Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11/2009Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11/2009Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení."— Transkript prezentace:

1 11/2009Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev, Ing. D. Macek, Ph.D. Řízení/kalibrace výpočtu modelu

2 11/2009Přednáška č. 42 Rekapitulace 1. Ohodnocování interakcí  -1;+1  2. Ohodnocování počátečních podmínek  0;+1  3. Uvést verbální popis interakcí 4. Záporné hodnoty pro hodnotící stupnici (záporný interval  -1;0  5. Automatický dopočet interakcí 6. Sestavení procedury výpočtu 7. Spuštění výpočtu ovládacím prvkem 8. Získání a grafické zobrazení výsledků (standardy+diference) 9. Porovnání výsledků s kontrolními Data97.xls 10. Dosažení shody s kontrolním výpočtem

3 11/2009Přednáška č. 43 Rekapitulace + návody řešení

4 11/2009Přednáška č. 44 Použití vyhledávacích funkcí. …viz Data97.xls =SVYHLEDAT(…;…;…) =VVYHLEDAT(…;…;…) =INDEX(…;…) =INDEX(…;…;…)

5 11/2009Přednáška č. 45 Zápis ve VBA Procedura začíná a končí Sub PocitejMDM() End Sub Cyklus začíná a končí For i=1 to 20 Step 1 Next i Podmínka začíná a končí If A>B then End If Podmínka začíná a končí If A>B then Else End If Odkazy na list Sheets(”Nazev”).Select Sheets(“Nazev”).Range(“A1”).Select Sheets(“Nazev”).Cells(3, 5).Select Zápisy do listu/buňky Sheets(”Nazev”).Cells(2, 3) = “Zastřešení” Sheets(“Nazev”).Cells(3, 5) = 1.35 Sheets(“Nazev”).Cells(3, 5) = True

6 11/2009Přednáška č. 46 Proces kalibrace

7 11/2009Přednáška č. 47 Proč kalibrovat - ověření platnosti interakcí - dosažení shody s reálným chováním systému - přiblížení se reálnému systému - dosažení použitelnosti modelu - umožnění další práce s modelem Důvěra v sestavený model Věrohodnost výsledků

8 11/2009Přednáška č. 48 Fasáda Proč kalibrovat -0,6-0,7 -0,4-0,3 -0,15-0,18 Fasáda Standard Čas 5 4 20% 50%

9 11/2009Přednáška č. 49 Jak kalibrovat Fasáda Standard Čas 5 4 20% 50% 3 -1,00 0,00 30 m/s 0 m/s (rychlost větru) 15 m/s -0,50 -0,30 -0,15

10 11/2009Přednáška č. 410 Motivace Proč to dělám? Popisujeme (modelujeme) reálné procesy. Popisujeme reálné objekty. Snaha o řízení reálných procesů. Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Sestavením dynamického modelu. Navržením řídících mechanismů. Co je cílem? Zjištění budoucího vývoje. Vyšetřování degradace konstrukce. Vyšetření ztráty uživatelského standardu. Získání požadovaného chování systému.

11 11/2009Přednáška č. 411 Let: Alaska Airlines č. 261 Linka: Puerto Vallarta – San Francisko Letoun: McDonnell Douglas MD-83 Datum nehody: 31. 1. 2000 Počet obětí: 88/88Alaska AirlinesMcDonnell Douglas MD-83 Let: British Airways č. 5390 Linka: Birmingham – Malaga Letoun: BAC One-Eleven 528 FL Datum nehody: 10. 6. 1990 Počet obětí: 87/0British AirwaysBAC One-Eleven 528 FL Řízení nad zemí…

12 11/2009Přednáška č. 412 Řízení na zemí… http://www.supervidea.cz/video/2501-zriceni-domu/

13 11/2009Přednáška č. 413 Znalost řízení – analogie automobil Objekt řízení Řidič Znalostní předpoklady Technické předpoklady Uživatelské předpoklady

14 11/2009Přednáška č. 414 Znalost řízení – analogie objekt Objekt řízení Řidič Znalostní předpoklady Technické předpoklady Uživatelské předpoklady Objekt řízení Management/Správa Znalostní předpoklady Technické předpoklady Uživatelské požadavky

15 11/2009Přednáška č. 415 Možnosti řízení modelu Základní řídící prostředky MDM:  výpočet s manažerskými zásahy  výpočet s externími vlivy  výpočet s intervencemi vazeb mezi prvky modelu  výpočet s intervencemi vazeb mezi prvky modelu Po prvotním spuštění modelu a analýze výsledků přichází ke slovu sestavení souboru opatření pro dosažení akceptovatelného vývoje. Tohoto stavu je možné dosáhnout více postupy. Jejich účinnost může být v konkrétních případech různá a proto je vhodné se zabývat i variantou kombinace manažerských zásahů s externími vlivy (resp. s intervencemi interakcí základní struktury modelu). Můžeme mluvit o čistých a smíšených manažerských strategiích.

16 11/2009Přednáška č. 416 Rozšířené vstupy regulačního výpočtu

17 11/2009Přednáška č. 417 Rozšířené vstupy regulačního výpočtu Definice manažerských zásahů pomocí matice B Definice manažerských zásahů pomocí matice B Intervence spočtených výsledných standardů v určených časových intervalech Intervence spočtených výsledných standardů v určených časových intervalech Intervence základní struktury matice A (změna struktury modelu v čase) Intervence základní struktury matice A (změna struktury modelu v čase) Příklad dialogového zadávání rozšířených regulačních údajů pro výpočet modelu. Jednotlivé vstupy jsou přehledně spravovány strukturou formulářů a nedochází tak k formálním chybám v zadávání.

18 11/2009Přednáška č. 418 Manažerské zásahy v matici B Zásahy zpracovávané jako průběžný management sledující aktuální změny v chování modelu se ukazují vhodným nástrojem pro dosažení požadovaného vývoje modelu v čase. Nesprávná rozhodnutí řešitele úlohy ve formě externích vlivů (Ext(t)) nebo intervencí vazeb modelu (Int(i,j)(t)) mohou vést k neefektivnímu čerpání zdrojů vzhledem k výslednému (resp. požadovanému) chování modelu. To souvisí se špatnou analýzou získaných výsledků popř. s nevhodnými vstupy propočtu sestavenými v základní interakční matici A. Management modelu je zapracován přímo do základního algoritmu metody KSIM a zadává se prostřednictvím manažerské matice B. Jeho princip fungování je založen na opravách hodnot interakcí v matici vztahů A. Každá interakce je tak řízena v reálném čase samostatně (viz základní matematický vztah metody). Princip fungování

19 11/2009Přednáška č. 419 Externí zásahy výsledků Nejsilnějším nástrojem vedoucím k získání požadovaného vývoje jsou externí zásahy Ext(t). Působí přímo na vypočtené standardy X i (t) a je možné jejich účinky načasovat na libovolné okamžiky (resp. intervaly) a na libovolné prvky X i. Použití externích vlivů vede rychle k získání požadovaného chování. Cenou za tuto vlastnost je někdy poměrně vysoká náročnost na dostupné zdroje. Stejného výsledného efektu je možné dosáhnout při podrobnější analýze zadání, prvotních výsledků nebo při kombinaci manažerských zákroků v matici B. Varianta kombinování vlivů je vůbec nejvýhodnější cestou k dosažení cíli. Externí vlivy je možné zadávat tabulkovým způsobem dle následujícího strukturovaného zápisu: Princip fungování

20 11/2009Přednáška č. 420 Legenda struktury zápisu Zadané externí vlivy Ext(t) se chovají jako seznam jednotlivých opatření. Jejich počet není omezen, avšak větší množství znepřehledňuje základní výpočet. Každý externí zásah je jednoznačně popsán svými atributy: 1.Číslo prvku – určení indexu prvku, na který se bude externí zásah aplikovat. Index odpovídá jeho poloze v interakční matici vztahů A. 2.Hodnota vlivu – číselné vyjádření ohodnocení externího vlivu Ext(t) uvažovaného do výpočtu. V zadaném časovém intervalu dochází k opravě vypočteného standardu touto hodnotou. 3.Počátek působení – počátek časového intervalu t Poč, ve kterém bude externí vliv zapojen do výpočtu. Mimo tento interval nebude vypočtená hodnota standardu opravována. 4.Konec působení – konec časového intervalu tKon, ve kterém bude externí vliv zapojen do výpočtu. Mimo tento interval nebude vypočtená hodnota standardu opravována.

21 11/2009Přednáška č. 421 Algoritmizace metody ppočet propočítávaných období Obdaktuálně zpracovávané období Expole vektorů popisující jednotlivé externí vlivy ncelkový počet zadaných externích vlivů Ex a (Poč), Ex a (Kon)počátek a konec intervalu určujícího působení ext. vlivu Ex a (Hodn)hodnota externího vlivu X(Obd)hodnota standardu prvku v aktuálně zpracovávaném období

22 11/2009Přednáška č. 422 Celkové možnosti regul. výpočtů Vliv výskytu rizik Vliv externích vlivů Vliv manažerských zásahů Vliv manažerských zásahů Základní výpočet

23 11/2009Přednáška č. 423 Shrnutí Proč to dělám? Snaha o řízení reálných procesů. Snaha o udržení uživatelského standardu. Jak toho dosáhnout? Navržením řídících mechanismů. Management/správa objektu. Co je cílem? Získání požadovaného chování systému. Eliminace neudržitelného rozvoje.

24 11/2009Přednáška č. 424 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Řízení/kalibrace výpočtu modelu Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "11/2009Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google