Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní rezervace na Slovácku Lovecká Alexandra 9.A2015/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní rezervace na Slovácku Lovecká Alexandra 9.A2015/2016."— Transkript prezentace:

1 Přírodní rezervace na Slovácku Lovecká Alexandra 9.A2015/2016

2 Javořina národní přírodní rezervace národní přírodní rezervace je tvořena lesy pralesovitého charakteru je tvořena lesy pralesovitého charakteru území pokrývají květnaté bučiny území pokrývají květnaté bučiny v létě tu kvete mléčnivec alpský, měsíčnice vytrvalá a zvonek širokolistý v létě tu kvete mléčnivec alpský, měsíčnice vytrvalá a zvonek širokolistý v lesích hnízdí strakapoud bělohřbetý, lejsek malý a rehek zahradní v lesích hnízdí strakapoud bělohřbetý, lejsek malý a rehek zahradní vyskytuje se zde i plž modranka karpatská, která je karpatským endemitem vyskytuje se zde i plž modranka karpatská, která je karpatským endemitem

3 Mléčnivec alpský Lejsek malý Modra n ka karpatská Rehek zahradní

4 Čertoryje nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpatských luk nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpatských luk vyskytuje se zde velký počet vzácných rostlin a živočichů, např. tořič čmelákovitý, lilie cibulkonosná, chrpa chlumní a stařeček stinný vyskytuje se zde velký počet vzácných rostlin a živočichů, např. tořič čmelákovitý, lilie cibulkonosná, chrpa chlumní a stařeček stinný rezervace je také významným hnízdištěm ptáků, např. ťuhýka šedého, ťuhýka obecného, strnada lučního, bramborníčka černohlavého a chřástala polního rezervace je také významným hnízdištěm ptáků, např. ťuhýka šedého, ťuhýka obecného, strnada lučního, bramborníčka černohlavého a chřástala polního žije zde i mnoho vzácných druhů motýlů, např. perleťovec dvouřadý a kopřivový, pestrokřídlec podražcový žije zde i mnoho vzácných druhů motýlů, např. perleťovec dvouřadý a kopřivový, pestrokřídlec podražcový

5 Tořič čmalákovitý Lilie cibulkonosná Bramborníček černohlavý Perleťovec dvouřadý

6 Machová území květnatých luk, močálů a lemů území květnatých luk, močálů a lemů rostou zde nejen různé plané orchideje, jako vstavač mužský a pětiprstka žežulník, ale i kosatec sibiřský a hvozdík pyšný rostou zde nejen různé plané orchideje, jako vstavač mužský a pětiprstka žežulník, ale i kosatec sibiřský a hvozdík pyšný vyskytují se zde vzácní motýli perleťovec dvouřadý, ohniváček černočarý a žluťásek barvoměnný vyskytují se zde vzácní motýli perleťovec dvouřadý, ohniváček černočarý a žluťásek barvoměnný

7 Kosatec sibiřský Ohniváček černočarý Hvozdík pyšný Pětiprstka žežulník

8 Kanada nachází se v Dolnomoravském úvalu nachází se v Dolnomoravském úvalu chrání slepé rameno řeky Moravy s bohatým výskytem ohrožené vodní a mokřadní flóry a fauny chrání slepé rameno řeky Moravy s bohatým výskytem ohrožené vodní a mokřadní flóry a fauny v tůni se nachází vzácná kotvice plovoucí, leknín bílý, stulík žlutý v tůni se nachází vzácná kotvice plovoucí, leknín bílý, stulík žlutý na březích a mělčinách roste kosatec žlutý, žabník jitrocelový, zevar vzpřímený na březích a mělčinách roste kosatec žlutý, žabník jitrocelový, zevar vzpřímený jde o významnou lokalitu hmyzu, obojživelníků, rub a ptáků jde o významnou lokalitu hmyzu, obojživelníků, rub a ptáků vyskytuje se zde rosnička zelená, skokan zelený, ropucha obecná, užovka obojková vyskytuje se zde rosnička zelená, skokan zelený, ropucha obecná, užovka obojková ze zajímavých druhů motýlů se zde vyskytuje stužkonoska olšová, stužkonoska vrbová, stužkonoska modrá a černopružka topolová ze zajímavých druhů motýlů se zde vyskytuje stužkonoska olšová, stužkonoska vrbová, stužkonoska modrá a černopružka topolová

9 Kotvice plovoucí Zevar vzpřímený Stulík žlutý Stužkonoska olšová Žabník jitocelový

10 Porážky leží v Podhůří Bílých Karpat leží v Podhůří Bílých Karpat hlavním důvodem ochrany je výskyt všivce statného, desítky druhů orchidejí a hořce hořepníku hlavním důvodem ochrany je výskyt všivce statného, desítky druhů orchidejí a hořce hořepníku je prokázán výskyt bramboříčka hnědého, křepelky polní, strnada lučního a chřástala polního je prokázán výskyt bramboříčka hnědého, křepelky polní, strnada lučního a chřástala polního z ohrožených druhů motýlů se zde vyskytuje jasoň dymnivkový, bělopásek topolový, modrásek modrolesklý z ohrožených druhů motýlů se zde vyskytuje jasoň dymnivkový, bělopásek topolový, modrásek modrolesklý

11 Hořec hořepníku Všivec statný Chřástal polní Bramboříček hnědý

12 Děkuji za pozornost Zdroje: http://www.turistika.cz/slovacko/rezervace http://www.turistika.cz/slovacko/rezervace http://www.turistika.cz/slovacko/rezervace http://www.naturfoto.cz/ http://www.naturfoto.cz/ http://www.naturfoto.cz/ http://www.naturfoto.cz/rehek-zahradni-fotografie-1297.html http://www.naturfoto.cz/rehek-zahradni-fotografie-1297.html http://www.naturfoto.cz/rehek-zahradni-fotografie-1297.html http://www.naturfoto.cz/modranka-karpatska-fotografie-669.html http://www.naturfoto.cz/modranka-karpatska-fotografie-669.html http://www.naturfoto.cz/modranka-karpatska-fotografie-669.html http://http://www.naturfoto.cz/ http://http://www.naturfoto.cz/ http://http://www.naturfoto.cz/ http://http://www.naturfoto.cz/ http://www.naturfoto.cz/tuhyk-sedy-fotografie-10584.html http://www.naturfoto.cz/tuhyk-sedy-fotografie-10584.html http://www.naturfoto.cz/tuhyk-sedy-fotografie-10584.html http://www.naturfoto.cz/brambornicek-hnedy-fotografie-8249.html http://www.naturfoto.cz/brambornicek-hnedy-fotografie-8249.html http://www.naturfoto.cz/brambornicek-hnedy-fotografie-8249.html http://botany.cz/cs/ http://botany.cz/cs/ http://botany.cz/cs/ http://botany.cz/cs/lilium-bulbiferum/ http://botany.cz/cs/lilium-bulbiferum/ http://botany.cz/cs/lilium-bulbiferum/ http://botany.cz/cs/iris-sibirica/ http://botany.cz/cs/iris-sibirica/ http://botany.cz/cs/iris-sibirica/ http://motyli.kolas.cz/pestrokridlec-podrazcovy-polyxena.htm http://motyli.kolas.cz/pestrokridlec-podrazcovy-polyxena.htm http://motyli.kolas.cz/pestrokridlec-podrazcovy-polyxena.htm http://motyli.kolas.cz/perletovec-dvourady-hecate.htm http://motyli.kolas.cz/perletovec-dvourady-hecate.htm http://motyli.kolas.cz/perletovec-dvourady-hecate.htm http://motyli.kolas.cz/ohnivacek-cernocarny-dispar.htm http://motyli.kolas.cz/ohnivacek-cernocarny-dispar.htm http://motyli.kolas.cz/ohnivacek-cernocarny-dispar.htm


Stáhnout ppt "Přírodní rezervace na Slovácku Lovecká Alexandra 9.A2015/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google