Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2511 Škola: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, p.o. Číslo klíčové aktivity:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2511 Škola: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, p.o. Číslo klíčové aktivity:"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2511 Škola: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, p.o. Číslo klíčové aktivity: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_VKZAM1/13 Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žáci 2. stupně základní školy Typická věková skupina: 14 až 15

2 Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 9. Anotace: Tento učební materiál slouží k seznámení žáků se základní odbornou právní terminologií ZÁKONA O RODINĚ v tématu Vztahy mezi rodiči a dětmi. Je pracovním materiálem, se kterým děti dále pracují - vyhledávají odpovědi na dané otázky a úkoly v pracovním listu a zapisují správné řešení. Klíčová slova: rodiče, děti, práva, povinnosti, vztahy Speciální vzdělávací potřeby: PC, nebo vytištěné pracovní materiály, dotyková tabule Datum: 25.11.2011 Autor: Mgr. Alena Mertlíková

3 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Rodičovská zodpovědnost

4 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností -při péči o nezletilé dítě -při zastupování nezletilého dítěte, -při správě jeho jmění.

5 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Při výkonu práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje Při výkonu práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. a mravní vývoj.

6 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno jim podle svých schopností pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny. Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno jim podle svých schopností pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny.

7 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče. Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče. Rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem. Rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem. Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti. Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti.

8 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům Dítě je povinno své rodiče ctít Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat. a respektovat.

9 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka Jmění dítěte jsou rodiče povinni spravovat s péčí řádného hospodáře Jmění dítěte jsou rodiče povinni spravovat s péčí řádného hospodáře

10 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Děti mají společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich, určené dohodou při uzavření manželství. Děti mají společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich, určené dohodou při uzavření manželství. Nedohodnou-li se rodiče o jménu nebo příjmení dítěte, anebo není-li žádný z rodičů znám, určí jméno nebo příjmení soud. Nedohodnou-li se rodiče o jménu nebo příjmení dítěte, anebo není-li žádný z rodičů znám, určí jméno nebo příjmení soud. Uzavřou-li rodiče manželství po narození svého dítěte, bude mít dítě příjmení určené pro jejich ostatní děti. Uzavřou-li rodiče manželství po narození svého dítěte, bude mít dítě příjmení určené pro jejich ostatní děti.

11 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou zodpovědnost omezí; přitom vždy konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které se omezení vztahuje. Nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou zodpovědnost omezí; přitom vždy konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které se omezení vztahuje.

12 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví. Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví. Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti. Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti.

13 Svěření do výchovy jiné osobě než rodiči Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, (soud dá přednost zpravidla příbuznému dítěte.) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, (soud dá přednost zpravidla příbuznému dítěte.)

14 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě pokud osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte. Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě pokud osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má vlastní příjem v domácnosti pěstouna; pokud má vlastní příjem a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny. a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny. Pěstounská péče může být zrušena rozhodnutím soudu. Pěstounská péče může být zrušena rozhodnutím soudu.

15 ÚSTAVNÍ VÝCHOVA soud může nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jestliže je to v zájmu nezletilého nutné. soud může nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jestliže je to v zájmu nezletilého nutné.

16 Pracovní list ZÁKON O RODINĚ VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI VYHODNOŤ PRAVDIVOST TVRZENÍ, POUŽIJ – ANO/NE Při výkonu práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte. Rodiče mají právo užít přiměřených výchovných prostředků.

17 Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči jim nemusí pomáhat. Rozhodující úlohu ve výchově dětí má škola. Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti. Děti mají vždy stejné příjmení jako rodiče.

18 Může soud svěřit dítě do výchovy příbuznému dítěte? Je dítě v pěstounské péči povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna ? Určují vždy pouze rodiče jméno nebo příjmení dítěte? Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví.

19 ZDROJ Česká Republika. Zákon: Zákon o rodině. In: §94/1963Sb. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1963, roč. 1963, č. 94, 53. Dostupné z: aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=1963&type Law=zakon&What=Rok


Stáhnout ppt "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2511 Škola: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, p.o. Číslo klíčové aktivity:"

Podobné prezentace


Reklamy Google