Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 17. Přírodní rezervace Název sady: Základy ekologie pro střední školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 17. Přírodní rezervace Název sady: Základy ekologie pro střední školy."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 17. Přírodní rezervace Název sady: Základy ekologie pro střední školy Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 5.1.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Základy ekologie pro střední školy je ukázat žákům SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak vznikne živý organismus, popisuje vztah člověka k přírodě a vliv prostředí na živý a neživý organismus.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Základy ekologie.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na Přírodní rezervaci. 2

3  Přírodní rezervace na území Čech byly založeny již v první polovině 19. století.  Nacházely se na území jižních Čech – území panství Bukwoyů a Schwarzenberků – první rezervace v Evropě. 3

4  Krkonošský národní park – první národní park v České republice. 4

5  Krajské úřady, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město vyhlašují vyhláškou přírodní rezervaci. 5

6  V období po druhé světové válce byla ochrana přírody v České republice právně zakotvena v roce 1956, a to přijetím Zákona o ochraně přírody.  V současné době platí nová zákonná norma, Zákon o ochraně přírody a krajiny. 6

7  Zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje dva druhy ochrany přírody:  obecnou  zvláštní 7

8  Ochrana prvků územního systému ekologické stability, významných krajinných prvků jako:  lesy  řeky  rybníky a jezera  jeskyně 8

9  Obecná ochrana přírody se vztahuje na přírodu jako celek. 9

10  Zákonem o ochraně přírody a krajiny jsou přesně vymezena určitá území a vyjmenovány určité druhy organismů.  Mohou to být území i druhy, jejichž ochraně se věnuje zvláštní pozornost. 10

11  Zákon vymezuje několik kategorií chráněných území, jako např.:  národní park (NP)  chráněná krajinná oblast (CHKO)  národní přírodní rezervace (NPR)  přírodní rezervace (PR)  národní přírodní památka (NPP)  přírodní památka (PP) 11

12  Vyhláška č. 395/1992 zajišťuje druhovou ochranu.  Stanovuje stupeň ohrožení chráněných druhů ve třech kategoriích:  kriticky ohrožený druh  silně ohrožený druh  ohrožený druh 12

13  V České republice pokrývají chráněná území asi 11 882 km 2, což je více než 15% plochy státu. 13

14  Rozdělení chráněných území:  velkoplošná (chráněná krajinná oblast, národní parky…)  maloplošná (přírodní rezervace, národní přírodní památka, rezervace, přírodní památka, národní přírodní ). 14

15  Národní park „Krkonoše“:  Rozloha: 385 km 2  Ochranné pásmo: 547 km 2  Založen: 1963 15

16  Národní park „Šumava“:  Největší národní park v republice  Rozloha: 685 km 2  Ochranné pásmo: 945 km 2  Založen: 1991 16

17  Národní park „Podyjí“:  Nejmenší a nejmladší národní park  Rozloha: 34 km 2  Založen: 1991  Ochranné pásmo: 63 km 2 17

18  Národní park „České Švýcarsko“:  Nejmladší národní park  Rozloha: 75 km 2  Založen: 1999  Rozkládá se na části CHKO Labské Pískovce. 18

19  Jaký je rozdíl mezi „velkoplošným a maloplošným územím?  Co je to „přírodní rezervace?“  Vyjmenuj národní parky v ČR 19

20  BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha: 2004 ISBN: 80-7333-024-5.  KVASNIČKOVÁ, D., Základy ekologie pro základní a střední školy, nakladatelství FORTUNA, Praha 1. 20

21  Snímek 8- [cit. 2013-4-23]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 9- [cit. 2013-4-23]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 10- [cit. 2013-4-23]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 12- [cit. 2013-4-23]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 19- [cit. 2013-4-23]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. 21


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 17. Přírodní rezervace Název sady: Základy ekologie pro střední školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google