Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů IPRÚ 19. května 2008, Rožnově pod Radhoštěm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů IPRÚ 19. května 2008, Rožnově pod Radhoštěm."— Transkript prezentace:

1 Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů IPRÚ 19. května 2008, Rožnově pod Radhoštěm

2 Vyhlášené výzvy Prioritní osa: 3 Cestovní ruch Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Luhačovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko Oblast podpory: 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Podoblast podpory: 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – Rožnovsko a Horní Vsacko

3 Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Luhačovicko Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

4 Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Horní Vsacko Rozvoj a obnova infrastruktury pro cestovní ruch Zkvalitňování a rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu Stavební úprava kulturní památky, technické památky a kulturní zajímavosti s využitím pro cestovní ruch

5 Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Rožnovsko Rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu Vybudování jednotného navigačního systému, sítě turistických cílů a provázání vycházkových okruhů Zkvalitnění dopravní dostupnosti objektů cestovního ruchu

6 Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: ROP Střední Morava bude podporovat úpravu památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu. V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova. Nevhodné jsou rovněž aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.

7 Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: Nevhodné budou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně. Pořízení vnitřního vybavení je možné realizovat pouze jako dílčí aktivitu v rámci komplexního řešení projektu. S ohledem na nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ jako jsou např.: aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, budou tyto projekty financovány prostřednictvím specifické výzvy v rámci prioritní osy “Cestovní ruch“. Tyto aktivity nejsou v rámci této výzvy podporovatelné.

8 Oblast podpory: 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – Horní Vsacko Rozvoj a obnova infrastruktury cestovní ruch Modernizace, rozšíření a výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit včetně návazné infrastruktury

9 Oblast podpory: 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – Rožnovsko Modernizace, výstavba, stavební úpravy nebo rozšíření ubytovacích zařízení, včetně služeb, vyššího kvalitativního typu minimálně na úroveň 3* a výše Rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu

10 Nezbytné podmínky pro realizaci projektů – doplnění k předchozím informací pro 3.3.1: Certifikace ubytovacích zařízení se bude řídit dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky - kategorie hotel, hotel garni, pension a motel na období 2006-2009“, kterou vydala Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s., UNIHOST - Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách www.rr-strednimorava.cz.www.rr-strednimorava.cz V rámci hodnocení přijatých projektových žádostí budou preferovány projekty vytvářející nová pracovní místa.

11 Hlavní chyby a nedostatky předložených projektů Webová žádost Benefit: nesoulad mezi údaji ve webové žádosti Benefit a studii proveditelnosti (finanční analýze – excel), např. výše dotace z ROP Střední Morava, zdroje financování; rozpory v indikátorech, rozpočtu, atd. schází jméno a podpis statutárního zástupce ve webové žádosti nesprávně uveden typ účetní jednotky

12 Hlavní chyby a nedostatky předložených projektů Webová žádost Benefit: nesprávně uvedena struktura financování schází minimálně 1 kritérium udržitelného rozvoje, přestože je uveden pozitivní vliv projektu výchozí a plánovaná hodnota monitorovacího indikátoru jsou totožné a rozdíl je tedy nesprávně roven hodnotě 0

13 Studie proveditelnosti a její přílohy: Nejsou dostatečně přesně popsány informace o oddělení účetnictví projektu od ostatních aktivit v analytické či střediskové evidenci a účetnictví žadatele Schází, jsou neúplně nebo špatně vyplněny tabulky Finanční analýzy (excel), např. schází tabulky provozních příjmů či výdajů referenční období je špatně stanoveno a na špatné období je vyplněna finanční analýza i webová aplikace CBA

14 Studie proveditelnosti a její přílohy: Schází CD se studií proveditelnosti a jejími přílohami elektronická verze studie proveditelnosti a jejích příloh není úplná v porovnání s tištěnou verzí schází grafické vyjádření předmětu projektové žádosti (nebo není možné rozpoznat stávající a budoucí stav) schází informace o udržitelnosti projektu v provozní fázi v případě finančně neudržitelného projektu (např. zdroje financování)

15 Povinné přílohy: schází podpis zodpovědné osoby / statutárního zástupce na dokladu o dluhové službě Finanční zdraví u organizací zřízených obcí nebo krajem je vyplňováno za zřizovatele, ale podepisováno žadatelem Daňové přiznání – potvrzené finančním úřadem schází příloha ve druhém paré

16 Děkuji za pozornost Ing. Lenka Hnilová Odbor řízení projektů Úřad Regionální rady Tel.: 577 043 855 lenka.hnilova@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj


Stáhnout ppt "Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů IPRÚ 19. května 2008, Rožnově pod Radhoštěm."

Podobné prezentace


Reklamy Google