Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud, elektrické napětí Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud, elektrické napětí Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud, elektrické napětí Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách VY_32_INOVACE_51_Elektricky_proud,elektricke_napeti

2 Proud Kdy mluvíme o proudu? Proud velkého počtu lidí, aut Proud vody, světla, vzduchu VE FYZICE – PROUD NABITÝCH ČÁSTIC (JEDNÍM SMĚREM) [1] [2] [3]

3 Jakým způsobem by se dalo změřit zatížení vozovky? Stačí spočítat, kolik dopravních prostředků projede za sekundu v průměru vozovkou? Které dopravní prostředky zatěžují vozovku nejvíce? Přesnější by bylo spočítat, kolika kilogramy je vozovka během 1 sekundy zatížena. [4]

4 Obdobné je to i s velikostí elektrického proudu. Co je to elektrický proud? = usměrněný pohyb volných částic s elektrickým nábojem Které volné částice obsahují kovy?...elektrony Které volné částice obsahují kapalné vodiče?...ionty Které volné částice obsahují plynné vodiče?...ionty a volné elektrony Elektrony i ionty mají různou velikost elektrického náboje. Elektrický proud = velikost elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za 1 sekundu. I = Q t

5 Elektrony v kovech Kovový vodič e-e- Pohyb elektronu (e - ) není usměrněný. U pohybu elektronu nepřevládá žádný směr. VODIČEM NEPROTÉKÁ ŽÁDNÝ ELEKTRICKÝ PROUD!!! V kovovém vodiči jsou vždy volné elektrony. Volné elektrony nejsou vázány v atomech kovu. Volné elektrony se mohou volně pohybovat v kovu. Volné elektrony se pohybují chaoticky, neuspořádaně.

6 e-e- Pohyb elektronu (e - ) je usměrněný. U pohybu elektronu převládá směr od –pólu k +pólu. VODIČEM PROTÉKÁ ELEKTRICKÝ PROUD. Kovový vodič - + Elektrický proud v kovech Elektrický proud je usměrněný pohyb částic s nábojem. Elektron (e - ) je přitahován silou od –pólu k +pólu. Síla dává elektronu převládající směr.

7 - Kovový vodič Velikost elektrického proudu je množství náboje, který projde vodičem za jednotku času. Elektrický proud – jeho velikost + 1 s - Kovový vodič + 1 s Vodičem prochází velký proud. Vodičem prochází malý proud. elektron

8 Elektrický proud jako fyzikální veličina Značka: I Jednotka: A (ampér) Měřidlo: ampérmetr Velikost proudu Podobně jako u vody – proud je větší, když proteče více vody v daném čase Elektrický proud je tím větší, čím větší množství nabitých částic projde vodičem za stejný čas Čím více svítí žárovka – tím větší proud jí prochází A [5] [6] [7] Jednotka elektrického proudu je pojmenována po francouzském fyziku a matematikovi André- Marie Ampérovi.

9 Elektrické napětí Co je příčinou toku vody v korytu řeky? Teče z míst s větší nadmořskou výškou Příčinou je rozdíl výšek VE FYZICE – PŘÍČINOU ELEKTRICKÉHO PROUDU JE ROZDÍL ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ NA DVOU MÍSTECH Směr elektrického proudu je v technické praxi stanoven dohodou od kladného k zápornému pólu zdroje. [8]

10 Elektrické napětí jako fyzikální veličina Značka: U Jednotka: V (volt) Měřidlo: voltmetr Jednotka elektrického napětí je pojmenována po fyzikovi, který se jmenoval Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. V [9] [10] [11] [17]

11 Elektrické napětí Elektrické napětí Vztahuje se ke dvěma bodům vodiče SOUVISÍ S PŘEBYTKEM ČI NEDOSTATKEM ELEKTRONŮ V DANÝCH BODECH Velkých hodnot dosahuje elektrické napětí mezi mrakem a bleskosvodem při bouřce [12] [13]

12 Elektrické výboje v přírodě Elektrické výboje v přírodě Rejnok elektrický (severní Atlantik) vydává výboje o velikosti 50A a 60V Asi 5000 druhů ryb využívá elektrických výbojů k obraně či k omráčení kořisti [14]

13 Úhoř elektrický (Jižní Amerika) může vyvinout napětí až 886 V Sumec elektrický (Afrika) může vyvinout napětí 350 V [15] [16]

14 Zajímavosti Zajímavosti Antický svět znal pravděpodobně afrického sumce elektrického, který se objevuje i v Nilu. Zachovaly se zprávy o využívání jejich elektrických "šoků" k léčbě nervových onemocnění. Na hlavu se přikládal elektrický rejnok nebo úhoř. Zdá se, že v tomto případě měli antičtí lékaři velmi moderní přístup.

15 Zápis: Téma: Elektrický proud, elektrické napětí Elektrický proud = usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem Kovy – elektrony Kapalné vodiče – ionty Plynné vodiče – ionty, elektrony Značka: I Jednotka: A (ampér) 1 kA = 1 000 A 1 mA =0,001 A Měřidlo: ampérmetr A

16 Elektrické napětí - jeho velikost závisí na druhu zdroje Značka: U Jednotka: V 1 kV = 1 000 V 1 mV = 0,001 V Měřidlo: voltmetr V Vytvořeno jako DUM do předmětu fyzika na ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště

17 Zdroje: http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/elmotor_magnet/merici_pristroje.html http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/2-4.htm [1] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/SunFromClouds.jpg [2], [3] Kliparty z www.microsoft.office.cz [4] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Kolona_na_D1.jpg [5] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ampere1.jpg [7] Klipart z www.microsoft.office.cz [8] Sken z učebnice str. 92: Doc. Dr. Ing. RAUNER, Karel, et al. Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 128 s. ISBN 80-7238-525-9. [9] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Alessandro_Volta.jpeg [6], [10] http://www.google.cz/imgres?q=amp%C3%A9rmetr&hl=cs&biw=1366&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=1bWAuVwfoAKo EM:&imgrefurl=http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/elmotor_magnet/merici_pristroje.html&docid=pB65ku7gPyzN QM&imgurl=http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/obrazky/magnet13.jpg&w=737&h=494&ei=s9vhT9mjAoeHhQe47 oXZAw&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=145&dur=1586&hovh=184&hovw=274&tx=117&ty=100&sig=1018109099432493 36466&page=1&tbnh=120&tbnw=170&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0,i:80 [11] http://www.google.cz/imgres?q=multimetr&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=9lrSPqiJRUnIpM:&imgref url=http://www.calibra.cz/index.php%3Fmenu%3D11%26action%3D../servis/zapalovani_2.php&docid=-- Va5UqKESn7oM&imgurl=http://sklad.calibra.cz/servis/zapalovani/24_multimetr.jpg&w=273&h=465&ei=eu7hT7C_OoX0- gagovCcAw&zoom=1&iact=hc&vpx=85&vpy=163&dur=2450&hovh=293&hovw=172&tx=108&ty=141&sig=1018109099432 49336466&page=1&tbnh=111&tbnw=66&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:20,s:0,i:131

18 [12] http://www.google.cz/imgres?q=kabel+dvojlinka&start=235&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=p0P29Of aBNazuM:&imgrefurl=http://www.vysilacky-navigace.cz/Kabel%25202x1%2520mm,%2520cernocerven%25C3%25BD- produkt-520.html&docid=YIFCiRQ5VAZjNM&imgurl=http://www.vysilacky-navigace.cz/picture/big/img- 837018557.jpg&w=598&h=211&ei=D_DhT7jRHtGi- ga3t_XVAw&zoom=1&iact=hc&vpx=805&vpy=322&dur=5413&hovh=133&hovw=378&tx=194&ty=61&sig=1018109099432 49336466&page=9&tbnh=55&tbnw=157&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:235,i:207 [13] Klipart z www.microsoft.office.cz [14] http://www.google.cz/imgres?q=rejnok+elektrick%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=O5MVlf6t boC_KM:&imgrefurl=http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id10855/%3Ftaxonid%3D15322%26type%3D1&docid=5C8d05y7 uI3cyM&imgurl=http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/10855.jpg&w=1600&h=1200&ei=gPLhT-G9EoKV- waxsb3FAw&zoom=1&iact=hc&vpx=451&vpy=264&dur=5031&hovh=194&hovw=259&tx=178&ty=138&sig=101810909943 249336466&page=2&tbnh=122&tbnw=176&start=10&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:10,i:167 [15] http://www.google.cz/imgres?q=sumec+elektrick%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=dhG3Odd FbQ96YM:&imgrefurl=http://rybareni.fishing- aussie.com/cs/afrika&docid=iYIDh8WcG69VNM&imgurl=http://rybareni.fishing- aussie.com/_data/1113736783.jpg&w=533&h=400&ei=WvThT56BNI-G-wa7k- yeAw&zoom=1&iact=hc&vpx=237&vpy=134&dur=128&hovh=194&hovw=259&tx=189&ty=91&sig=1018109099432493364 66&page=1&tbnh=107&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72 [16] http://www.google.cz/imgres?q=%C3%BAho%C5%99+elektrick%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbn id=FGd0rCjgUlIbeM:&imgrefurl=http://www.infoportaly.cz/opavsko/ostrava/4745-elektricky-uhor-dokaze-vyrobit-napeti-az- 650-voltu&docid=MMh98iw_NO1U6M&imgurl=http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/4745/stredni-0- elektricky-uhor-dokaze-vyrobit-napeti-az-650-voltu.jpg&w=640&h=480&ei=8PThT_e1A42r- gaFv4CoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=439&vpy=140&dur=138&hovh=194&hovw=259&tx=101&ty=113&sig=1018109099432 49336466&page=1&tbnh=119&tbnw=163&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75 [17] Schéma vlastní


Stáhnout ppt "Elektrický proud, elektrické napětí Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google