Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názory občanů na kriminalitu, viktimizace a pocit bezpečí Mgr. Jakub Holas PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Institut pro kriminologii a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názory občanů na kriminalitu, viktimizace a pocit bezpečí Mgr. Jakub Holas PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Institut pro kriminologii a."— Transkript prezentace:

1 www.kriminologie.cz Názory občanů na kriminalitu, viktimizace a pocit bezpečí Mgr. Jakub Holas PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci Herlíkovice 23.10.2013

2 www.kriminologie.cz Charakteristika výzkumného šetření Průzkum veřejného mínění proběhl v listopadu roku 2012  Šetření bylo realizováno z podnětu Republikového výboru pro prevenci kriminality Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, který připravil koncepci šetření (včetně výzkumného instrumentu) a provedl vyhodnocení zjištěných dat.  Terénní výzkum provedla na celém území České republiky na vzorku 3 080 respondentů agentura IBRS.  Cílovou populací byla obecná populace ČR starší 15 let věku.  Při výběru vzorku byl použit kvótní výběr s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání a velikosti místa bydliště, a to tak, aby získaná data byla reprezentativní pro celou ČR i pro jednotlivé kraje.

3 www.kriminologie.cz Popis vzorku  Z celkového množství respondentů bylo 48,7 % mužů a 51,3 % žen.  Respondenti byli nejčastěji ženatí / vdané (48,2 %) či svobodní/é (29,2 %), aktuálně rozvedených bylo 14,7 % a vdov či vdovců pak 7,9 %.  Ve věkové kategorii do 30 let byli svobodní zastoupeni více jak čtyřmi pětinami případů (81,7 %)  Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání převažovali v celém vzorku respondenti se základním vzděláním (48,2 %), dokončené středoškolské vzdělání s maturitou měla více jak třetina dotazovaných (34,9 %), vysokoškolsky vzdělaných bylo ve vzorku 16,9 %.  Respondenti do 30 let měli v 10 % ukončené VŠ vzdělání a ve 42,1 % měli maturitu, téměř polovina z nich však měla – pochopitelně - teprve dokončené základní vzdělání

4 www.kriminologie.cz POŘADÍ POSUZOVANÝCH KRIMINOGENNÍCH FAKTORŮ DLE PRŮMĚRNÉ ZNÁMKY

5 www.kriminologie.cz

6 Posuny ve vnímání kriminogenních faktorů – největší rozdíly (porovnání roku 2005 a 2012) Index 2005Index 2012Rozdíl rozvodovost31032080-1023 ukazování násilí v médiích40703111-959 agresivní reklama35962747-849 prostituce36422905-737 uvolněná výchova v rodině36783014-664 malá kontrola chování lidí35452893-652 neúcta k právním normám36322995-637

7 www.kriminologie.cz Jak velký negativní vliv na současnou úroveň kriminality má u nás Uvedená procenta jsou součtem procentuálního vyjádření čtvrtého a pátého bodu pětibodové škály (tedy „velký“ a „velmi velký“ vliv) Průměr vzorkuMladí 15 – 21 let Vliv na zvýšenou kriminalitu 1% zneužívání drog68,568,1 alkoholismus51,648,1 korupce úředníků53,349,6 korupce v justici52,150,7 korupce v policii50,946,7 existence vyloučených lokalit48,642,8 nezaměstnanost48,845,6 špatný příklad politiků47,541,3 bezdomovectví45,942,4

8 www.kriminologie.cz Jak velký negativní vliv na současnou úroveň kriminality má u nás Průměr vzorkuMladí 15 – 21 let Vliv na zvýšenou kriminalitu 2% chudoba45,139,2 výkon trestního soudnictví43,438,8 příliv cizinců43,532,6 lhostejnost ve společnosti43,335,2 ukazování násilí v médiích39,128,3 systém sociálních dávek36,028,3 uvolněná výchova v rodině35,326,0 Uvedená procenta jsou součtem procentuálního vyjádření čtvrtého a pátého bodu pětibodové škály (tedy „velký“ a „velmi velký“ vliv)

9 www.kriminologie.cz Jak velký negativní vliv na současnou úroveň kriminality má u nás Průměr vzorkuMladí 15 – 21 let Vliv na zvýšenou kriminalitu 3% malá kontrola chování lidí33,325,7 prostituce34,626,1 neúcta k právním normám31,821,4 nevhodná výchova ve škole25,922,8 vliv agresivní reklamy26,119,2 konzumní životní styl27,317,7 velký počet žen ve školství15,014,1 bezvěrectví15,88,0 rozvodovost12,67,2

10 www.kriminologie.cz Na kriminalitě se podílejí zvýšenou měrou tyto skupiny občanů (zpracováno na základě volných odpovědí) 20122005 Abs.č.% % Romové85427,747543,2 Závislí (drogy, alkohol, gambling )55318,028926,3 cizinci45814,933330,3 zločinci, recidivisti2879,320118,3 politici1976,4302,7 Problémová mládež1735,614813,5 bezdomovci1625,317115,5 Lidé nehledající práci (nezaměstnaní)993,214613,3 Organizovaný zločin672,2958,6 Skinheadi, rasisti240,8575,2 Podnikatelé (zbohatlíci)150,5494,5 Sociálně slabí, chudí361,2666,0 N 3080100,01100100,0

11 www.kriminologie.cz Obavy respondentů z kriminality  V roce 2005 i v roce 2012 zařazeno následujících třináct typů protiprávního jednání (jejich výběr vycházel především z dříve prováděných průzkumů na toto téma): kapesní krádeže, vydírání, krádež auta, pomluva, vandalismus, vloupání do bytu, ublížení na zdraví, loupežné přepadení, vražda, podvod, organizovaný zločin, teroristický útok, znásilnění.  Stupeň obav byl zjišťován zařazením konkrétního činu respondentem na šestistupňové škále (tedy neobsahující střední „neutrální“ pozici), kde „1“ = „vůbec se necítím ohrožen“ a „6“ = „cítím se velmi ohrožen“. U trestného činu „krádež auta“ jsou zahrnuti pouze ti dotázaní, kteří tento dopravní prostředek vlastní.  U běžných „pouličních“ deliktů lze předpokládat, že respondent bude vycházet hlavně z osobní zkušenosti vlastní, případně svého sociálního okolí, u zbývajících měříme spíše dopad mediálních obsahů.

12 www.kriminologie.cz Obavy z kriminality - průměrná známka 2012 / 2005 podle pohlaví 20122005tendence celkemmužženacelkem muž žena kapesní krádeže3,723,73,9 3,80 3,613,98 ↔ vloupání do bytu3,523,53,6 3,92 3,814,03 ↓ vandalismus3,233,23,3 3,56 3,453,67 ↓ podvod3,213,23,3 3,23 3,193,27 ↔ krádež auta3,203,33,1 3,68 3,773,58 ↓ ublížení na zdraví3,093,13,2 3,44 3,293,59 ↓ znásilnění3,022,93,2 2,35 1,553,02 loupežné přepadení3,023,03,2 3,46 3,313,60 ↓ pomluva2,702,62,8 2,96 2,793,12 ↓ organizovaný zločin2,482,5 2,49 2,512,46 ↔ vydírání2,392,32,4 2,34 2,292,39 ↔ vražda2,322,32,4 2,59 2,472,71 ↓ teroristický útok2,122,12,2 2,52 2,452,59 ↓

13 www.kriminologie.cz Stupeň obav z vybraných trestných činů

14 www.kriminologie.cz Viktimizace respondenta nebo členů jeho domácnosti  Majetková kriminalita: „Stal jste se v průběhu posledních 12 měsíců obětí nějaké majetkové kriminality? Ukradl vám někdo něco nebo vám byla způsobena škoda na majetku, na jehož pořízení jste se finančně podílel nebo na kterém máte majetkový podíl, např. odcizený mobil Vašeho dítěte?“  Násilná kriminalita: „Stal jste se v průběhu posledních 12 měsíců obětí násilné kriminality, např. napadl Vás někdo fyzicky, byl jste zraněn?“

15 www.kriminologie.cz celkemmužžena 15-21 let22-40 let41-59 let60 a více obětí majetkové kriminality 7,9 7,811,28,76,76,8 obětí násilné kriminality 1,31,90,5 3,31,21,00,6 Viktimizace respondenta podle pohlaví a věku 201261,2 200559,3 Ohlášení tohoto skutku:

16 www.kriminologie.cz 20122005 Majetková kriminalita7,918,8 Násilná kriminalita1,32,7 ??

17 www.kriminologie.cz Důvody neohlášení trestného činu – srovnání 2005 a 2012 (%) Proč respondent věc neohlásil20122005 nevěří, že by to policie vyřešila5245 nestálo to za námahu s tím spojenou3932 celá věc, poranění či škoda, nebyla tak závažná2234 nemohl škodu uplatnit u pojišťovny (nebyl pojištěn)1911 má špatné zkušenosti s obdobnými případy v minulosti1725 obával se pomsty pachatele138 událost vyřešil sám910 měl moc práce a bylo mu líto času99 trestnou činnost odhalil až za dlouhou dobu94 styděl se72 pachatel byl okamžitě zadržen41 radil se o nastalé situaci u jiné organizace21 jiné důvody13

18 www.kriminologie.cz Pravděpodobnost, že se v příštím roce stanu obětí kriminality

19 www.kriminologie.cz Jaké obranné prostředky či strategie používají respondenti proti zločinu mlad í Σ Na svoji obranu má či používá následující strategie:% Vyhýb á se hloučkům podezřelých osob 46,046,9 Informuje o m í stě sv é ho pobytu mimo domov členy dom á cnosti 38,740,2 Vyhýb á se nebezpečným m í stům 38,542,3 M á poji š těn í proti ú razu 35,835,9 M á sprej, paralyz é r, boxer 25,519,6 Chod í mu někdo ve večern í ch hodin á ch naproti 23,822,4 M á psa 23,128,0 Plat í bezhotovostně 14,717,4 Absolvoval kurz sebeobrany9,36,7 Nevych á z í večer z bytu 8,419,3 M á střelnou zbraň 0,83,8

20 www.kriminologie.cz Jak se zachová respondent, který se stane svědkem krádeže, která se jej bezprostředně netýká mlad í Σ Postoj:% Nebude si krádeže všímat18,415,3 Anonymně ohlásí krádež na tel. lince 15828,728,5 Neanonymně ohlásí krádež na tel. lince 15834,437,6 Oznámí krádež strážníkům MP17,416,3 Bude se snažit křikem „vyplašit“ zloděje18,118,0 Pokusí se pachatele vyfotografovat13,59,0 Pokusí se pachatele zadržet12,512,1 Sděl í poznatky o pachateli okraden é mu 0,40,6 Poznámka: Bylo možno uvést více možností

21 www.kriminologie.cz Jak by se respondent zachoval při vyšetřování výše uvedeného případu mlad í Σ Postoj:% Nebyl by ochoten svědčit20,718,3 V př í padě, že by byl vyzv á n k pod á n í svědeck é výpovědi, by svědčil, ale pouze anonymně 29,831,3 V př í padě, že by byl vyzv á n k pod á n í svědeck é výpovědi, by neanonymně poskytl svědectv í 40,439,5 S á m by nab í dl svědectv í 8,910,7

22 www.kriminologie.cz Preventivní programy a jejich podpora „Představte si, že jste předsedkyní (předsedou) vlády a máte rozhodnout, které preventivní programy omezování kriminality máte zvláště podpořit, aby využití prostředků bylo efektivní. Vyberte z následujícího seznamu pět nejdůležitějších“. Ve výběru jsou úmyslně i takové strategie, které nemají primárně preventivní charakter (např. rozšiřování věznic).

23 www.kriminologie.cz 20122005 Podpořit:pořadí% %tendence programy pro snižování nezaměstnanosti168156↔ programy vedoucí k úspěšnému léčení drogových závislostí 2445-628↑ zvýšení množství policistů na ulicích339243↔ programy zavedení většího množství bezpečnostních kamer do ulic 438330↔ rozvoj specializovaných klubů pro mládež na „šikmé ploše“ 52911-1220↑ programy lepšího osvětlování ulic6261913↑ stavby sportovišť a pouličních sportovních plácků 7228-1021↔ rozšiřování množství a kapacity věznic82014-1518↑ systém důraznějšího postihu rodičů za nezvládnutí výchovy svých dětí 919429↓ podpořit úsilí občanů, kteří si chtějí lépe zabezpečit svůj majetek 10-1217 15↑ programy plošného vyhledání a pomoci dětem s výchov. problémy 10-1217726↓ otevírání azylových domů pro občany v tísni10-121714-1518↔ aktivity dětských a mládežnických organizací13165-628↓

24 www.kriminologie.cz …pokračování20122005 Podpořit:pořadí% %tendence přednáškovou činnost na školách14-15151814↔ právní a etickou výchovu ve školách14-15158-1021↓ podpořit programy proti šikaně na internetu (tzv. kyberšikana) 14-------------------------------- zlepšení technického vybavení policie161316 ↔ poradenskou činnost a linky důvěry17-181221-2210↔ zabezpečení více pracovníků pro práci s mládeží 17-18128-1021↓ programy zaměřené na výchovu mladých lidí k partnerství a rodičovství 19-20111319↓ vytváření občanských hlídek v místě bydliště, zvýšit dohled 19-20112011↔ kulturní a vzdělávací programy pro Romy 21811-1220↓ aktivity církví22-236236↔ vědecký výzkum příčin a podmínek kriminality 22-23621-2210↔ osvětu o obraně proti kriminalitě tiskem letáků, informačních brožur apod. 245 4↔

25 www.kriminologie.cz Vadilo by Vám, kdyby do vzdálenosti pěti minut od vašeho bydliště mělo vzniknout: (součet 5 a 6 bodu škály) INSTITUCE mlad í % Σ % věznice56,056,9 romsk é kulturn í středisko 47,147,8 K-centrum35,537,9 ubytovna bezdomovců35,438,1 ú stav pro du š evně nemocn é 34,233,5 výchovný ú stav ml á deže 29,736,7 centrum pro l é čbu AIDS 27,331,9 me š ita 25,830,3 kasino s ruletou 22,133,0 rockový klub13,527,6 kostel křesťansk é c í rkve 9,88,1 policejn í stanice 7,57,4 j í delna nadn á rodn í ho řetězce 7,312,9 klubovna pro ml á dež 7,311,8 skateboardov á dr á ha 6,812,8 domov důchodců5,33,1

26 www.kriminologie.cz Děkuji za pozornost! jholas@IKSP.justice.cz


Stáhnout ppt "Názory občanů na kriminalitu, viktimizace a pocit bezpečí Mgr. Jakub Holas PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Institut pro kriminologii a."

Podobné prezentace


Reklamy Google