Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211 Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Dějepis TÉMATICKÝ OKRUH: Český stát ve vrcholném středověku TÉMA: Křížové výpravy I. DOPORUČENO PRO: 7. ročník AUTOR VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: Petr Foldyna OBDOBÍ, VE KTERÉM BYL MATERIÁL VYTVOŘEN: duben 2012 METODICKÝ LIST: Prezentace obsahuje výkladovou část pomocí obrázkových materiálů a základních faktů čerpající z encyklopedických zdrojů. Shrnuje nejdůležitější a rozhodující události 1. a 2. křížové výpravy. Prezentace zakončena opakovacími otázkami. VY_ 32_ INOVACE_ D7 14_ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY I._ PREZENTACE S TESTOVÝMI OTÁZKAMI_PPT

2 Křížové výpravy proti husitům I.

3 1. křížová výprava Trvání: 1. březen – 30. červenec 1420 Místo: východní, jižní, střední Čechy

4 1. křížová výprava Výsledek: ● odražen pokus křižáků o dobytí Prahy ● korunovace Zikmunda Lucemburského českým králem

5 1. křížová výprava - strany HUSITÉ - Táborité - Pražané - Orebité - Žatecko-lounečtí SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ - Uhersko - čeští katolíci

6 1. křížová výprava - velitelé Jan Žižka z Trocnova Mikuláš z Husi Ambrož Hradecký Zikmund Lucemburský Pippo Spano z Ozory Oldřich II. Rožmberk

7 1. křížová výprava – síla a ztráty HUSITÉ - PŘES 10 TISÍC ztráty: neznámé SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ - PŘES 30 TISÍC ztráty: neznámé

8 1. křížová výprava – rozhodující boje Bitva na Vítkově Datum: 14. červenec 1420

9 Bitva na Vítkově Jan Žižka s knězem Václavem Korandou před bitvou na Vítkově

10 Bitva na Vítkově Kritický okamžik bitvy. Dva sruby hájené hrstkou husitů se brání výrazné křižácké přesile.

11 2. křížová výprava Trvání: 23. srpen – leden 1422

12 2. křížová výprava Místo: severozápadní a východní Čechy

13 2. křížová výprava Výsledek: ● křižáci odraženi při pokusu o dobytí Žatce ● ústup Zikmunda Lucemburského z Čech

14 2. křížová výprava - strany HUSITÉ - Žatecko-lounečtí - Táboři - Pražané - Orebité - husitská šlechta Svatá říše římská - Rýnské falckrabství - mohučské, trevírské, kolínské arcibiskupství - česká katolická šlechta - rakouské vévodství

15 2. křížová výprava - velitelé HUSITÉ Jan Žižka z Trocnova Svatá říše římská Zikmund Lucemburský Ludvík II. Falcký Pippo Spano z Ozory

16 2. křížová výprava – síly a ztráty HUSITÉ síla: Žatecko – lounečtí 6000 pěšáků 400 jezdců Táboři, Pražané, Orebité, husitská šlechta – 12 000 ztráty: neznámé Svatá říše římská síla: neznámá ztráty: značné

17 2. křížová výprava – rozhodující boje Bitva u Žlutic (Žatce) – 2. polovina listopadu 1421 Bitva u Kutné Hory – 21. a 22.12. 1421, 6.1.1422

18 Útěk křižáků od Kutné Hory

19 Otázky a úkoly Ve kterém roce se odehrála 1. křížová výprava ? Kam směřovala ? Kde a kdy se odehrála rozhodující bitva této výpravy ? Ukažte si místo a plán bitvy na mapě v dějepisném atlase. Kdo vedl husity při jejich obraně proti vpádu křižáků během 1. a 2. křížové výpravy ? Na mapě Zemí Království českého za husitských válek označte všechna v prezentaci uvedená místa bitev.

20 SEZNAM LITERATURY: Helena Mandelová a kolektiv: Středověk – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha, 2002, 2003 Miroslav Hroch a kolektiv: Dějepis – středověk pro základní školy, Práce, 1993 ZDROJE OBRÁZKŮ: Objekty použité k vytvoření sešitu jsou součástí SW Activ Studio (Activ Inspire), resouce packs, nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 1) husitská korouhev – strana 2,5,7,14,15,16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Husitsk%C3%A1_korouhev.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Husitsk%C3%A1_korouhev.png 2) prapor císaře Svaté říše římské – strana 2, 5, 6, 7,14, 15,16 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiliges_R%C3%B6misches_Reich_ _Reichssturmfahne_vor_1433.svg?uselang=cs 3) mapa husitských Čech – strana 3,12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kingdom_of_Bohemia_during_thě_Hussite_Wars.jpg

21 4) vlajka uherského království (15. století) – strana 5 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Hungary_(15th_century).svg 5) erb českého království – strana 5 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Banner_of_the_Bohemian_Coat_of_Arms.svg 6) obraz Jana Žižky z Trocnova – strana 6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_%C5%BDi%C5%BEka_z_Trocnova.jpg 7) obraz Zikmunda Lucemburského – strana 6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zikmund_Zho%C5%99elecka_radnice.jpg 8) obraz Jana Žižky s knězem Václavem Korandou – strana 9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_- _Jan_%C5%BDi%C5%BEka_s_kn%C4%9Bzem_V%C3%A1clavem_Korandou_roku_1420_hled%C3%AD_ s_V%C3%ADtkova_na_Prahu.jpg 9) obraz Bitvy na Vítkově – strana 10 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adolf_Liebscher_- _Bitva_na_ho%C5%99e_V%C3%ADtkov%C4%9B_dne_14._%C4%8Dervence_roku_1420.jpg 10) erb Rýnského falkrabství – strana 14 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blason_Palatinat_Rhenan.svg Autor. I. Manassas 11) Erb teutonických rytířů a arcibiskupství kolínského – strana 13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teutonic_Knights_Arms.svg Autor: Ipankponin 12) Erb rakouského arcivévodství – strana 14 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Austria_coat_of_arms_simple.svg Autor: David Liuzzo

22 AUTOR: Petr Foldyna KONTAKT: Foldyna. Petr@seznam.cz Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 13) obraz Zapálení Kutné hory a útěk vojáků Zikmundových – strana 18 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hugo_Sch%C3%BCllinger_-_ Zap%C3%A1len%C3%AD_Kutn%C3%A9_Hory_a_%C3%BAt%C4%9Bk_voj%C3%A1k%C5%AF_Zikmundov%C3%BDch.jpg


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211."

Podobné prezentace


Reklamy Google