Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.18 Slova ohebná a neohebná - opakování Název sady: Český jazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.18 Slova ohebná a neohebná - opakování Název sady: Český jazyk."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.18 Slova ohebná a neohebná - opakování Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 6. ročníku. Jsou v něm zařazeny otázky a úkoly k opakování ohebných slovních druhů hravou formou. Žáci soutěží v týmech, předem jsou seznámeni s pravidly. Obsahuje animace.

2

3 16 17 18 19 11 20 8888 9999 14 13 12 2222 5555 4444 7777 15 21 10 6666 3333 1111 22 23 24 25 26 27 28

4 Vyjmenuj ohebné slovní druhy podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa

5 Které přídavné jméno existuje pouze ve jmenném tvaru? Rád, ráda, rádo, rádi…

6 Sestav větu podle následujícího grafu: Předložka – podstatné jméno – zájmeno – sloveso – podstatné jméno – spojka - podstatné jméno. Příklad řešení: Do domu se nastěhovali Petr a Pavel.

7 Vyjmenuj neohebné slovní druhy příslovce předložky spojky částice citoslovce

8 Co je to infinitiv? neurčitý slovesný tvar (neurčitek) nemůžeme u něj určit mluvnické kategorie

9 Kterými slovními druhy může být slovo je? slovesem předložkou citoslovcem

10 Vyjmenuj tři zájmena vztažná Např. kdo, co, jaký, který, čí, jenž

11 Vyjmenuj druhy přídavných jmen tvrdá, měkká, přivlastňovací

12 Které slovo nepatří mezi ohebné slovní druhy? muž, jenž, žili, važ, kéž, touž kéž = částice

13 Vyber mluvnické kategorie, které určujeme u sloves: číslo, způsob, pád, osoba, čas číslo, způsob, osoba, čas

14 Nahraď v následující větě zájmeno který zájmenem jenž. Kolo, které jsem dostal jako dárek k Vánocům, jsem ještě nevyzkoušel. Kolo, jež jsem dostal jako dárek k Vánocům, jsem ještě nevyzkoušel.

15 Vyjmenuj tři předložky např. po, za, k, u, o, od, nad…

16 Slovo Petrovi použij ve větách jako podstatné a jako přídavné jméno. Dojdi k Petrovi (1) s úkoly. Petrovi (2) kamarádi mi pomohli.

17 Vytvoř větu s letopočtem. Pokud to bude možné, přečti ho několika způsoby. Př.: Narodila jsem se v roce 1998.

18 Které slovní druhy se skloňují? podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky

19 Jaké mluvnické číslo vyjadřují podstatná jména pomnožná? množné (např. housle)

20 Jaké druhy číslovek rozeznáváme? základní řadové druhové násobné  Každý z těchto druhů pak může být určitý nebo neurčitý

21 Vyskloňuj zájmeno já já mě/mne mně/mi mě/mne já (o) mně mnou

22 Která podstatná jména označují jednotným číslem materiál bez ohledu na množství? podstatná jména látková

23 Převeď sloveso ve větě do podmiňovacího způsobu přítomného: Hraješ si ve stínu. Hrál by sis ve stínu.

24 Urči mluvnické kategorie a vzory podstatných jmen ve větě V mrkvi je mnoho vitamínů. mrkvi: 6. p., č. j., r. ženský, vzor píseň vitamínů: 2. p., č. mn., r. m. než., vzor hrad

25 Rozhodni, zda v následující větě za řadovými číslovkami napíšeme tečku či nikoli: V pracovním sešitě na str. 14 opište 3 příklad. V pracovním sešitě na str. 14 opište 3. příklad.

26 Doplň pravopis i/y: Při pracovním vyučování jsme vyráběl- svícen z přírodnin. -i (všeobecný podmět)

27 Doplň pravopis i/y: Oddíl- plnil- neobv-klé úkol-. Oddíly plnily neobvyklé úkoly.

28 Doplň do věty vhodnou spojku: … jsem se na test pečlivě připravil, neuspěl jsem. Příklady řešení: Ačkoli, přestože, ač, třebaže, i když

29 Urči mluvnické kategorie u sloves v následující větě: Kdybychom byli dodržovali bezpečnostní předpisy, mohli jsme se vyhnout úrazu. bychom byli dodržovali: os.1., č. mn., čas min., zp. podmiňovací mohli jsme: os.1., č. mn., čas min., zp. oznamovací vyhnout: infinitiv

30 Přiřaď vzory k následujícím podstatným jménům: větev, peřina, Ota, lože, lavice, mysl, schod, drak, velitel, jetel, koště, mýdlo větev – píseňmysl - kost peřina – žena schod - hrad Ota – předsedadrak - pán lože – mořevelitel - muž lavice - růže jetel – stroj koště – kuřemýdlo - město

31 Doplň v následující větě koncovky –i/-y: Na větv- bříz- seděl- dva holub-. Na větvi břízy seděli dva holubi.

32  tři sta sedmdesát osm  tři sta osmasedmdesát Napiš slovy dvojím způsobem následující číslovku : 378

33 Žáci soutěží ve dvou týmech, střídavě si volí otázky. Pokud hráči, kteří jsou na řadě, neznají odpověď na otázku, mají možnost získat bod protihráči. Pro případ, že otázku nezodpoví správně ani jeden z týmů, jsou připraveny náhradní otázky. Týmy se snaží propojit tři strany trojúhelníka - vyhrává tým, jemuž se propojení podaří. Nepropojí–li hráči tři strany trojúhelníka nebo dojde-li k rovnosti počtu bodů, rozhodnou o vítězi rozstřelové otázky.

34 1. Je slovo tam zájmeno? 2. Patří mezi ohebné slovní druhy částice? 3. Skloňují se slovesa? 4. Rozlišujeme slovesný způsob tázací? 5. Je číslovka obě určitá? 6. Jaké mluvnické číslo vyjadřují podstatná jména hromadná? 7. Jak se ptáme na číslovky řadové? 8. Čím se řídí pravopis příčestí minulého u sloves? 9. Jsou slovesné tvary ve větě Pokud bude pěkně, pojedeme na výlet složené? 10. Jsou podstatná jména vyjadřující vlastnosti, činnosti a vztahy abstraktní?

35 Zdroje: * www.office.microsoft.com * Obrázky z galerie Klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.18 Slova ohebná a neohebná - opakování Název sady: Český jazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google