Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„VÝUKA ÚČETNICTVÍ na Střední škole diplomacie a veřejné správy s.r.o.“ Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„VÝUKA ÚČETNICTVÍ na Střední škole diplomacie a veřejné správy s.r.o.“ Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024."— Transkript prezentace:

1

2 „VÝUKA ÚČETNICTVÍ na Střední škole diplomacie a veřejné správy s.r.o.“ Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024

3 OBSAH PRÁCE 1) Úvod 2) Cíl práce 3) Literární rešerše 4) Praktická část – výuka účetnictví na SŠDVS 5) Vzor vyučovací hodiny účetnictví 6) Závěr 7) Seznam pramenů a odborné literatury

4 1) ÚVOD  Pojem účetnictví chápán každým člověkem jinak.  Občan sám sobě účetním, aniž by si to vždy uvědomoval. Koupit auto na úvěr nebo z úspor? Spořit či utrácet? Koupit dům nebo jet na dovolenou?  Podnikatel – nutnost, bez které se nedá podnikat. Zadlužit se? Investovat? Inovovat? Mám drahé vstupy? Jsem konkurenceschopný?  Jak je to s výukou na středních školách? Učit žáky papouškovat čísla účtů? NE! MUSÍ ZVÍTĚZIT SELSKÝ ROZUM A LOGIKA!  Nutnost zapojit do výuky odborníky z praxe.

5 2) CÍL PRÁCE  Předvést výuku účetnictví na střední škole učitelem z praxe, která je prováděna s důrazem na připravenost žáka vstoupit na trh práce i bez vysokoškolského vzdělání.

6 3) LITERÁRNÍ REŠERŠE  Dějiny účetnictví sahají do pravěku – zářezy do dřeva zaznamenávající počet dobytka, zdokonalení účetnictví se vznikem písma, rozmach v antickém Římě, nezávisle v Číně, princip dodnes stejný, využití ve státní správě, poté v podnikatelské sféře. Dnes zpracování účetnictví na PC.  V současnosti výuka účetnictví na SŠ a VŠ s ekonomickým zaměřením NORMOU – střet dvou koncepcí: teoretická a praktická – nutný kompromis!  Teoreticko-praktická koncepce odpovídá myšlenkám „39 kompetencí pro Evropu – oblast pedagogiky“: učení, objevování, myšlení a uvažování, komunikace, kompetence, práce, adaptace…

7 4) PRAKTICKÁ ČÁST - výuka účetnictví na SŠDVS  ŠVP jako učební dokument tematický plán  ŠVP jako učební dokument každé základní a střední školy v ČR – realizace požadavků rámcového vzdělávacího programu pro daný obor vzdělávání. Navazující dokument na ŠVP je tematický plán pro každý ročník a třídu – obsahová náplň v souladu se ŠVP.  ŠVP – účetnictví a daně (SŠDVS) obecné cíle, charakteristika učiva, pojetí výuky, přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, rozpis učiva a realizace kompetencí, ŠVP SŠDVS

8  Metody výuky vychází mimo jiné z poznatků současné didaktiky: z poznatků současné didaktiky: hledisko pramene poznání – metody slovní, názorně demonstrační, praktické, hledisko aktivity a samostatnosti žáků – metody sdělovací, samostatné práce, badatelské a výzkumné, hledisko výchovně vzdělávacího procesu – metody motivační, expoziční, fixační, hodnocení a kontroly, využití metody PROJEKTOVÉ, spojené s týmovou prací žáků – simulace praktické práce v s.r.o., a.s. apod.

9  Pomůcky při vyučování učebnice a pracovní sešit směrná účtová osnova pro podnikatele Notebooky, PC, dataprojektor, kalkulačka obchodní formuláře, přednášky zpracované učitelem  Organizace vyučování tradiční hodina – fáze motivační, výkladová (teoretická a praktická), procvičování a shrnutí projektová hodina – týmová práce exkurze – FÚ, ÚP, OSSZ, ZP  Mezipředmětové vztahy účetnictví – ekonomika – právo – bankovnictví – pojišťovnictví – management – marketing- informatika – finanční gramotnost…

10 5) VZOR VYUČOVACÍ HODINY ÚČETNICTVÍ  Vyhotovování účetních dokladů – ročník první CÍLE HODINY  kognitivní – proč? Bez ÚD nelze účtovat!  postojové – pečlivost, bezchybnost, poctivost, nepodvádět!  psychomotorické – práce s PC, tvorba vlastních formulářů ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ A METODICKÁ ČÁST HODINY  motivační fáze – problematika ÚD, proč ÚD  výkladová fáze – teorie ÚD, praktická část  procvičování a souhrn – cvičný příklad, zopakování nejdůležitějšího, zadání DÚ: v programu Excel vyhotovit fakturu

11 6) ZÁVĚR  možnost aktivně se zapojit do společnosti  možnost pracovat a vydělávat  kvalitní příprava na pracovní život  kvalitní vzdělání zajištěné kompetentními učiteli  pro obor účetní nutnost odborné přípravy  na SŠDVS zodpovědný přístup s ohledem na budoucí uplatnění žáků na trhu práce

12 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Ivana Šlamborová V Mostě dne 27. 5. 2015


Stáhnout ppt "„VÝUKA ÚČETNICTVÍ na Střední škole diplomacie a veřejné správy s.r.o.“ Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024."

Podobné prezentace


Reklamy Google