Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 2 Téma: Občanská společnost 2 Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: červen 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_KA032 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA032 Anotace: Přehled konkrétních sdružovacích aktivit občanů, které tvoří občanskou společnost.

2 Občanská společnost 2 Nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, profesní organizace, skautské hnutí, ekologické organizace

3 Nadace a nadační fondy sdružují majetek, který má sloužit veřejně prospěšným cílům, např. rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, kulturních památek, tradic, rozvoj vědy, vzdělání, sportu aj., spravují tzv. nadační jmění osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

4 Občanská sdružení spolky, společnosti, kluby, svazy, hnutí se společenským nebo zájmovým posláním jejich činnost nesmí být v rozporu se zákony (Ústavou) nesmí omezovat lidská práva a svobody v ČR jich pracuje více než 40 000 Bílý kruh bezpečí (pomáhá obětem trestné činnosti)

5 Obecně prospěšné společnosti působí v ČR od roku 1995 mají poskytovat veřejně dostupné a obecně prospěšné služby jejich registrace probíhá u krajského soudu jejich hospodářský zisk nesmí být použit ve prospěch členů, ale musí být využit na poskytování obecně prospěšných služeb díky jejich pomoci mohou fungovat divadla, muzea, knihovny

6 Církve a náboženské společnosti sdružují osoby stejné náboženské víry registrace církve v ČR znamená i nárok na přímou podporu vyžaduje se určitý minimální počet členů vyžaduje se respektování zákonů, tolerance k ostatním církvím, náboženským společnostem a osobám bez vyznání mezi největší církve v ČR patří: Římskokatolická, Českobratrská evangelická, Československá husitská

7 Profesní organizace (kluby,spolky, družstva) sdružují zástupce různých profesí umožňují jim prosazovat vlastní zájmy propagují jejich povolání vyměňují si zkušenosti v oboru PEN klub (klub spisovatelů) Český rybářský svaz

8 Skautské hnutí skauting vznikl v roce 1907, kdy britský generál Robert Baden - Powell tábořil s prvními skauty na anglickém ostrově Brownsea skautské hnutí dnes existuje ve 216 zemích, má téměř 30 milionů členů skauti a skautky na celém světě dodržují stejné zákony, mají stejný výchovný program (vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám) svaz skautů a skautek v ČR se nazývá Junák

9 Ekologické organizace patří mezi nátlakové skupiny s pacifistickou a ekologickou orientací vznikají od 60.let 20. století ekologické organizace fungují mezinárodně a získávají vliv v politickém životě Greenpeace - mezinárodní ekologická organizace (ochrana klimatu, deštných pralesů, zabránění genetických manipulací a užívání toxických látek, nebezpečí jaderné energie, jaderné odzbrojení, prosazování obnovitelných zdrojů) Greenpeace má více než 2,5 milionu příznivců na celém světě pro svou nezávislost nepřijímá žádné finanční dary od států, politických stran, průmyslových a jiných firem

10 Hnutí Duha v ČR existuje dlouhodobě Hnutí Duha věnuje se vybraným ekologickým oblastem (energetika, lesy, těžba nerostných surovin, zemědělství odpady) pro dosažení svých cílů jedná s místními i celostátními úřady i politiky, snaží se zasahovat do legislativních návrhů prezentuje se jako striktně nezávislá organizace příjmy pocházejí z grantů od českých a mezinárodních nadací, z členských příspěvků a darů příznivců

11 Literatura, citace DUFEK, Pavel. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2010, 87 s. ISBN 978-807-3581-527 DVOŘÁK, Jan. Odmaturuj! ze společenských věd. Aktualiz. vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-122-0 ZUBÍKOVÁ, Zdeňka a Renáta DRÁBOVÁ. Společenské vědy v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 188 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-906


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google