Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 13:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 13:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 13:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS

2 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

3 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Finální návrhy opatření Projektové záměry D OPRAVA – PROJEKT MOS

4 Program setkání Legislativní rámec Definice největších problémů Analýza rizik Cílové skupiny – matice vlivu, zájmu Návrhová opatření – Hlavní cíl, dílčí cíle, opatření

5 D OPRAVA – PROJEKT MOS Legislativní rámec Ing. Jiří Bárta, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Ústeckého kraje

6 D OPRAVA – PROJEKT MOS SWOT analýza Definice hlavních problémů, výhod v oblasti dopravy, dopravní obslužnosti ORP Chomutov

7 D OPRAVA – PROJEKT MOS Vazba na ITI – integrované území investice  zlepšení obslužnosti regionu (kraj IDS),  zkvalitnění a optimalizace dopravního systému,  zkvalitnění dopravní infrastruktury,  zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu,  zvyšování bezpečnosti  optimalizace výdajů na dopravu.

8 D OPRAVA – PROJEKT MOS Problémy v ORP identifikované z ÚAP  Špatná dostupnost veřejné dopravy  Doprava dětí do školy, k lékaři  Komplikace údržby v zimním období  Špatný stav místních komunikací  Nízká míra využití železniční dopravy  Fragmentace krajiny novou trasou  Odklon od komunikace 1. třídy

9 D OPRAVA – PROJEKT MOS Dopravní infrastruktura - Identifikované problémy: Negativní vliv dopravy na obyvatele v obci (páteřní komunikace I/13 - nebezpečné úseky, hluk, prach) Špatná kvalita stávající dopravní infrastruktury Nevyhovující řešení komunikací (problémové body, nedostatečná šířka) Nedostatečné vybudování a vybavení, značení cyklostezek, cyklotras) Příležitosti: Dobudování dopravní infrastruktury hlavních tras Obchvaty obcí Bezpečné propojení obcí Zvýšení bezpečnosti dopravy Rozvoj meziobecní spolupráce (s dopravci, přeshraniční) plán zavedení integrovaného dopravního systému v ÚK (DPCHJ připraven zlepšení podmínek mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace

10 D OPRAVA – PROJEKT MOS Dopravní obslužnost - Identifikované problémy: Malá návaznost a četnost dopravních spojů Chybí návaznost na přímé spoje z Chomutova (obce) Nekoncepčnost řešení dopravy jako celku i v ÚK Redukce nebo rušení linek veřejné hromadné dopravy Zvýšení cen vstupů Příležitosti: zvýšení motivace občanů k využívání MHD a veřejné hromadné dopravy přechod vozidel MHD na alternativní pohon modernizace vozového parku, s důrazem na nízkopodlažní dopravní prostředky využití nových technologií v dopravě plán zavedení integrovaného dopravního systému v ÚK (DPCHJ připraven) zlepšení podmínek mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace

11 D OPRAVA – PROJEKT MOS Analýza cílových skupin v oblasti dopravy ORP Chomutov

12 D OPRAVA – PROJEKT MOS Cílové skupiny - Rozbor vlivu, zájmu v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti ORP Chomutov

13 D OPRAVA – PROJEKT MOS C ÍLOVÁ SKUPINA V LIV Z ÁJEM R OLE CS N ÍZKÝ V YSOKÝ N ÍZKÝ V YSOKÝ Veřejnost – děti, žáci Veřejnost – rodiče dětí, žáků Veřejnost – ekonom. aktivní Veřejnost – ekon. neaktivní Představitelé obcí Turisté, návštěvníci Policie Pojišťovny Dodavatelé, dopravci Kraj Stát Média

14 VLIV nízkývysoký ZÁJEM vysoký B OSOBY: D KLÍČOVÍ HRÁČI: nízký A DAV: C TVŮRCI: Role cílových skupin: A. DAV – odpovídání na otázky B. OSOBY - průběžné informování C. TVŮRCI - zajištění spokojenosti D. KLÍČOVÍ HRÁČI – vedení dialogu Otázky pro CS: OČEKÁVÁNÍ - Proč chtějí téma řešit? VLIV - Jaká je velikost CS? ZÁJEM - Jaké jsou skutečné potřeby CS? SLUŽBY KONKURENCE - zhodnocení vlastních služeb D OPRAVA – PROJEKT MOS

15 HLAVNÍ CÍL : VIZE – Co chceme a můžeme změnit? SPECIFICKÉ CÍLE: PRIORITA – Jak toho chceme dosáhnout? OPATŘENÍ: INDIKÁTOR – Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?

16 DOPRAVA – PROJEKT MOS Návrhy řešení problémů a potřeb: Podpora nemotorové dopravy Společná řešení svozu dětí do škol Zajištění dopravní obslužnosti seniorů – doprava k lékaři Podpora informačních systémů v oblasti dopravy

17 O DPADY – PROJEKT MOS Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : 25.6.2014 (st) 13:00 hod. DOPRAVA 9.7.2014 (st) 13:00 hod. D OPRAVA ------------------------------------------------------------------- 2. týden v září 2014?

18 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

19 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 13:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google