Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj

2 Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1 Společný regionální operační program 

3 dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace Globální cíl programu 

4 Priorita 1 Regionální podpora podnikání Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Priorita 5 Technická pomoc SROP je věnován těmto oblastem a prioritám 

5 Název priority, opatření, podopatření Priorita 1Regionální podpora podnikání Opatření 1.1.Podpora podnikání ve vybraných regionech

6 Název priority, opatření, podopatření Priorita 2Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.1. Podopatření 2.1.1. Podopatření 2.1.2. Opatření 2.2. Opatření 2.3. Rozvoj dopravy v regionech Regionální rozvoj dopravní infrastruktury Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Regenerace a revitalizace vybraných měst

7 Název priority, opatření, podopatření Priorita 3Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1. Opatření 3.2. Opatření 3.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Podpora sociální integrace v regionech Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

8 Název priority, opatření, podopatření Priorita 4Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.1. Podopatření 4.1.1. Podopatření 4.1.2. Opatření 4.2. Podopatření 4.2.1. Podopatření 4.2.2. Rozvoj služeb cestovního ruchu Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestvní ruch Podpora nadregionální infrastruktury CR Podpora regionální a místní infrastruktury CR

9 Název priority, opatření, podopatření Priorita 5Technická pomoc Opatření 5.1. Technická pomoc pro SROP Technická pomoc pro CSF

10 Administrace projektů  Typy projektů v programu SROP ✔ Projekty individuální - regionální ✔ Akce v rámci grantových schémat (GS) ✔ Projekty nadregionální

11 Pardubický kraj je nositelem těchto GS  Opatření 1.1 Opatření 1.1 Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů Opatření 3.2 Opatření 3.2 Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje Podopatření 4.1.2 Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malé a střední podniky Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malé a střední podniky Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty

12 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání  Typy podporovaných projektů (opatření 1.1)  investiční projekty drobných podnikatelů (včetně nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)  poradenské služby na pořízení podnikatelských plánů a aktivit spojených s rozvojem podniku.

13  Typy podporovaných projektů (opatření 3.2)  podpora získávání profesních a společenských dovedností  podpora NNO pro začleňování sociálně vyloučených osob  programy prevence sociálně patologických jevů  programy péče o osoby závislé na drogách  programy pro mládež od 15 do 25 let  programy bezpečnosti obyvatel Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

14  Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Typy podporovaných projektů ( opatření 4.1)  podpora vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru (spolková, poradenská a informační činnost)  zavádění jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu  marketing cestovního ruchu z hlediska podpory prosazení nabídky ČR, výměna a šíření informací pomocí moderních technologií  účast a pořádání veletrhů cestovního ruchu, pořádání sympozií a konferencí o cestovním ruchu  tvorba propagačních materiálů  tvorba kvalitativních standardů pro cestovní ruch

15  Více informací získáte na: seminářích o těchto grantových schématech, které budou pořádány v říjnu 2005 V případě zájmu se informujte a registrujte u pracovníků úseku grantových schémat, odboru strategického rozvoje kraje - Krajský úřad Pardubického kraje


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha Pardubický kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google