Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústřední pozemkový úřad Ing. Jaroslav Vítek, MBA 2.května 2012, Praha 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústřední pozemkový úřad Ing. Jaroslav Vítek, MBA 2.května 2012, Praha 1."— Transkript prezentace:

1 Ústřední pozemkový úřad Ing. Jaroslav Vítek, MBA 2.května 2012, Praha 1

2 2

3 3 ZÁKLADNÍ HODNOTY NAŠEHO VENKOVA Kvalitní půda, kulturní a zdravá krajina Přirozené udržení vody v krajině Snížení všech druhů degradace půdy Ozdravné procesy a místní iniciativy Zvyšující se význam integrovaného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného přístupu všech aktérů.

4 strana 4

5 5

6  Stabilita zemědělské krajiny a souvisejícího agroekosystému je SCHOPNOST VYROVNÁVAT VNĚJŠÍ RUŠIVÉ VLIVY VLASTNÍMI MECHANISMY (autroregulace).

7 7

8 „K pozemkovým úpravám musíme přistoupit s pokorou a dovolit původním rysům krajiny, aby si nás podmanily“. VLASTNÍK + PŮDA  VODA +KRAJINA OBEC+ ÚZEMÍ+ REGION 8

9 9 Důsledné vymezení a ochrana záplavových území Ochrana stávajících sídel protipovodňovými hrázemi a zvyšováním průtočných kapacit koryt potoků a řek Zadržením vody v území soustavou drobných opatření zejména v horních částech povodí

10 10 Opatřeními sloužícími ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky propustky, brody, železniční přejezdy apod. Protierozními opatřeními pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod. Vodohospodářskými opatřeními sloužícími k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry apod. Opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability jako místní územní systémy ekologické stability, terénní úpravy.

11 11 obec je vždy účastníkem řízení (§ 5, odst. 1, písm. c) účastníka řízení, který není znám, zastupuje opatrovník, kterým může být i obec (§ 5, odst. 3) ve sboru zástupců je vždy zástupce obce (§ 5. odst. 6) na úřední desce obce je vyvěšeno oznámení o zahájení pozemkových úprav (§ 6, odst. 5) na obecním úřadě je vyložen soupis a ocenění nároků vlastníků (§ 8, odst. 1) v komisi pro zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav je vždy zástupce obce (§ 9, odst. 5) zástupce obce se účastní "kontrolních dnů" (§ 9, odst. 20) společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu většinou vlastní obec (§ 12, odst. 4)

12 12 Pozemkové úpravy jsou nenahraditelným předpokladem pro další vygenerování místních iniciativ. Je to cesta obnovy ztracených spojení, navázání násilně přerušených či zapomenutých příběhů, jedná se o oživování míst, která ztratila svá jména, svoji kontinuitu. Chceme-li přispět k nápravě, pak musíme podporovat ty ozdravné iniciativy, které samy na venkově vznikají.

13 13 „Jsou to náročné a zásadní změny. Mají jeden společný jmenovatel. Jejich realizací nehledáme nic převratně nového. Jen se pokoušíme nastolit normální harmonický stav.“

14 14

15 15

16 16 20072008200920102011 Celke m v mil. Kč Celkem v % PRV04007423154361 89324,2 VPS6928006307006973 51945,1 PPO64451151171504916,3 PF ČR1482172233453091 24115,9 ŘSD7612910244243754,8 OP Zemědělství27750002823,6 Ostatní2221080,1 Celkem125915981814,61521,916167809100

17 17 Graf čerpání jednotlivých zdrojů za období 2007 -2011

18 18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ústřední pozemkový úřad Ing. Jaroslav Vítek, MBA 2.května 2012, Praha 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google