Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 29.9.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 29.9.2016."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 29.9.2016

2 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 2 V roce 2015 šetřila služba dopravní policie v Olomouckém kraji 4 738 dopravních nehod. V porovnání s rokem 2014 je to o 288 případů více. Při těchto nehodách bylo usmrceno 51 osob, což je o 23 osob více. Dále bylo těžce zraněno 116 (-36) osob a lehce zraněno 1 418 (+ 85). Z uvedených statistických údajů vyplývá, že k výraznému nárůstu za rok 2015 došlo u zemřelých osob a to o 23 osob. Naproti tomu u těžce zraněných došlo k poklesu o 36 osob.

3 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 3 Rok 2012201320142015 Rozdíl 2015 2014 Celkem DN 4 4064 4324 4504 738+ 288

4 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 4

5 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 Počet dopravních nehod na odborech 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 5 Územní odbor Rok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015 Olomouc 1 82718021 8931 951 Jeseník 329391405437 Přerov 853883831876 Prostějov 664572567659 Šumperk 733784754815 Celkem DN 4 4064 4324 4504 738

6 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 6 Jak již bylo uvedeno v roce 2015 došlo při dopravních nehodách v Olomouckém kraji k 51 smrtelným zraněním. Z těchto smrtelných nehod bylo:  24 řidičů  12 cyklistů  9 spolujezdců  6 chodců. Pokud se týká míst, kde dochází k nejzávažnějším dopravním nehodám, tak k 34 smrtelným nehodám došlo mimo obec a k 17 v obci.

7 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 7 Nejvíc smrtelných nehod v roce 2015 bylo šetřeno na silnicích II. tříd a to 17 případů. Na silnicích I. a III. tříd došlo shodně k 24 smrtelným dopravním nehodám. Z toho důvodu bude v roce 2016 odborem služby dopravní policie plánován výkon služby především na komunikace II. tříd se zaměřením na nejrizikovější skupiny účastníků silničního provozu (řidiči vozidel a cyklisté).

8 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 8 Rok2012201320142015 Rozdíl 2015 2014 usmrceno osob 40272851+23 těžce zraněno osob 179178152116- 36 lehce zraněno osob 135713671 3331 418+ 85

9 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 9

10 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 10 HLAVNÍ PŘÍČINA DNROK 2012ROK 2013ROK 2014ROK 2015 Rozdíl 2015 2014 Nepřiměřená rychlost690753630670+ 40 Nedání přednosti v jízdě456436448443- 5 Nesprávné předjíždění77728589+ 4 Nesprávný způsob jízdy 2 287 2 3092 3242 478+ 154 Vliv alkoholu329317305311+ 6 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 Hlavní příčiny dopravních nehod

11 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 Počet usmrcených osob na odborech 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 11 Územní odborRok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015 Olomouc1410922 Jeseník1120 Přerov1074 Prostějov6585 Šumperk94514 Celkem usmrceno 40272851

12 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 12

13 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 13

14 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 14 CHODCI, CYKLISTÉ

15 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 15 Chodci a cyklisté tvoří skupinu účastníků silničního provozu, která se velmi často svou účastí podílí na dopravních nehodách. Při střetu s vozidlem většinou dochází k fatálním následkům na zdraví a životě těchto nemotorizovaných účastníků silničního provozu. Na vznik dopravních nehod má především vliv nekázeň a nerespektování zákona o silničním provozu jak ze strany chodců tak i cyklistů. U chodců se jedná například o chůzi po nesprávné straně vozovky, nevyužití chodníku, podchodu, nadchodu. U cyklistů je to pak především jízda na kole pod vlivem alkoholu a za snížené viditelnosti jízda na řádně neosvětleném jízdním kole.

16 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 Počet dopravních nehod – srážka s chodcem 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 16 Územní odborRok 2013Rok 2014Rok 2015 Olomouc727568 Jeseník131015 Přerov314330 Prostějov293026 Šumperk373634 Celkový počet dopravních nehod 182194173

17 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 17 Přijatá opatření na rok 2016 k snížení počtu dopravních nehod a jejím následkům:  Vyhodnocovat rizikové úseky a do těchto míst plánovat dopravně bezpečnostní akce s co největším počtem nasazených policistů.  Vozidlům s měřící technikou plánovat výkon služby do míst, kde dochází k nejčastějšímu překračování povolené rychlosti a ohrožování ostatních účastníků silničního provozu.  Dodržovat zásadu, že policisté musí být při výkonu služby vidět (preventivní opatření).

18 Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje v roce 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 18 Přijatá opatření na rok 2016 k snížení počtu dopravních nehod a jejím následkům:  Ve spolupráci s PIO a BESIP Olomouckého kraje pravidelně plánovat preventivní akce ve vztahu k nemotorizovaným účastníkům silničního provozu. Při těchto akcích zajistit distribuci reflexních prvků pasívní bezpečnosti.  Ve zvýšené míře plánovat počet dopravně bezpečnostních akcí se zaměřením na porušování zákona č. 361/2000 Sb.

19 ZJIŠTĚNÉ PŘESTUPKY V ROCE 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 19 AUTO-TEAM V rámci dopravní služby Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje je zřízeno několik specializovaných policejních týmů. Patří mezi ně například „AUTO-TEAM“. V tomto týmu jsou zařazena dvě vozidla a to VW Passat (OSDP) a Škoda Superb (DO Kocourovec). Obě vozidla působí na celém území Olomouckého kraje a jsou vybavena veškerou potřebnou technikou pro dokumentování přestupků.

20 ZJIŠTĚNÉ PŘESTUPKY V ROCE 2015 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 20 AUTO-TEAM V roce 2015 „AUTO-TEAM“ zjistil a zadokumentoval 3 885 přestupků. V blokovém řízení byla za uvedené přestupky uložena částka ve výši 1 899 900.- Kč. Mezi nejčastěji projednávané přestupky patřilo překročení rychlosti - 2 231 případů, nevylepení dálniční známky a nesjednání zákonného pojištění - 182 případů. Auto – Teamem bylo taktéž uloženo 12 kaucí v celkové hodnotě 100 000.- Kč.

21 Priority pro oblast silničního provozu v roce 2016 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 21 Policií České republiky Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje byly pro oblast silničního provozu v roce 2016 vyhlášeny následující priority:  Alkohol a drogy v silničním provozu - provádění speciálních kontrol na alkohol a návykové látky, s cílem snížit počet dopravních nehod, kde byla u některého z účastníků zjištěna snížena schopnost k řízení vozidla požitím alkoholu nebo návykové látky, provádění kontrol na alkohol a návykové látky i u řidičů nemotorových vozidel (především cyklisté).

22 Priority pro oblast silničního provozu v roce 2016 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 22  Nákladní doprava - kontrola technického stavu užitkových vozidel, kontrola upevňování nákladu, dodržování omezení jízd některých vozidel ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., kontrola vozidel jedoucích v režimu ADR, AETR.  Nemotorizovaní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté) – dohled nad dodržováním pravidel, dohled u přechodů pro chodce, preventivní akce ve vztahu k jejich zviditelňování v sil. provozu, používání ochranných pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích.

23 Priority pro oblast silničního provozu v roce 2016 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 23  Bezpečné přechody – spolupráce s obcemi na budování bezpečných přechodů.  Kontrola dopravního značení – důsledná kontrola dopravního značení ve vztahu k nové vyhlášce č. 294/2015 Sb.

24 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 24 NOVÁ TECHNIKA U DOPRAVNÍ POLICIE V ROCE 2015

25 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 25 VOZIDLA VOLKSWAGEN TRANSPORTER LONG Speciální vozidlo pro monitoring reálných hrozeb a pro výjezd dopravních nehod Motor o objemu 2,0 BiTDI 132 KW Manuální 6ti stupňová převodovka, 4x4 Úprava podvozku pro jízdu v terénu

26 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 26 SPECIÁLNÍ VOZIDLA V CIVILNÍM PROVEDENÍ PRO SKRYTÝ DOHLED Objem motoru 1,8 s výkonem 132 KW 4x4 s automatickou převodovkou Skrytá zástavba ZVZ nové generace Měřič rychlosti Ramer 10 Nezávislé kamery před a za vozidlem

27 plk. Mgr. Dušan Věženský vedoucí odboru služby dopravní policie Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje tř. Kosmonautů 189/10 I 779 00 Olomouc tel.: +420 974 761 250 29.9.2016 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 plk. Mgr. Dušan Věženský 27


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 29.9.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google