Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení vybraného podniku na základě finančních výkazů se zaměřením na ukazatel EVA Vypracovala: Bc. Ivana Kotoučková Vedoucí práce: Ing. Radka Redlichová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení vybraného podniku na základě finančních výkazů se zaměřením na ukazatel EVA Vypracovala: Bc. Ivana Kotoučková Vedoucí práce: Ing. Radka Redlichová."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení vybraného podniku na základě finančních výkazů se zaměřením na ukazatel EVA Vypracovala: Bc. Ivana Kotoučková Vedoucí práce: Ing. Radka Redlichová PhD.

2 CÍL PRÁCE Propojení teoretických poznatků o ukazateli EVA s jeho využitím v praxi Snaha nastínit podstatu a důležitost hodnocení finanční situace podniku z ekonomického hlediska Formulace doporučení managementu podniku ke zlepšení stávající situace

3 METODIKA Úprava účetních dat pro výpočet hlavních složek EVA  NOA ( net operating assets)  NOPAT ( net operating profit after taxes)  WACC ( weighted average cost of capital) Propočet ukazatele EVA Vybrané finanční poměrové ukazatele - zadluženosti, likvidity, rentability Sledované období let (2007)

4 VÝSLEDKY PRÁCE I Výsledné hodnoty NOA, NOPAT, WACC a konečného ukazatele EVA dle vzorce  NOPAT – WACC * C NOPAT WACC10,0 %9,8 % 9,9 %9,4 %9,6 % C EVA zdroj: vlastní propočty na základě účetních dat z let (v tis. Kč)

5 VLASTNÍ PRÁCE II Výsledné hodnoty NOA, NOPAT, WACC a konečného ukazatele EVA dle vzorce  EVA = (ROE – r e ) * VK, kde ROE = NOPAT / VK ROE2,8 %2,3 %2,7 %0,4 %0,2 %0,1 %3,7 % VK WACC10,3 % EVA zdroj: vlastní propočty na základě účetních dat z let (v tis. Kč)

6 VÝSLEDKY PRÁCE III Výsledné hodnoty NOA, NOPAT, WACC a konečného ukazatele EVA dle vzorce  EVA t = NOPAT t – NOA t-1 * WACC t neboli EVA = (ROA t – WACC t ) * NOA t-1, kde ROA = NOPAT / NOA NOA NOPAT WACC10,0 %9,8 % 9,9 %9,4 %9,6 % EVA zdroj: vlastní propočty na základě účetních dat z let (v tis. Kč)

7 VÝSLEDKY PRÁCE IV Dlouhodobá zadluženost 3,23,02,32,53,519,916,515,2 Míra samofinanc ROA5,15,02,4-0,5-0,3 1,43,1 ROE8,8,14,9-1,0-0,8 3,06,7 vybrané finanční poměrové ukazatele zdroj: vlastní propočty na základě účetních dat z let (v %)

8 ZHODNOCENÍ na zápornou ekonomickou přidanou hodnotu mělo vliv  značné samofinancování podniku → náklady na VK > náklady na CK → vysoké WACC  vyšší provozní náklady (osobní n.,n. na pojištění majetku…) → nízké NOPAT  v období let začínající vedlejší činnost podniku → provozní náklady > provozní výnosy  ROA < WACC  r e > r f > ROE > 0

9 DOPORUČENÍ A ZÁVĚR řídící pracovníci podniku by měli z ekonomického hlediska uvažovat nad:  ↓ provozní náklady  ↓ objem vlastního investovaného kapitálu na úkor ↑ zadluženosti (dlouhodobé) metoda hodnocení podniku ukazatelem EVA nemá v ČR tradici potřeba sjednocení metodiky propočtů EVA hodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí několika metod (> 1 metoda)

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hodnocení vybraného podniku na základě finančních výkazů se zaměřením na ukazatel EVA Vypracovala: Bc. Ivana Kotoučková Vedoucí práce: Ing. Radka Redlichová."

Podobné prezentace


Reklamy Google