Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaPrezidenti Československa Ročník2. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol přiblížit osobnosti prezidentů Československa. Datum tvorby

2

3 1. T.G. Masaryk Edvard Beneš / Emil Hácha Klement Gottwald Antonín Zápotocký Antonín Novotný Ludvík Svoboda Gustáv Husák

4  Narodil se v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky  Český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista  Zakladatel novodobého československého státu  1. československý prezident

5  studium gymnázia - Brno a Vídeň  studuje na univerzitě ve Vídni – doktorát filozofie  1876 soukromý učitel v Lipsku  1878 sňatek s Charlottou Garrigue – dcera bohatého amerického podnikatele z New Yorku  1879 dcera Alice, 1880 syn Herbert, 1886 syn Jan  1879 habilitace „Sebevražda“  1882 jmenován profesorem filozofie nové české univerzity v Praze  1883 zakládá vědecký měsíčník Athanaeum  1886 – 1888 vzdělanci kolem časopisu Athanaeum v čele s Masarykem – odhalují padělky rukopisů  celonárodní aféra  Polenská aféra – Hilsneriáda (1899) odsouzení Hilsnera za údajnou židovskou rituální vraždu české dívky Anežky Hrůzové  Masaryk prosadil revizi procesu  1891 poslanec za mladočeskou stranu  1900 s ostatními „realisty“ zakládá Českou stranu lidovou – později Česká strana pokroková

6  1. sv. válka – Masaryk do exilu  Itálie, Švýcarsko, Francie a Anglie  V Paříži s Benešem a Štefánikem zakládá Československou národní radu  V Rusku a ve Francii se formují československé vojenské jednotky  Francie, Anglie, USA uznávají ČNS jako československou vládu  předseda Prozatimní ČS vlády  Washingtonská deklarace – vyhlášena samostatnost ČS národa  zvolen v nepřítomnosti prezidentem  Znovu zvolen prezidentem 1920, 1927, 1934  Představitel „hradní“ politiky, velký vliv na politiku Československa  Prosinec 1935 abdikace  Umírá 1937 v Lánech

7  narodil se v Kožlanech na Rakovnicku v malorolnické rodině  český a československý politik, diplomat, 2. československý prezident

8  1. sv. válka – organizace vnitřního odboje „Maffie“ – spojení mezi Masarykem a Prahou  1915 v zahraničí, řídí složky zahraniční emigrace, propagace čs. Politického programu  1916 generální tajemník Československé národní rady  1. ministr zahraničí Československa  U zrodu Společnosti národů – místopředseda  Obranný systém Malé dohody  místopředseda Čs strany národně socialistické  1919 – 1926 ministr zahraničí  1919 – 1935 poslanec Národního shromáždění  1921/1922 premiér  zvolen hlavou československého státu

9  Mnichov 1938  abdikoval a odešel do exilu  Za války dosáhl uznání čs. exilové vlády od všech spojeneckých států  příjezd do Prahy – začal se svými dekrety  potvrzen v úřadě  znovu zvolen prezidentem  Únor 1948  abdikoval a brzy potom umírá v Sezimově Ústí

10  Český právník a státník, prezident československé republiky a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava  Nátlak Berlín březen 1945 – svěřil Čechy a Moravu do „ochrany říše“  vyhlásil Hitler Protektorát Čechy a Morava – Hácha státním prezidentem  V těžké situaci – odmítl slib věrnosti Hitlerovi, protesty proti germanizaci, žádal o propuštění zatčených vlastenců a vysokoškoláků

11  Heydrich do Prahy  snažil se ho zlomit rozpoutáním teroru a likvidace blízkých osob  Atentát na Heydricha, jednal s Hitlerem – výhružky likvidace a vystěhování národa  Heydrichiáda, masové popravy, vyhlazení Lidic  Hácha zlomený  „háchovština“ symbolem pro kolaboraci  zatčen, umírá

12  Komunistický politik a československý prezident  Do 1926 funkcionář komunistiské strany na Slovensku  Poté na pražském sekretariátu KSČ  od 1928 člen Kominterny  Od 1929 poslanec Národního shromáždění  1929 do vedení KSČ  2. pol. 30. let změny v KSČ  Po Mnichovu zákaz KSČ, emigroval do SSSR

13  1943 s Benešem sjednocení odboje  Po návratu do Prahy 1945 místopředseda ČS vlády a předseda Národní fronty  Košický vládní program  1.parlamentní volby 1946 – vítězství KSČ, Gottwald předseda vlády  Až do 1953 předseda KSČ  Únor 1948 – vrchol vládní krize, 8 členů SNB zbaveno Noskem funkcí – nahrazeno komunisty  Demise ministrů, Beneš demisi nakonec přijal  Vláda tzv. obrozené Národní fronty navržená Gottwaldem  Komunisté převzali moc, konec demokracie  Komunistický puč, následovala očista

14  1948 – 1953 despotický totalitní režim, označován jako socialistický  Akční výbory odstraňovaly odpůrce  Začlenění do sovětského bloku, podřízenost SSSR  Přestavba průmyslu, násilná kolektivizace, generální linie výstavby socialismu  Vykonstruované politické procesy  Inteligence nahrazována dělnickými kádry  Jednotná státní ideologie marxismus-leninismus  1953 Gottwald umírá

15  Komunistický politik a prezident  Po vzniku ČS 1 ze zakladatelů levice v sociální demokracii  1920 hlavní organizátor generální stávky na Kladensku  1922 – 1925 gen. tajemník KSČ  1932 organizátor mostecké stávky  Po okupaci zatčen, vězněn, koncentrační tábor Sachsenhausen  Do června 1948 místopředseda/ od 1953 předseda československé vlády  Od prezidentem až do své smrti

16  ČS. komunistický politik a 6. prezident  Od 1921 v KSČ  Ilegální práce KSČ, zatčena vězněn, koncentrační tábor Mathausen  1953 zvolen 1.tajemníkem ÚV KSČ  1957 zvolen prezidentem republiky  Pražské jaro, abdikace v březnu 1968

17  Čs. armádní generál, komunistický politik a prezident 1968 – 1975  Poválečný ministr národní obrany  Od října 1948 člen KSČ  1968 zvolen prezidentem  Invaze vojsk Varšavské smlouvy, odmítl akci morálně i politicky  Období normalizace malý prostor pro ovlivňování dění  1973 zvolen opět prezidentem  choroba, 1979 umírá

18  Slovenský právník, čs, komunistický politik a prezident (1975 – 1989)  1954 odsouzen na doživotí ve vykonstruovaném procesu  1960 propuštěn, 1963 rehabilitován  Od tajemník ÚV KSČ, od května 1971 – 1989 gen. tajemník ÚV KSČ  Květen 1975 prezident republiky  Podřizoval se všemu absurdnímu, co chtěla Moskva  Po listopadu 1989 mu nezbylo nic jiného, než že jmenoval Čalfovu vládu národního porozumění a abdikoval

19  Čeho se týkala Hilsneriáda?  Jak se Masaryk zasloužil o vznik Československa?  Kdo byl druhým československým prezidentem?  Vyjmenujte komunistické prezidenty.  Který z komunistických prezidentů byl za války generálem?

20  SOCHROVÁ, Marie. Dějepis v kostce. Vyd. 3. Praha: Fragment, 2004, 160 s. ISBN  AUGUSTA, Pavel. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku Praha: Libri, 1999, 571 s. ISBN x.  CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. rozš. vyd. Praha: Libri, 1998, 482 s. ISBN  AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit Dostupný na WWW:  Heinrich Hoffmann. [online]. [cit. 25.9,2013. ]. Dostupný na WWW: 07,_Berlin,_Emil_Hacha_bei_Hitler.jpg 07,_Berlin,_Emil_Hacha_bei_Hitler.jpg  AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  Stanislav Tereba.. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  33758X1X3.. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: X1X3  Universal Studios. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  National Archives. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  User:Rykám maso. [online]. [cit Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google