Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jarní setkání těžařů, Přerov 23.02.2012 Kamenivo pro drážní stavby - potřeby a požadavky Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jarní setkání těžařů, Přerov 23.02.2012 Kamenivo pro drážní stavby - potřeby a požadavky Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace."— Transkript prezentace:

1 Jarní setkání těžařů, Přerov 23.02.2012 Kamenivo pro drážní stavby - potřeby a požadavky Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

2 Obsah : 1.Kamenivo pro drážní stavby – dokumenty s požadavky SŽDC 2.OTP Kamenivo pro kolejové lože 3.Norma EN 13450 4.OTP Kamenivo pro konstrukční vrstvy 5.Kamenivo kolejového lože – skládkování a nakládka kameniva 6.Aktuální investiční akce SŽDC 7.Strategie Ministerstva dopravy 2012-2013

3 OTP Kamenivo pro kolejové lože, ve znění změny č. 1 (č.j. 23 155/06-OP, platnost od 1.8.2006) Předpis SŽDC S3 Železniční svršek, díl X - Kolejové lože a jeho uspořádání (změna č. 1 s účinností od 1.10.2010) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), Kapitola 7 – Kolejové lože, ve znění změny č. 3 (probíhá novelizace) OTP Šterkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku (č.j. 25 640/06-OP, platnost od 1.9.2006) Předpis SŽDC S4, příloha 14 – Použití štěrkopísků, štěrkodrtí a minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku Kamenivo pro drážní stavby Dokumenty s požadavky SŽDC 3

4 Revize OTP po vydání novelizace normy ČSN EN 13450 Požadavek na deklaraci hodnoty sypné hmotnosti v setřeseném a nesetřeseném stavu 1 x ročně (výzva závazným dopisem) – tato zkouška bude součástí novelizovaných OTP OTP Kamenivo pro kolejové lože 4

5 EN 13450 - nyní ukončeno zpracování novelizace ve WG Verze normy FprEN 13450 bude zaslána k oficiálním připomínkám prostřednictvím CEN/ÚNMZ V návrhu jsou provedeny změny požadované ze strany ČR (úprava křivek zrnitosti, doplnění kategorií vybraných zkoušek fyzikálních vlastností, …) EN 13450 5

6 Nové kamenivo 0/32, zkouška trvanlivosti – otázka nahrazení síranu sodného síranem hořečnatým Nové kamenivo 0/32, zkouška míry zahlinění – posouzení, zda nahradit zkoušku ztráty sušením zkouškou methylenovou modří, případně jednoznačně stanovit případy použití zejména ve vztahu k horninám bazaltového typu Nové kamenivo 0/32 – posouzení návrhu vypustit zkoušky celkové síry, obsahu síranů a chloridů určené pro použití kameniva do stmelených vrstev s pojivy, případně jednoznačně stanovit postup kdy je třeba je požadovat OTP Kamenivo pro konstrukční vrstvy Okruhy témat a námětů pro revizi dokumentu 6

7 Dořešit způsob určení případného obsahu dolomitu ve výzisku (včetně přílohy 5) Dořešit jednoznačné určení označení recyklované štěrkodrti pro konstrukční vrstvy (jak tomu je u nového kameniva 0/32 – označení „kv“) Diskuse k určení obsahu škodlivin v recyklované štěrkodrti – stanovení stejných podmínek pro zjišťování jako u kolejového lože (frakce 32/63) Opravit chybné znění čl.71 a 77 – kdo provádí počáteční a opakované zkoušky recyklované štěrkodrti – akreditovaná laboratoř autorizované osoby OTP Kamenivo pro konstrukční vrstvy Okruhy témat a námětů pro revizi dokumentu 7

8 Problémy ve skládkování kameniva – na konci výroby není v násypkách nebo vhodných nízkých skládkách Na konci linky pomocí vynášecího pásu se sype na vyšší hromady (až 12 m). Na pásu je ještě požadovaná zrnitost, ale na takové skládce již tomu tak není – gravitační separace Křivka zrnitosti potom odpovídá způsobu nakládky (uvnitř hromady drobné frakce, na povrchu hrubé frakce) Kamenivo kolejového lože Skladování a nakládka kameniva 8

9 Přetřídění takových skládek není řešením Vhodné je včasné vyvážení na nízké hromady, po delší době je vhodné jej před nakládkou přetřídit Při sypání do prázdných skládek – zvýšený otluk V posledních letech bylo řešeno několik reklamací na základě výše uvedených skutečností Kamenivo kolejového lože Skladování a nakládka kameniva 9

10 Aktuální investiční akce SŽDC Vybrané akce s investicí nad 1 mld. Kč 10

11 Aktuální investiční akce SŽDC Vybrané akce s investicí nad 1 mld. Kč

12 Vyčerpat Operační projekt doprava (OPD) do 2013 – vázané dotace EU, které nelze přesunout Realizace náhradních projektů – jako záloha pro vyčerpání OPD, kdyby některé projekty nebyly akceptovány Příprava na nové programovací období EU 2014-2020 – příprava infrastrukturních projektů Stabilizace rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) za účelem zachování konkurenceschopnosti ČR Strategie Ministerstva dopravy 2012-2013 12

13 Pokračování na přípravě a realizaci III. a IV. Koridoru Modernizace železničních uzlů Zavádění moderních systémů zabezpečení a řízení železniční dopravy Strategie Ministerstva dopravy 2012-2013 13

14 Strategie Ministerstva dopravy 2012-2013 14

15 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Jarní setkání těžařů, Přerov 23.02.2012 Kamenivo pro drážní stavby - potřeby a požadavky Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google