Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaPrezidenti Československa Ročník2. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol přiblížit osobnosti prezidentů Československa. Datum tvorby25. 09. 2013

2

3 1. T.G. Masaryk 1918-1935 2. Edvard Beneš 1935-1938/ 1945 - 19483. Emil Hácha 1939-1945 4. Klement Gottwald 1948-1953 5. Antonín Zápotocký 1953-19576. Antonín Novotný 1957-19687. Ludvík Svoboda 1968-19758. Gustáv Husák 1975-1989

4  Narodil se 7.3. 1850 v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky  Český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista  Zakladatel novodobého československého státu  1. československý prezident

5  1865 -1872 studium gymnázia - Brno a Vídeň  1872-1876 studuje na univerzitě ve Vídni – doktorát filozofie  1876 soukromý učitel v Lipsku  1878 sňatek s Charlottou Garrigue – dcera bohatého amerického podnikatele z New Yorku  1879 dcera Alice, 1880 syn Herbert, 1886 syn Jan  1879 habilitace „Sebevražda“  1882 jmenován profesorem filozofie nové české univerzity v Praze  1883 zakládá vědecký měsíčník Athanaeum  1886 – 1888 vzdělanci kolem časopisu Athanaeum v čele s Masarykem – odhalují padělky rukopisů  celonárodní aféra  Polenská aféra – Hilsneriáda (1899) odsouzení Hilsnera za údajnou židovskou rituální vraždu české dívky Anežky Hrůzové  Masaryk prosadil revizi procesu  1891 poslanec za mladočeskou stranu  1900 s ostatními „realisty“ zakládá Českou stranu lidovou – později Česká strana pokroková

6  1. sv. válka – Masaryk do exilu  Itálie, Švýcarsko, Francie a Anglie  V Paříži s Benešem a Štefánikem zakládá Československou národní radu  V Rusku a ve Francii se formují československé vojenské jednotky  Francie, Anglie, USA uznávají ČNS jako československou vládu  14.10. 1918 předseda Prozatimní ČS vlády  18.10. 1918 Washingtonská deklarace – vyhlášena samostatnost ČS národa  14.11. 1918 zvolen v nepřítomnosti prezidentem  Znovu zvolen prezidentem 1920, 1927, 1934  Představitel „hradní“ politiky, velký vliv na politiku Československa  Prosinec 1935 abdikace  Umírá 1937 v Lánech

7  narodil se 28.5. 1884 v Kožlanech na Rakovnicku v malorolnické rodině  český a československý politik, diplomat, 2. československý prezident

8  1. sv. válka – organizace vnitřního odboje „Maffie“ – spojení mezi Masarykem a Prahou  1915 v zahraničí, řídí složky zahraniční emigrace, propagace čs. Politického programu  1916 generální tajemník Československé národní rady  1. ministr zahraničí Československa  U zrodu Společnosti národů – místopředseda  Obranný systém Malé dohody  1923 -1935 místopředseda Čs strany národně socialistické  1919 – 1926 ministr zahraničí  1919 – 1935 poslanec Národního shromáždění  1921/1922 premiér  18.12. 1935 zvolen hlavou československého státu

9  Mnichov 1938  5.10. 1938 abdikoval a odešel do exilu  Za války dosáhl uznání čs. exilové vlády od všech spojeneckých států  16.5. 1945 příjezd do Prahy – začal se svými dekrety  28.10. 1945 potvrzen v úřadě  19.6. 1946 znovu zvolen prezidentem  Únor 1948  7.6. 1948 abdikoval a brzy potom umírá v Sezimově Ústí

10  Český právník a státník, prezident československé republiky a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava  Nátlak Berlín březen 1945 – svěřil Čechy a Moravu do „ochrany říše“  16.3. vyhlásil Hitler Protektorát Čechy a Morava – Hácha státním prezidentem  V těžké situaci – odmítl slib věrnosti Hitlerovi, protesty proti germanizaci, žádal o propuštění zatčených vlastenců a vysokoškoláků

11  Heydrich do Prahy  snažil se ho zlomit rozpoutáním teroru a likvidace blízkých osob  Atentát na Heydricha, jednal s Hitlerem – výhružky likvidace a vystěhování národa  Heydrichiáda, masové popravy, vyhlazení Lidic  Hácha zlomený  „háchovština“ symbolem pro kolaboraci  13.5. 1945 zatčen, umírá 27.6. 1945

12  Komunistický politik a československý prezident  Do 1926 funkcionář komunistiské strany na Slovensku  Poté na pražském sekretariátu KSČ  od 1928 člen Kominterny  Od 1929 poslanec Národního shromáždění  1929 do vedení KSČ  2. pol. 30. let změny v KSČ  Po Mnichovu zákaz KSČ, emigroval do SSSR

13  1943 s Benešem sjednocení odboje  Po návratu do Prahy 1945 místopředseda ČS vlády a předseda Národní fronty  Košický vládní program  1.parlamentní volby 1946 – vítězství KSČ, Gottwald předseda vlády  Až do 1953 předseda KSČ  Únor 1948 – vrchol vládní krize, 8 členů SNB zbaveno Noskem funkcí – nahrazeno komunisty  Demise ministrů, Beneš demisi nakonec přijal  Vláda tzv. obrozené Národní fronty navržená Gottwaldem  Komunisté převzali moc, konec demokracie  Komunistický puč, následovala očista

14  1948 – 1953 despotický totalitní režim, označován jako socialistický  Akční výbory odstraňovaly odpůrce  Začlenění do sovětského bloku, podřízenost SSSR  Přestavba průmyslu, násilná kolektivizace, generální linie výstavby socialismu  Vykonstruované politické procesy  Inteligence nahrazována dělnickými kádry  Jednotná státní ideologie marxismus-leninismus  1953 Gottwald umírá

15  Komunistický politik a prezident  Po vzniku ČS 1 ze zakladatelů levice v sociální demokracii  1920 hlavní organizátor generální stávky na Kladensku  1922 – 1925 gen. tajemník KSČ  1932 organizátor mostecké stávky  Po okupaci zatčen, vězněn, koncentrační tábor Sachsenhausen  Do června 1948 místopředseda/ od 1953 předseda československé vlády  Od 21.3. 1953 prezidentem až do své smrti

16  ČS. komunistický politik a 6. prezident  Od 1921 v KSČ  Ilegální práce KSČ, zatčena vězněn, koncentrační tábor Mathausen  1953 zvolen 1.tajemníkem ÚV KSČ  1957 zvolen prezidentem republiky  Pražské jaro, abdikace v březnu 1968

17  Čs. armádní generál, komunistický politik a prezident 1968 – 1975  Poválečný ministr národní obrany  Od října 1948 člen KSČ  1968 zvolen prezidentem  Invaze vojsk Varšavské smlouvy, odmítl akci morálně i politicky  Období normalizace malý prostor pro ovlivňování dění  1973 zvolen opět prezidentem  choroba, 1979 umírá

18  Slovenský právník, čs, komunistický politik a prezident (1975 – 1989)  1954 odsouzen na doživotí ve vykonstruovaném procesu  1960 propuštěn, 1963 rehabilitován  Od 1971 1.tajemník ÚV KSČ, od května 1971 – 1989 gen. tajemník ÚV KSČ  Květen 1975 prezident republiky  Podřizoval se všemu absurdnímu, co chtěla Moskva  Po listopadu 1989 mu nezbylo nic jiného, než že jmenoval Čalfovu vládu národního porozumění a abdikoval

19  Čeho se týkala Hilsneriáda?  Jak se Masaryk zasloužil o vznik Československa?  Kdo byl druhým československým prezidentem?  Vyjmenujte komunistické prezidenty.  Který z komunistických prezidentů byl za války generálem?

20  SOCHROVÁ, Marie. Dějepis v kostce. Vyd. 3. Praha: Fragment, 2004, 160 s. ISBN 9788072009701.  AUGUSTA, Pavel. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. Praha: Libri, 1999, 571 s. ISBN 808598394x.  CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. rozš. vyd. Praha: Libri, 1998, 482 s. ISBN 8085983648.  AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9. 2013. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG  Heinrich Hoffmann. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9,2013. ]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1970-050- 07,_Berlin,_Emil_Hacha_bei_Hitler.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1970-050- 07,_Berlin,_Emil_Hacha_bei_Hitler.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9. 2013. ]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Bene%C5%A1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Bene%C5%A1.jpg  Stanislav Tereba.. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9. 2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludv%C3%ADk_Svoboda_(Author_-_Stanislav_Tereba).JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludv%C3%ADk_Svoboda_(Author_-_Stanislav_Tereba).JPG  33758X1X3.. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9.2013. ]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn_Z%C3%A1potock%C3%BD.JPG 33758X1X3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn_Z%C3%A1potock%C3%BD.JPG  Universal Studios. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9.2013. ]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonin_Novotny_v_New_Yorku_-_1960_A.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonin_Novotny_v_New_Yorku_-_1960_A.jpg  National Archives. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K_Gottwald.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K_Gottwald.jpg  User:Rykám maso. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.9. 2013. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k_-_o%C5%99%C3%ADznuto.JPG


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google