Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."— Transkript prezentace:

1 Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko

2  43 podpořených projektů za 37 mil. Kč  11 projektů spolupráce za 12,5 mil. Kč  Finančně zajištěná kancelář MAS poskytující informace, poradenství a metodickou pomoc žadatelům, partnerům MAS a obcím v území  Jsme jedna z nejlépe hodnocených MAS v ČR Co máme za sebou…

3  73 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu  41 milionů korun z Programu rozvoje venkova  21 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost  19 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí  17 milionů korun na provoz a animaci MAS  7 milionů korun z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání Co máme před sebou…

4 Priority, cíle, opatření  Školství, sociální služby, sociální podnikání, doprava, hasiči a spolky z IROP  Zemědělství, lesnictví a drobní podnikatelé z PRV  Výsadba dřevin a likvidace invazních rostlin z OP ŽP  Podpora pracovních míst a vzdělávání z OP Z  Činnost Místní akční skupiny z IROP  Animace mateřských a základních škol a zpracování místního akčního plánu školství z OP VVV

5 Projektové fiše MAS Rakovnicko 1.CHKO Křivoklátsko 2.Zemědělství 3.Lesnictví 4.Doprava 5.Vzdělávání 6.Komunity 7.Sociální služby 8.Sociální podnikání 9.Zaměstnanost 10.Podnikání 11.Hasiči

6 Podpora zakládání komunitních center Z Integrovaného regionálního operačního programu ČR Z Integrovaného regionálního operačního programu ČR Z Operačního programu zaměstnanost Z Operačního programu zaměstnanost Prostřednictvím výzev k podávání přímých projektů Prostřednictvím výzev k podávání přímých projektů Prostřednictvím výzev MAS a samostatné projektové fiše „Rodinná komunitní centra“ Prostřednictvím výzev MAS a samostatné projektové fiše „Rodinná komunitní centra“

7  Osoby s nízkou kvalifikací  Osoby starší 55 let  Osoby se zdravotním postižením  Matky s malými dětmi  Absolventi  Obyvatelé ze sociálně vyloučených lokalit  Etnické menšiny Cílové skupiny

8  Tradice spolkové činnosti v území MAS  Velký počet spolků  Podpora spolkové činnosti SWOT Analýza – silné stránky

9  Značná investiční zanedbanost v oblasti spolkové činnosti  Chybějící zázemí a vybavení řady spolků  Nedostatek trenérů, cvičitelů, vedoucích SWOT Analýza – slabé stránky

10  Zánik spolků a tradic  Vznik sociálně vyloučených lokalit  Hrozba inkluze  Zvyšování počtu nezaměstnaných  Snížení zájmu o bydlení na venkově  Přesun činnosti spolků za hranice regionu SWOT Analýza - hrozby

11  Udržení tradic a spolkové činnosti  Prevence vzniku sociálně vyloučených lokalit  Snížení nezaměstnanosti a inkluze  Místní diverzifikace – zajímavé akce na zajímavých místech SWOT Analýza - příležitosti

12 Specifický cíl: Rodinná komunitní centra Opatření: Podpora vzniku rodinných komunitních center Podpora akcí a aktivit rodinných komunitních center Návrhová část SCLLD

13 Projektová fiše „KOMUNITY“ Podporovaná opatření: Podpora vzniku rodinných komunitních center

14 Termíny Přímé projekty – 2. pololetí 2015 Leader MAS Rakovnicko – II. Čtvrtletí 2016

15  Ing. Aneta Hučínová – vedoucí zaměstnanec pro komunitně vedený místní rozvoje MAS Rakovnicko  Simona Dvořáková – manažer MAS Rakovnicko Kancelář MAS www.mas-rakovnicko.cz


Stáhnout ppt "Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období 2014 - 2020 Místní akční skupina Rakovnicko."

Podobné prezentace


Reklamy Google