrek Maars, Alaska.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ukinrek_Maars,_Alaska.jpg Obrázek č. 17, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Bdpmax, File:Baitou Mountain Tianchi.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baitou_Mountain_Tianchi.jpg Obrázek č. 18, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Luis María Benítez, File:Volcano caldera Lmb.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcano_caldera_Lmb.png Obrázek č. 19, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, Tom Casadevall, Soubor:MSH82 lahar from march 82 eruption 03-21-82.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH82_lahar_from_march_82_eruption_03-21-82.jpg Obrázek č. 20, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Nikater, File:Sizilien Ätna Gipfel.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sizilien_%C3%84tna_Gipfel.jpg Obrázek č. 21, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, tommaso checchi, File:Strombolielicottero.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strombolielicottero.jpg Obrázek č. 22, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, Plovatka, Soubor:Komorni hurka6.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Komorni_hurka6.jpg Obrázek č. 23, [cit. 2012-12-27], Licence Volné dílo, Tedmek, Soubor:Velky a Maly Roudny02.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Velky_a_Maly_Roudny02.JPG

28 Zdroje informací, snímků, citací Obrázek č. 24, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Avenue, File:White Island crater wall and fumaroles.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Island_crater_wall_and_fumaroles.jpg?uselang=cs Obrázek č. 25, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Graeme Churchard, File:Sulfur Banks fumarole.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfur_Banks_fumarole.jpg?uselang=cs Obrázek č. 26, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Hans-Peter Scholz, Soubor:Soos Mofette 01.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soos_Mofette_01.jpg Obrázek č. 27, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, ЮК, Soubor:Geyser animation.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Geyser_animation.gif Obrázek č. 28, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Flicka, Soubor:Yellowstone Castle Geysir Edit.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yellowstone_Castle_Geysir_Edit.jpg Obrázek č. 29, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Andreas Tille, File:GeysirEruptionNear.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GeysirEruptionNear.jpg Obrázek č. 30, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Peretz Partensky, File:Bubbling Mud Volcano (3860839273).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bubbling_Mud_Volcano_(3860839273).jpg?uselang=cs Obrázek č. 31, [cit. 2012-12-27], Licence Creative Commons, Peretz Partensky, File:Bubbling Mud Volcano (3860838997).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bubbling_Mud_Volcano_(3860838997).jpg?uselang=cs

29 K O N E C


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sepekov Autor: Mgr. Alena Himlová Název: VY_32_INOVACE_192_Geologie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google