Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU 8 NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Bc. Štěpánka Jáglová T ÉMATICKÝ CELEK Podnikání R OČNÍK druhý D ATUM TVORBY 29.12.2012

2 Anotace: Materiál je zaměřený na téma „Akcie“, usnadňuje orientaci v této problematice a slouží k vysvětlení základních pojmů z této oblasti. Metodické pokyny: Materiál slouží pro usnadnění výkladu dané problematiky, žákům současně jako podklad pro poznámky. Doporučuji probírat před tématem „Akciová společnost“ - vzhledem ke skutečnosti, že tento materiál ulehčuje pochopení již tak složité problematiky právě akciové společnosti. Na snímku č. 22 jsou uvedené otázky, které slouží pro fixaci probírané látky a současně jako zpětná vazba pro učitele. Případné použité zkratky: FO …. fyzická osoba PO …. právnická osoba OR …. obchodní rejstřík

3 AKCIE

4 CO JE AKCIE? Akcie je cenný papír, se kterým jsou spojena 3 základní práva akcionáře: 1.podílet se na zisku (výplata dividend) 2.podílet se na řízení společnosti (prostřednictvím hlasování na VH) 3.podílet se na likvidačním zůstatku = majetkový cenný papír, vlastník akcie se stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala

5 CO JE AKCIE? Akcie má zákonem stanovené náležitosti: jmenovitou hodnotu datum emise firmu a sídlo označení formy akcie jméno akcionáře výši základního kapitálu počet akcií

6 POJMY Z OBLASTI AKCIÍ nominální hodnota akcie – jmenovitá hodnota akcie (je na akcii uvedena) součet všech nominálních hodnot všech emitovaných akcií tvoří základní kapitál společnosti akcie se vydávají za tzv. emisní kurz (nominální hodnotu) pokud se při vydání (emisi) akcie prodávají za vyšší než nominální hodnotu, vzniká tzv. emisní ážio (rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou při prvním vydání) tržní cena akcie – cena, za kterou se akcie aktuálně prodávají na burze

7 ČLENĚNÍ AKCIÍ 1.Podle fyzické podoby: listinné (papírové) zaknihované (elektronická podoba, jejich evidenci zajišťuje Centrální depozitář cenných papírů)

8 ČLENĚNÍ AKCIÍ 2. Podle formy: na jméno (na listinných je přímo uvedeno, akcie jsou pak převoditelné tzv. rubopisem) na majitele (převoditelné předáním)

9 ČLENĚNÍ AKCIÍ 3. Podle druhu: kmenové – běžné, standardní zaměstnanecké – vždy na jméno, převoditelné pouze mezi zaměstnanci, lze vydávat max. do hodnoty 5% základního kapitálu prioritní – majitel má přednostní právo na výplatu dividend, má omezená ostatní práva, zejména hlasování na VH

10 SLOŽENÍ LISTINNÉ AKCIE 1/ plášť – obsahuje zákonem stanovené náležitosti CP 2/ kupónový arch – skládá se z jednotlivých kupónů, po předložení kupónu je majiteli vyplacena dividenda 3/ talón – slouží pro vydání nového kupónového archu, pokud dojdou kupóny

11 UKÁZKY AKCIÍ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 OTÁZKY NA ZÁVĚR 1.Co je to akcie? 2.Jaká 3 základní práva má akcionář? 3.Jak se člení akcie podle formy? 4.Jaká instituce spravuje akcie, které mají zaknihovanou podobu? 5.Z jakých částí se skládá listinná akcie? 6.Co je to emisní ážio a jak vzniká?

23 POUŽITÉ ZDROJE 1.KOČÍ J., ŠAMŠOVÁ L.: Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy. Praha, Fortuna, 2009. 144 stran. 2.Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (v platném znění) 3.Obrázky dostupné na: http://www.ceskeakcie.cz/4.htmhttp://www.ceskeakcie.cz/4.htm (cit. 29.12.2012)

24 POUŽITÉ ZDROJE http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/zahranicni- akcie/technologicke-akcie-ano-ale-pozdeji- 692652http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/zahranicni- akcie/technologicke-akcie-ano-ale-pozdeji- 692652 (cit. 29.12.2012) http://www.hornictvi.info/techpam/ckd/ckd.ht mhttp://www.hornictvi.info/techpam/ckd/ckd.ht m (cit. 29.12.2012) http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/fondy/ zb.htmlhttp://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/fondy/ zb.html (cit. 29.12.2012) http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/fondy/ nbcs.htmlhttp://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/fondy/ nbcs.html (cit. 29.12.2012)

25 POUŽITÉ ZDROJE http://ptcpraha.cz/spolecnost/specimeny.htm http://ptcpraha.cz/spolecnost/specimeny.htm (cit. 29.12.2012) http://vpdrahany.webnode.cz/akcie/prioritni- akcie/http://vpdrahany.webnode.cz/akcie/prioritni- akcie/ (cit. 29.12.2012) http://cahoots.co.uk/investing-in-shares-for- novice-strategies-for-saving/http://cahoots.co.uk/investing-in-shares-for- novice-strategies-for-saving/ (cit. 29.12.20012) http://www.akciovaspolecnost.com/akcie/http://www.akciovaspolecnost.com/akcie/ (cit. 29.12.2012)

26 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google