Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj

2 Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1 Společný regionální operační program 

3 dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace Globální cíl programu 

4 Priorita 1 Regionální podpora podnikání Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Priorita 5 Technická pomoc SROP je věnován těmto oblastem a prioritám 

5 Název priority, opatření, podopatření Priorita 1Regionální podpora podnikání Opatření 1.1.Podpora podnikání ve vybraných regionech

6 Název priority, opatření, podopatření Priorita 2Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.1. Podopatření Podopatření Opatření 2.2. Opatření 2.3. Rozvoj dopravy v regionech Regionální rozvoj dopravní infrastruktury Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Regenerace a revitalizace vybraných měst

7 Název priority, opatření, podopatření Priorita 3Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1. Opatření 3.2. Opatření 3.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Podpora sociální integrace v regionech Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

8 Název priority, opatření, podopatření Priorita 4Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.1. Podopatření Podopatření Opatření 4.2. Podopatření Podopatření Rozvoj služeb cestovního ruchu Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestvní ruch Podpora nadregionální infrastruktury CR Podpora regionální a místní infrastruktury CR

9 Název priority, opatření, podopatření Priorita 5Technická pomoc Opatření 5.1. Technická pomoc pro SROP Technická pomoc pro CSF

10 Administrace projektů  Typy projektů v programu SROP ✔ Projekty individuální - regionální ✔ Akce v rámci grantových schémat (GS) ✔ Projekty nadregionální

11 Pardubický kraj je nositelem těchto GS  Opatření 1.1 Opatření 1.1 Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů Opatření 3.2 Opatření 3.2 Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje Podopatření Podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malé a střední podniky Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malé a střední podniky Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty

12 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání  Typy podporovaných projektů (opatření 1.1)  investiční projekty drobných podnikatelů (včetně nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)  poradenské služby na pořízení podnikatelských plánů a aktivit spojených s rozvojem podniku.

13  Typy podporovaných projektů (opatření 3.2)  podpora získávání profesních a společenských dovedností  podpora NNO pro začleňování sociálně vyloučených osob  programy prevence sociálně patologických jevů  programy péče o osoby závislé na drogách  programy pro mládež od 15 do 25 let  programy bezpečnosti obyvatel Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

14  Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Typy podporovaných projektů ( opatření 4.1)  podpora vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru (spolková, poradenská a informační činnost)  zavádění jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu  marketing cestovního ruchu z hlediska podpory prosazení nabídky ČR, výměna a šíření informací pomocí moderních technologií  účast a pořádání veletrhů cestovního ruchu, pořádání sympozií a konferencí o cestovním ruchu  tvorba propagačních materiálů  tvorba kvalitativních standardů pro cestovní ruch

15  Více informací získáte na: seminářích o těchto grantových schématech, které budou pořádány v říjnu 2005 V případě zájmu se informujte a registrujte u pracovníků úseku grantových schémat, odboru strategického rozvoje kraje - Krajský úřad Pardubického kraje


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google