Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_040_Ethery Ch_040_Deriváty uhlovodíků_Ethery Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_040_Ethery Ch_040_Deriváty uhlovodíků_Ethery Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 Ch_040_Ethery Ch_040_Deriváty uhlovodíků_Ethery Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – deriváty uhlovodíků.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 E T H E R Y

4 Definice: Ethery jsou látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu ―O―, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky (obecný vzorec R―O―R’).

5 Dělení etherů: ● jednoduché (mají v molekule dva stejné uhlovodíkové zbytky) ● smíšené (mají v molekule dva různé uhlovodíkové zbytky)

6 Vlastnosti etherů: ● Dimethylether je plyn, ostatní vyšší ethery jsou kapaliny a některé i pevné látky. ● Mají charakteristickou vůni. ● Jsou těkavé a hořlavé. ● Mají nižší teplotu varu než alkoholy a nevytvářejí vodíkové vazby. ● Nemísí se s vodou a jsou to výborná nepolární rozpouštědla. ● Mají narkotické účinky.

7 Mezi nejznámější zástupce patří: Dimethylether (DME, systematický název methoxymethan) CH 3 OCH 3 ● je to bezbarvý plyn ● využívá se jako hnací plyn ve sprejích ● je slibným uhlovodíkovým palivem s čistým hořením ●

8 Diethylether (ether, éter nebo ethoxyethan) CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 ● je to čirá, bezbarvá a extrémně hořlavá kapalina s nízkým bodem varu a charakteristickou nasládlou vůní ● je běžným laboratorním rozpouštědlem ● má omezenou rozpustnost ve vodě ● směs s ethanolem se používala ve zdravotnictví jako desinfekční prostředek pod názvem étéralkohol

9 ● Diethylether obsahuje obvykle vodu a ethanol. Když ho zbavíme těchto příměsí vznikne absolutní éter. ● Éter zbavíme alkoholu protřepáváním s koncentrovaným roztokem chloridu vápenatého. ● Hlavní podíl vody odstraníme protřepáváním s bezvodým chloridem vápenatým. ● Po odstranění chloridu dosušíme éter sodíkem, který do éteru vhazujeme nakrájený na tenké plátky. Příprava absolutního éteru:

10 1,4-dioxan (diethylendioxid nebo para-dioxan) O C 4 H 8 O 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 O ● je bezbarvá těkavá kapalina, slabě éterického zápachu ● je neomezeně mísitelná s vodou ● je rozpustná jak v polárních organických rozpouštědlech (např. v ethanolu), tak v nepolárních (např. v benzenu) ● je silně hořlavá, její páry ve směsi se vzduchem jsou výbušné v rozmezí koncentrací 2 až 22 % ● používá se především v laboratoří a v chemické výrobě jako rozpouštědlo

11 Příprava etherů: ● Pro výrobu etherů se využívají nižší alkeny, které reakcí s kyselinou sírovou poskytují alkylhydrogensulfáty, jejichž reakcí s alkoholem vznikají ethery. ● Cyklické ethery se vyrábí z vícesytných alkoholů.

12 Odpověz na otázky: ● Definuj ethery ● Uveď rozdělení etherů ● Uveď nekteré vlastnosti etherů ● Pojmenuj strukturní vzorce etherů:

13 Odpověz na otázky: ● Definuj ethery ● Ethery jsou látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu ―O―, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky (obecný vzorec R―O―R’). ● Uveď rozdělení etherů ● jednoduché (mají v molekule dva stejné uhlovodíkové zbytky) ● smíšené (mají v molekule dva různé uhlovodíkové zbytky) ● Uveď nekteré vlastnosti etherů ● Jsou těkavé a hořlavé, mají narkotické účinky aj. ● Pojmenuj strukturní vzorce etherů: ● Dimethylether Diethylether 1,4-dioxan

14 Řešením křížovky je tajenka, která ukrývá rozdělení etherů. 1/ Ethery jsou látky, které ….......... ve svých molekulách dvojnou vazbu. 2/ Vazba uhlíku a kyslíku je v …......... etheru polární. 3/ Ethery mají ….......... teplotu varu než alkoholy. 4/ Mezi kapaliny a pevné látky patří …........... ethery. 5/ Pojmenujte CH 3 OCH 3. 6/ Dimethylether se používá jako hnací …....... 7/ V molekule éteru se mohou vyskytovat …............ uhlovodíkové zbytky.

15 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ Tajenka: Ethery rozdělujeme na jednoduché a …..........

16 1/ O B S A H U J Í 2/ M O L E K U L E 3/ N I Ž Š Í 4/ V Y Š Š Í 5/ D I M E T H Y L E T H E R 6/ P L Y N 7/ R Ů Z N É Tajenka: Ethery rozdělujeme na jednoduché a smíšené.

17 POUŽITÉ ZDROJE: ● Ethery. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etheryhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ethery ● Obr.1, 2: Dimethylether. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dimethylether http://cs.wikipedia.org/wiki/Dimethylether ● Obr.3: File:Diethyl-ether-3D-balls.png. En.wikipedia.org [online]. 2007 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diethyl-ether-3D-balls.png http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diethyl-ether-3D-balls.png ● Obr.4: Datei:Diethyl-ether-2D-flat.png. De.wikipedia.org [online]. 2007 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Diethyl-ether-2D-flat.png http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Diethyl-ether-2D-flat.png ● Obr.5: 1,4-dioxan. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/1,4-dioxan http://cs.wikipedia.org/wiki/1,4-dioxan ●


Stáhnout ppt "Ch_040_Ethery Ch_040_Deriváty uhlovodíků_Ethery Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google