Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické a sociální aspekty diabetu MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 20. květen 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické a sociální aspekty diabetu MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 20. květen 2014."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické a sociální aspekty diabetu MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 20. květen 2014

2 Diabetes – výskyt Počty diabetiků dle uzis

3 Diabetes – úmrtnost 1980 na jednoho diabetika 0,057 úmrtí na tuto nemoc v daném roce 2012 na jednoho diabetika 0,028 úmrtí na tuto nemoc v daném roce Pravděpodobnost úmrtí diabetika na tuto chorobu tedy klesla zhruba na polovinu

4 Hospitalizace pro diabetes zdroj: OECD Health Data

5 Náklady na terapii

6 V USA celkové náklady spojené s diabetes 245 mld USD/rok Velké Británii do této diagnózy směřuje 4 až 5 % zdravotních výdajů Léčba komplikací diabetu převyšuje 50 % nákladů na léčbu této diagnózy - USA asi 60 % - Švédsko 58 %, - UK 60 % ČR - roční náklady na diabetika zhruba 26 000 Kč. náklady na populaci všech registrovaných diabetiků tedy mezi 15 - 20 mld Kč. 7-9 % celkových veřejných výdajů na zdravotní péči.

7 Terapie komplikací diabetu Nejnákladnější terapie kardiovaskulárních chorob Náklady na léčbu diabetika 2. typu vzrostou o 50 % v okamžiku diagnózy kardiovaskulární choroby Závažná kardiovaskulární příhoda zvýší náklady až na 360 % Porucha renálních funkcí zvyšuje náklady o 65 % Terminální stadium renálního selhání zvýší náklady na 771 % výchozí hodnoty

8 Terapie komplikací diabetu Pacient na dialýze s diagnózou diabetes je až 10x dražší, než ten, u kterého se této komplikaci předejde.

9 Životní styl a diabetes 2. typu Výskyt diabetu 2. typu je možné ovlivnit vyvarováním se rizikových faktorů, zejména pak nadváhy: Zdroj: EHIS 2008

10 Životní styl a diabetes 1 typu Nové studie ukazují, že životní styl se může projevit i na prevalenci diabetu 1 typu – zejména v souvislosti s rozhodnutím matky zda kojit či nekojit dítě Kojení (alespoň 5 měsíců) významně snižuje pravděpodobnost rozvinutí diabetes 1. typu Snižuje rovněž pravděpodobnost výskytu obezity u dítěte v pozdějším věku, tedy rizikového faktoru pro diabetes 2 typu. Zdroje: European Journal of Pediatry, Národní laktační centrum

11 Čím může přispět Ministerstvo zdravotnictví Je nutné evaluovat, zda péče o diabetes v ČR netrpí systémovými nedostatky a zda se nemůžeme inspirovat v zahraničí MZ zadalo vypracování studie OECD zabývající se mimo jiné i kvalitou péče o diabetiky. Studie bude představena v červnu 2014. Důsledněji je rovněž nutné akcentovat prevenci a prosazovat cíle programu Světové zdravotnické organizace – Zdraví 2020.

12 Čím může přispět Ministerstvo zdravotnictví Dotace MZ Svaz diabetiků České republiky o.s. 2012 – 2013 – 2014 Podpořené projekty:  Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem pro diabetiky ohrožené orgánovými komplikacemi  Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem pro diabetiky ohrožené pozdními komplikacemi  Edukační docházkové akce (kurzy,výcviky)  Přednášky  V celkové sumě ročně cca 2 mil.

13 Čím může přispět Ministerstvo zdravotnictví Národní diabetologický program (NDP) 2012–2022 Cílem a posláním NDP je podpora vzniku a opatření v České republice pro prevenci diabetu, včasná diagnostika diabetu, léčba diabetu a jeho sdružených komorbidit, prevence komplikací diabetu a kontrola kvality systému.

14 Čím může přispět Ministerstvo zdravotnictví Na straně MZ z hlediska úhrad a kvality péče je možné ve střednědobém horizontu dále uvažovat zejména o: Podrobnějším sledováním kvality péče Sledování výsledků na úrovni jednotlivých poskytovatelů (zejména v primární péči) Odměňování na základě dosažených výsledků – pay for performance(P4P) Prevence komplikací diabetes indikuje kvalitní diagnostiku a primární péči

15 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Ekonomické a sociální aspekty diabetu MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 20. květen 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google