Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_ A_ SVET_16 Filosofie 20. století Téma sady:Člověk a svět Obor, ročník:Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:červenec 2013 Anotace: H. Bergson, fenomenologie, existencialismus, M. Heidegger, novopozitivismus, marxismus, postmoderní filosofie, česká filosofie Metodický obsah:Výklad nového učiva, interaktivní opakování

2 Filosofie 20. století Zaměřena na člověka jako jedinečnou lidskou bytost, která je odpovědná za své činy Člověk je „odsouzen“ žít s druhými Člověk se neustále rozhoduje mezi svobodou a nesvobodou sebe samého i druhých Celkově je filosofie velmi různorodá Hlavní motivy ČLOVĚK, lidská svoboda, lidská schopnost poznávat, tvořit, ničit, žít ve společnosti, ANALÝZA LIDSKÉHO MYŠLENÍ

3 Důvody témat filosofie 20.století filosofie reaguje na rozmach VĚD a stupeň jejich abstrakce Na KULTRUNÍ A CIVILIZAČNÍ krize (světové války, odcizení v moderní době) Východisko z krize se hledá: 1.Odmítnutím metafyzických otázek (ontologie) 2.Příklon k realitě (logický pozitivizmus) 3.Příklon k otázkám člověka, který je chápán jako jedinečný, tělesný, konečný (filosofie života, existencialismus)

4 Filosofie 20. století Henri Bergson (1859 – 1941) Filosofie života Důraz na neustále se vyvíjející životní vzmach – elan vital, který přemáhá pasivitu hmoty Edmund Husserl (1859 – 1938) Zakladatel fenomenologie Zkoumání toho, co se přímo vykazuje v našem vědomí učitel Jana Patočky

5 Filosofie 20. století - Existencialismus Jeden z klíčových směrů filosofie 20. století Pojem francouzské větve (Sartre, Camus), v Německu: název Filosofie existence (Jaspers) Impuls 1. světová válka, kdy se stal člověk jen politickou a ideovou součástkou Dále vliv rozvoj industriální společnosti a jejími negativními jevy (odcizení, tzv. blahobyt) Projev také v literatuře Jean – Paul Sartre (1905 – 1980) Je-li v životě nějaký smysl, musí si ho dát existence sama „Existence předchází esenci.“

6 Filosofie 20. století Martin Heidegger (1889 – 1976) Originální postavení blízké existencialismu Filosofie bytí Novopozitivismus Logický pozitivismus Logická analýza vědeckých pojmů, analýza jazyka Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) Bertrand Russel (1872 – 1970) Rudolf Carnap (1891 – 1970)

7 Filosofie 20. století Marxistická filosofie Dogmatická (nekritická) podoba: leninismus, stalinismus hlavně v zemích s komunistickou vládou Postmoderní filosofie V poslední třetině 20. století Usiluje o zrovnoprávnění různých lidských aktivit a funkcí Hlavní námět: nahrazení myšlenkové totality moderního světa postmoderní pluralitou názorů

8 Filosofie 20. století – česká filosofie TGM – zabýval se duchovní krizí moderní civilizace, která je způsobena sílící racionalizací a může vést až k sebevražednosti Jan Patočka – při poznávání věcí nám vždy zůstává něco skryto, 3 etapy lidské existence (životní pohyby) Erazim Kohák – filosofie jako úsilí o orientaci člověka k Bohu, ke světu a člověku. Musí se zabývat věcí veřejnou. Václav Bělohradský – liberální myslitel, odmítá přeceňování moci symbolů a kultury, hledá způsoby, jak prosadit filosofii v mediálním věku

9 Vytvořte správnou dvojici H. Bergson, Existencialismus, M. Heidegger, E. Husserl, Leninismus, TGM, Novopozitivismus, J. Patočka Postmodernismus, J.-P. Sartre, L. Wittgenstein Pluralita názorů Elan vital Logický pozitivismus Sebevražednost „Existence předchází esenci.“ Fenomenologie Životní pohyby Marxismus Absurdita a nicota Filosofie bytí Filosofie jazyka Postmodernismus H. Bergson Novopozitivismus Tomáš Garrigue Masaryk J.-S. Sartre E. Husserl J. Patočka Leninismus Existencialismus M. Heidegger L. Wittgenstein

10 Zdroje a autorská práva DUDÁK, Vladislav. a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005, 326 s. ISBN 80-7235-233-4. EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. 1. vyd. - aktualizované. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Vyd 8., V KNA 2. Překlad Miroslav Petříček, Petr Rezek, Karel Šprunk. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 653 s. Studium (Karmelitánské nakladatelství), sv. 2. ISBN 978-807-1952-060. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google