Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 Pojem dopravní obslužnost, se kterým se operuje, nebyl dlouho definován a jeho náplň legislativně upravena. Teprve zákon 304/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění definuje v § 19a dopravní obslužnost následovně: ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

5 Území j e zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu. Rozsah podílu státu na jejím zajištění stanoví podle místních podmínek území příslušný dopravní úřad s přihlédnutím k zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou. Rozhodováním o udělení licence jednotlivým dopravcům a schvalováním jízdních řádů dopravců se zabezpečuje základní dopravní obslužnost vzájemným propojením jednotlivých linek a spojů a jejich propojením s drážní dopravou. V případě, že se tímto způsobem nezabezpečí potřebná základní dopravní obslužnost, je dopravní úřad oprávněn použít ustanovení o závazcích veřejné služby. ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

6 Se rozumí zajištění dopravní potřeby územního obvodu nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje. Na zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavírá obec s dopravcem závazek veřejné služby a hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby. Dopravní obslužnost se tedy rozděluje pouze na základní a ostatní. OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

7 Při řešení problematiky dopravní obslužnosti musíme vycházet z popisu regionu, a to z následujících hledisek: Ovlivňují především investiční náklady na dopravní infrastrukturu, provozní náklady na provoz a údržbu dopravní infrastruktury a provozní náklady na provoz po této infrastruktuře. Dle tohoto hlediska je třeba odstupňovat náročnost od nejméně náročné po nejnáročnější následovně :  nížiny,  podhorské oblasti,  horské oblasti GEOGRAFIE POLOHY

8 HODNOTA OSÍDLENÍ Ovlivňuje zatížení jednotlivých dopravních cest, hustotu a intenzitu dopravy i četnost spojů. Zde jde o vytvoření kategorií :  městské aglomerace, ve kterých je důležitá organizace MHD,  města, ve kterých je důležitá organizace MHD a příměstská doprava,  malé obce a osady, napojení do měst veřejnou linkovou osobní dopravou a železniční dopravou. VELIKOSTI ÚZEMNÍ ROZLOHY V km, kterou chceme obsloužit.

9 Vytvářejí podmínky a možnosti rozvoje regionu a jejich poloha v regionu. Zde jsou kategoriemi :  průmyslové oblasti,  zemědělské oblasti,  chráněná území. Jedná se o vytvoření kategorií :  místa na hlavních dopravních trasách,  místa v centru státu, regionu (možnost využití tranzitních linek a linek přicházejících z různých směrů),  místa na okraji mimo hlavní dopravní trasy a pohraniční oblasti. HOSPODÁŘSKÉ STRUKTURY PŘÍSTUPU K DOPRAVNÍ CESTĚ

10  1.Vysvětli pojem Základní dopravní obslužnost?  2.Vysvětli pojem Ostatní dopravní obslužnost?  3.Popiš vlivy na dopravní obslužnost?

11 ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google