Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Materiál je určen pro první vyučovací hodinu tělesné výchovy tříd 3. ročníku středních škol a čtyřletých gymnázií, dále pro 7. ročník osmiletých gymnázií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Materiál je určen pro první vyučovací hodinu tělesné výchovy tříd 3. ročníku středních škol a čtyřletých gymnázií, dále pro 7. ročník osmiletých gymnázií."— Transkript prezentace:

1

2  Materiál je určen pro první vyučovací hodinu tělesné výchovy tříd 3. ročníku středních škol a čtyřletých gymnázií, dále pro 7. ročník osmiletých gymnázií.  Některé materiály mohou být využity také v druhém ročníku osmiletých gymnázií a sedmých třídách základních škol.  Časová náročnost teoretické části je 30-45 minut  Interaktivní studijní materiál je zaměřen na téma doping ve sportu.  V prezentaci je rozváděno téma zakázaných látek používajících se ve sportu.  Odborné texty jsou doplňovány hodícími se obrázky.  V závěrečné části je uvedeno procvičování teoretických poznatků s následným řešením.  Hlavní nabídka je členěna tematicky do jednotlivých políček.  Při kliknutí na dané políčko je text hypertextově odkázán na příslušné téma.  Text je rolován po odstavcích, případně po jednotlivých odrážkách (dle potřeby k výuce).  Jednotlivé obrázky jsou číslovány s odkazem na danou citaci.  Procvičování je realizováno formou data-projektoru.  Případná praktická část výuky je realizována v tělocvičně.

3 NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_08_Doping ve sportu TÉMA SADY: Vybraná témata teorie tělesné výchovy ROČNÍK: 3.A, 3.B DATUM VZNIKU: březen 2014 AUTOR: Mgr. Jiří Willner

4 ÚVOD KREVNÍ DOPING OTÁZKY K PŘEZKOUŠENÍ FARMAKO- LOGICKÉ PROSTŘEDKY DOPINGOVÉ LÁTKY

5  Za doping můžeme považovat látku s cílem zvýšit výkonnost organismu nepřirozeným způsobem i za cenu nebezpečí trvalého poškození organismu.  Aspekty dopingu: ◦ Etické hledisko má zabránit zvýhodnění jedněch sportovců před druhými. ◦ Zdravotní důvody jsou dány tím, že si sportovec ve snaze po co nejlepším výkonu může poškodit zdraví.  Seznam látek, které se považují za doping, není dosud vyčerpán.  O tom, které látky nebo metody jsou považovány za doping, rozhoduje Lékařská komise Mezinárodního olympijského výboru.

6  Probíhá na celosvětové úrovni spoluprací vládních i nevládních organizací.  Na vládní úrovni je boj proti dopingu organizován centrálně pouze v Evropě prostřednictvím Sportovního výboru a jeho komise pro kontrolu dopingu Rady Evropy.  Pro boj s dopingem jsou vytvářeny laboratoře, např. v Praze.  Základním dokumentem boje proti dopingu je Mezinárodní olympijská charta proti dopingu vyhlášená MOV v říjnu 1988. Zpět

7  Stimulancia – amfetamin, kofein, kokain  Narkotická analgetika – kodein, heroin, morfin  Anabolické steroidy – nandrolon, stanazol, testosteron  Beta-blokátory – propranol  Diuretika – furosemid  Alkohol  Skupina krevního dopinku Zpět

8  U vytrvalostně trénovaných jedinců slouží ke zlepšení jejich aerobního výkonu.  Dochází ke zvýšení transportní kapacity krve pro O 2.  Výhodou je redukce acidózy způsobené akumulací kyseliny mléčné při maximálním zatížení.  Nevýhodou je zvýšení počtu krvinek a zvýšení viskozity krve.  Výkon by měl následovat nejméně 2 hodiny po infůzi. Do 2 dnů dochází k normalizaci krevního objemu. Pozitivní výsledky mohou být při zatížení organismu do 7 dnů od infůze. Zpět

9  Velmi často se používají tzv. stimulacia (drogy kokain, efedrin apod.).  Sportovci věří, že jejich pomocí oddálí nástup únavy a zvýší svalovou sílu.  Velmi podobnou strukturu mají látky vyrobené uměle jako např. amfetamin, resp. methamamfetamin.  Doba působení po orální aplikaci se pohybuje okolo 2-3 hod, injekčně za 30 min.

10 Amfetamin  Zvyšuje bdělost, vede k pocitu snížení únavy a způsobuje euforické stavy.  Zvyšuje krevní tlak, SF, stimuluje respiraci.  Zvyšuje rychlost a svalovou sílu.  Vysoká koncentrace drogy může způsobit nervosvalovou blokádu, desorientaci, zmatenost, halucinace a úzkost.  Opakovaná dávka vede ke vzniku tolerance a závislosti.

11 Efedrin  Stimuluje CNS, funkci srdce a svalů, indikuje diurézu, zvyšují frekvenci i hloubku dechu, ovlivňují funkci nadledvinek.  Látka působí stimulačně na vylučování adrenalinu do krve.  Negativně působí na trávicí systém, vedou ke vzniku srdečních arytmie, třesu, agresivity apod.  Velké dávky vyvolávají nespavost, bolesti hlavy, tachykardii, diurézu apod.

12 Strychnin  Používá se k zvýšení výkonnosti, urychluje procesy látkové výměny.  V menších dávkách zbystřují smysly.  Ve větších dávkách se však dostavují závratě, křeče, úzkost, svalový tonus je zvýšeny.  Opakované používání poškozuje organismus.

13 Analgetika - kodein, heroin, morfin  Mají narkotické účinky a používají se na snížení psychického ohlasu na bolest působením na CNS.  Vzniká závislost a tolerance. Diuretika - furosemid  Usnadňují vylučování moči, zvyšuje se vylučování iontů Na +, Cl - a vody  Snižují objem cirkulující krve.  Používají se k redukci váhy a koncentraci zakázaných látek.  Při užívání dochází k snížení aerobní kapacity, poklesu VO 2 max, klesá schopnost vyvíjet maximální silovou tenzi.

14 Propranol  Patří k látkám používaným za účelem zvýšení výkonnosti.  Tyto látky snižují SF a inhibují sympatiku.  Působí prakticky proti fyziologické reakci na zátěž.  Potlačují vliv adrenalinu.

15  Podávání anabolik vyvolává vzrůst tělesné hmotnosti. ◦ Ve svalech dochází k hypertrofii svalových vláken. ◦ Lépe se hojí rány a zlomeniny, je příznivě ovlivněna tvorba protilátek. ◦ Zvyšuje se chuť k jídlu. ◦ Stoupá bojovnost a agresivita.  Výsledky jsou ovlivnitelné především výživou, tréninkovým procesem, trénovaností jedince, dále pohlavím a věkem.

16  Anabolika mohou v závislosti na délce podávání, vážně poškozovat lidský organismus.  Infarkt myokardu, karcinom jater, útlum tvorby spermií.  U žen dochází: ◦ k růstu vousů, ◦ hrubne hlas, ◦ dostavují se poruchy menstruačního cyklu, ◦ v těhotenství poruchy vývoje plodu.  Je zvýšená agresivita.

17  Erytropoetin – stimuluje zrání červených krvinek.  Inzulin – urychluje regeneraci svalového glykogenu.  Tyroxin – stimuluje oxidativní metabolismus.  Růstový hormon – STH ◦ U dětí vede k získání hmotnosti. ◦ U dospělých zvyšuje množství svalové hmoty a zvětšuje svalovou sílu. ◦ Zvyšuje hladinu jaterního a svalového glykogenu, vede k poklesu tělesného tuku. Zpět

18 1. Definuj stručně doping? Definuj stručně doping? 2. Kde je centrálně organizován boj proti dopingu na vládní úrovni? Kde je centrálně organizován boj proti dopingu na vládní úrovni? 3. Pokus se vyjmenovat dělení dopingových látek? Pokus se vyjmenovat dělení dopingových látek? 4. Jakou má výhodu a nevýhodu krevní doping? Jakou má výhodu a nevýhodu krevní doping? 5. S jakým záměrem dopující „sportovci“ užívají farmakologické prostředky? S jakým záměrem dopující „sportovci“ užívají farmakologické prostředky? 6. Jaké znáš psychomotorická farmaka a co ve sportu zlepšují? Jaké znáš psychomotorická farmaka a co ve sportu zlepšují? 7. Proč jsou užívána ve sportu anabolika? Proč jsou užívána ve sportu anabolika? 8. Jaká rizika nese užívání anabolik? Jaká rizika nese užívání anabolik? Zpět

19  Za dopink můžeme považovat látku s cílem zvýšit výkonnost organismu nepřirozeným způsobem i za cenu nebezpečí trvalého poškození organismu. Zpět

20  V Evropě prostřednictvím Sportovního výboru a jeho komise pro kontrolu dopingu Rady Evropy. Zpět

21  Stimulancia – amfetamin, kofein, kokain  Narkotická analgetika – kodein, heroin, morfin  Anabolické steroidy – nandrolon, stanazol, testosteron  Beta-blokátory – propranol  Diuretika – furosemid  Alkohol  Skupina krevního dopinku Zpět

22  Výhodou je redukce acidózy způsobené akumulací kyseliny mléčné při maximálním zatížení.  Nevýhodou je zvýšení počtu krvinek a zvýšení viskozity krve. Zpět

23  Sportovci věří, že jejich pomocí oddálí nástup únavy a zvýší svalovou sílu. Zpět

24 Amfetamin  Zvyšuje bdělost, vede k pocitu snížení únavy a způsobuje euforické stavy.  Zvyšuje krevní tlak, SF, stimuluje respiraci.  Zvyšuje rychlost a svalovou sílu. Zpět

25  Podávání anabolik vyvolává vzrůst tělesné hmotnosti. ◦ Ve svalech dochází k hypertrofii svalových vláken. ◦ Lépe se hojí rány a zlomeniny, je příznivě ovlivněna tvorba protilátek. ◦ Zvyšuje se chuť k jídlu. ◦ Stoupá bojovnost a agresivita. ◦ Výsledky jsou ovlivnitelné především výživou, tréninkovým procesem, trénovaností jedince, pohlavím a věkem. Zpět

26  Anabolika mohou v závislosti na délce podávání, vážně poškozovat lidský organismus. ◦ Infarkt myokardu, karcinom jater, útlum tvorby spermií. ◦ U žen dochází k růstu vousů, hrubne hlas, dostavují se poruchy menstruačního cyklu, v těhotenství poruchy vývoje plodu. ◦ Zvýšená agresivita. Zpět

27  Textový obsah – vlastní zdroje autora  Olympijské kruhy (logo) - GORAN TEK-EN. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Olympic_rings_with_transparent_rims.svg  Rada Evropy (vlajka) - PADDU. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Olympic_rings_with_transparent_rims.svg  Anti-doping (logo) – RENAMEDUSER01302013. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8f/WADA_logo.jpg  Obrázek č.1 – PARAVIS. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Cocaine_hydrochloride_CII_for_medicinal_use.j pg  Obrázek č.2 – LERIDANT. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Bayer_Heroin_bottle.jpg  Obrázek č.3 – Nandrolon - SCHUMINWEB. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/DECA_QV_300.jpg  Obrázek č.4 – PARHAMR. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Propranolol_80mg.png  Obrázek č.5 – ALAN012. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Bloodbags.jpg

28  Obrázek č.6 - HETLAND, Bjarte. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Lance_Armstrong_2005.jpg  Obrázek č.7 - KUEBI. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Injection_Syringe_01.jpg  Obrázek č.8 - RICHFIELD, David. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/FlattenedRoundPills.jpg  Obrázek č.9 - DE:BENUTZER:HASE. Wikipedia [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Lance_Armstrong_MidiLibre_2002.jpg


Stáhnout ppt " Materiál je určen pro první vyučovací hodinu tělesné výchovy tříd 3. ročníku středních škol a čtyřletých gymnázií, dále pro 7. ročník osmiletých gymnázií."

Podobné prezentace


Reklamy Google