Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomika obrany a bezpečnosti Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace

2 Vojenské výdaje jejich význam a klasifikace Úvod Základní pojmy Vojenské výdaje a jejich historická retrospektiva Definice a klasifikace vojenských výdajů Problémy spojené s měřením výše vojenských výdajů Zdroje a formy financování vojenských výdajů Vojenské výdaje vybraných zemí Možné informační zdroje při studiu problematiky vojenských výdajů Závěr Obsah přednášky

3 ÚVOD VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

4 Cílem Cílem této přednášky je vysvětlení významu a předložení typologie vojenských výdajů. Dílčí cíle Dílčí cíle této přednášky je možné spatřovat v: – deskripci historického vývoje významu vojenských výdajů, – popisu klasifikace vojenských výdajů a vymezení možných problémů s jejich komparací, – uvedení možných zdrojů a forem jejich financování a – srovnání velikosti vojenských výdajů vybraných zemí. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Úvod

5 ZÁKLADNÍ POJMY VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

6 Obranné výdaje Vojenské výdaje Zbrojní výdaje Skryté vojenské výdaje Hodnota vojenských výdajů Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Základní pojmy

7 VOJENSKÉ VÝDAJE A JEJICH HISTORICKÁ RETROSPEKTIVA VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

8 prehistorické způsoby zajištění dostatečnosti vojenských výdajů vynález střelného prachu průmyslová revoluce závody ve zbrojení – 1. a 2. světová válka – "studená válka" vývoj a rozmach nových technologií Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Vojenské výdaje a jejich historická retrospektiva

9 DEFINICE A KLASIFIKACE VOJENSKÝCH VÝDAJŮ VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

10 Vojenské výdaje Jako agregace plateb (úhrad) za personál, materiál a služby ve prospěch vojenských aktivit za určité období (funkční členění) lze na vojenské výdaje nahlížet jako na výdaje určité instituce, v tomto případě tedy jako na výdaje ozbrojených sil nebo resortu obrany (institucionální) Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

11 běžné a kapitálové výdaje Dle Organizace severoatlantické smlouvy (NATO) vojenské výdaje zahrnují běžné a kapitálové výdaje na: ozbrojené síly, včetně mírových, ministerstva obrany a další vládní agentury zapojené do obranných projektů, polovojenské síly, pokud lze usoudit, že jsou vycvičeny, vybaveny a připraveny na vedení vojenských operací, vojenské aktivity v kosmu. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

12 Takto vnímané vojenské výdaje pak zahrnují výdaje na: personál: – veškeré výdaje na stávající personál, a to jak vojenský, tak i civilní, – vojenské důchody a výsluhy vyplácené vojákům v záloze, – sociální služby poskytované personálu a rodinným příslušníkům. provoz a údržbu, nákupy techniky, materiálu a služeb, vojenský výzkum a vývoj, vojenské stavby, vojenskou pomoc. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

13 vymezit Mimo výše uvedené definice vojenských výdajů, lze vojenské výdaje vymezit jako: Náklady obětované příležitosti. Měřítko vstupu (jednoho ze vstupů produkční funkce obrany). Úhrn realizovaných výdajů/úhrad. Vztah k dalším agregátním ekonomickým veličinám. Vojenské výdaje jako faktor nepřímo ovlivňující velikost veřejných výdajů Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

14 náklady obětované příležitosti Vojenské výdaje jako náklady obětované příležitosti: vojenské výdaje vždy konkurovaly a budou konkurovat výdajům civilním, – jak v rovině ostatních veřejných výdajů, – tak v rovině soukromých výdajů jednotlivců i firem. o nákladech obětované příležitosti v souvislosti s VV se hovořilo již v 50. letech 20. století, Informační zdroje o nákladech obětované příležitosti. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

15 měřítko vstupu Vojenské výdaje jako měřítko vstupu (jednoho ze vstupů produkční funkce obrany) Jsou využívané však i jako měřítko výstupu – měřítko vojenské/obranné síly státu. Jsou používány pro účely mezinárodních komparací. Jsou využívány v rámci vojenských aliancí Vyžadují kalkulace za účelem správné a jednotné interpretace a korekce odchylek v národních metodikách. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

16 úhrn plateb nebo úhrad Vojenské výdaje jako úhrn plateb nebo úhrad při zajišťování obrany/vojenské síly. Institucionální agregace. Civilní služby. Civilní podniky. Ozbrojené opoziční skupiny. Využívání civilní infrastruktury. Osvobození od zdanění. Dluhová služba. Sociální dávky. Náklady na vedení ozbrojeného konfliktu. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

17 agregátním ekonomických veličinám Vojenské výdaje a jejich vztah k dalším agregátním ekonomických veličinám: Podíl vojenských výdajů (VV) na HDP jako měřítko vojenského břemene ekonomiky. Podíl VV na úhrnných vládních výdajích měřítko jako měřítko priority resortu obrany ve vztahu k celkovému vládnímu sektoru při alokování dostupných zdrojů vládou. Podíl VV na výdajích na zdravotnictví a vzdělání (návrh Zprávy o rozvoji lidstva Rozvojového programu OSN - UNDP). Objem VV vztažený k rozloze státu, délce hranic, počtu obyvatel apod. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

18 faktor ovlivňující velikost Vojenské výdaje jako faktor nepřímo ovlivňující velikost veřejných výdajů: Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Definice a vymezení vojenských výdajů

19 PROBLÉMY SPOJENÉ S MĚŘENÍM VÝŠE VOJENSKÝCH VÝDAJŮ VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

20 Nedostatečná kvalita a dostupnost dat. Více „standardních“ definic (NATO, MMF, OSN). Nekonzistentnost údajů v průběhu času – deflátory. Problematické mezinárodní srovnání – konverzní faktory. Rozpory při zohledňování mezinárodních transferů zbraní a speciální vojenské techniky. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Problémy spojené s měřením výše vojenských výdajů

21 ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ VOJENSKÝCH VÝDAJŮ VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

22 Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Zdroje a formy financování vojenských výdajů Zdroje a formy financování vojenských výdajů

23 Zdroje Zdroje pro financování výdajů na válku a obranuFinanční zvýšení daní (through higher taxes), redukce jiných vládních výdajů (reduction in other government spending), vládní půjčky od obyvatelstva (govermnet borrowing from public), tvorba peněz (money creation). Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Zdroje a formy financování vojenských výdajů Zdroje a formy financování vojenských výdajů

24 Zdroje Zdroje pro financování výdajů na válku a obranu Nefinanční Nefinanční (tzv. Válečný fond – A.C. Pigou) zvýšená produkce, redukovaná osobní spotřeba, redukované investice v nových formách kapitálu, spotřebovávání existujícího kapitálu. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Zdroje a formy financování vojenských výdajů Zdroje a formy financování vojenských výdajů

25 VOJENSKÉ VÝDAJE A JEJICH VÝVOJ VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

26 Světové vojenské výdaje 1998 – 2012 Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Vojenské výdaje a jejich vývoj

27 15 zemí s nejvyššími vojenskými výdaji 2012 Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Vojenské výdaje a jejich vývoj

28 Země s nejvyššími vojenským výdaji - 2012 Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Vojenské výdaje a jejich vývoj

29 Trend vývoje vojenských výdajů mezi regiony 2003- 2012 Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Vojenské výdaje a jejich vývoj

30 ZDROJE INFORMACÍ PRO ZÍSKÁNÍ RELEVANTNÍCH ÚDAJŮ O VOJENSKÝCH VÝDAJÍCH VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

31 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) UNDP MMF Světová banka International Institute of Strategic Studies (IISS) Military Balance SIVARD, Ruth. World Military and Social Expenditures. US Arms Control and Disarmament Agency (US ACDA) CIA Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Zdroje informací pro získání relevantních údajů o výši vojenských výdajů

32 ZÁVĚR VOJENSKÉ VÝDAJE, JEJICH VÝZNAM A KLASIFIKACE

33 Nedostatečná přesnost dostupných údajů. Data využitelná lépe pro trendové analýzy. Nedostatečná pozornost je věnována shromažďování dat. Široké spektrum rozdílných definic. Politicky vysoce citlivá oblast. Časová hodnota peněz, Problémy s převody měn. Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Závěr

34 ZDROJE KE STUDIU EKONOMIKA OBRANY A BEZPEČNOSTI

35 Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace Světová banka http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_datab ase http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_datab ase Organizace světových národů http://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/ http://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/ CIA (The World Factbook) https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2034rank.html https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2034rank.html Zdroje ke studiu

36 Vojenské výdaje, jejich význam a klasifikace U.S. Deprtment of State (World Military Expenditures and Arms Transfers) http://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/wmeat/http://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/wmeat/ Zdroje ke studiu

37 DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. Katedra EKONOMIE Skupina EKONOMIKY OBRANY STÁTU Kancelář K-65/100 (Bytovky) Tel.: +420973443153


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google