Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapalování – 14 Šíření rušení Ing. Jiří Špička. 14. Šíření rušení b)Zářením Kapacitní vazbou Induktivní vazbou Vyzařováním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapalování – 14 Šíření rušení Ing. Jiří Špička. 14. Šíření rušení b)Zářením Kapacitní vazbou Induktivní vazbou Vyzařováním."— Transkript prezentace:

1 Zapalování – 14 Šíření rušení Ing. Jiří Špička

2 14. Šíření rušení b)Zářením Kapacitní vazbou Induktivní vazbou Vyzařováním

3 14. Šíření rušení b)Zářením Podíly vazeb se mohou měnit:  V blízkosti zdroje rušení se podílí na přenosu rušení jak kapacitní, tak induktivní vazba.  V případě vysokého napětí (silného rušivého elektrického pole) převládá vazba kapacitní.  V případě velké intenzity proudu (silného rušivého magnetického pole) převládá induktivní vazba.

4 14. Šíření rušení Kapacitní vazba  Obě vedení představují kondenzátor  Přenos intenzity rušení je úměrný frekvenci pulsace a zároveň vzdálenosti vodivého vedení.

5 14. Šíření rušení Induktivní vazba  Impulsy ze zdroje rušení vytvářejí kolem vodiče elektromagnetické pole.  Elektromagnetická indukce přenáší impulsy do dalších vodičů  Intenzita přenosu odpovídá blízkosti vodičů, hodnotě proudu a frekvenci impulsů.

6 14. Šíření rušení Vyzařováním  zdroje střídavého napětí o vysoké frekvenci vytváří vysokofrekvenční kmitavá pole  Forma bezdrátového přenosu rušivých impulsů prostřednictvím kmitavého pole se nazývá přenos zářením

7 14. Šíření rušení Vyzařování Šíření rušivých impulsů zářením a kapacitní a induktivní vazbou nelze striktně oddělovat. Vedení připojené ke zdroji rušení slouží jako anténa, ze které vyzařují rušivé impulsy. Vedení připojené k příjemci impulsů slouží rovněž jako anténa, ale která rušivé impulsy přijímá. Rušení bude tím intenzivnější, čím větší bude intenzita elektromagnetického rušivého pole. Jeho intenzita se udává ve voltech na metr (V.m -1 ) a lze ji měřit speciálními měřicími přístroji.

8 14. Šíření rušení Vyzařování  Je-li vlnová délka ve srovnání s rozměry zdroje rušení velká, budou se rušivé vlny šířit převážně vedením. (Frekvence 150 kHz až 30 MHz).  U rušivých impulsů v rozsahu 30 MHz až 300 MHz nastává na vedení silné tlumení a na šíření rušivých impulsů se podílí zejména vyzařování.  Kovové části spojené se zdrojem rušení vyzařují rušivé vlny tím lépe, čím více se jejich rozměry přibližují čtvrtině délky rušivých vln (λ/4) nebo násobku této hodnoty (rezonanční délka).

9 14. Šíření rušení Vyzařování  Sekundární zářiče - Přenos rušení zářením zprostředkovávají kovové díly přímo nespojené se zdrojem rušení. Tyto kovové části v okolí zdroje rušení pak mohou sloužit jako sekundární zářiče a přenášejí rušivé impulsy některou z uvedených vazeb nebo zářením na kovové části.  U obou zářičů je intenzita vyzařování závislá na vzájemném vztahu mezi rozměry zářiče a délkou rušivé vlny.

10 Odrušení vozidel Použitá literatura: JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8 GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7 PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7 ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7


Stáhnout ppt "Zapalování – 14 Šíření rušení Ing. Jiří Špička. 14. Šíření rušení b)Zářením Kapacitní vazbou Induktivní vazbou Vyzařováním."

Podobné prezentace


Reklamy Google