Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2504.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2504.2."— Transkript prezentace:

1 N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2504.2 F Stupeň a typ vzděl á v á n í Odborn é vzděl á v á n í Vzděl á vac í oblast Ekonomická Vzděl á vac í obor Ekonomika Vzděl á vac í okruhStruktura n á rodn í ho hospod á řstv í Druh učebn í ho materi á lu Prezentace C í lov á skupinaŽ á k, 16 - 19 let Anotace Prezentace seznamuje ž á ky se strukturou hospodářství Speci á ln í vzděl á vac í potřeby - ž á dn é - Kl í čov á slovaN á rodn í hospod á řstv í, odvětví, sektory Datum2. 9. 2012 Ekonomika– národní hospodářství

2 Struktura národního hospodářství Národní hospodářství Odvětví Sektory

3 Odvětvové členění Co to je odvětví NH? Odvětví je spojení jednotek (podniků), které mají stejné nebo podobné vstupy a stejné nebo podobné výstupy. Co to je odvětví NH? Odvětví je spojení jednotek (podniků), které mají stejné nebo podobné vstupy a stejné nebo podobné výstupy.

4 Základní odvětví NH ČR zemědělství, lov, lesnictví těžební průmysl zpracovatelský průmysl výroba elektřiny, plynu, zásobování vodou stavebnictví hotely a restaurace vzdělání finanční služby státní správa a obrana zdravotnictví a sociální služby doprava zemědělství, lov, lesnictví těžební průmysl zpracovatelský průmysl výroba elektřiny, plynu, zásobování vodou stavebnictví hotely a restaurace vzdělání finanční služby státní správa a obrana zdravotnictví a sociální služby doprava

5 Sektorové členění Co to je sektor?  Sektor vzniká spojením odvětví na základě podobných znaků Co to je sektor?  Sektor vzniká spojením odvětví na základě podobných znaků

6 Stát celé dění v ekonomice usměrňuje Sektory NH v ČR primární (prvovýroba) – zemědělství, lov, lesnictví, těžební průmysl, … sekundární (druhovýroba) – zpracovatelský průmysl, stavebnictví,… terciální (služby) – finanční, hotely, vzdělání, doprava, zdravotnictví, velko a maloobchod,… kvartální (věda, výzkum, komunikační technologie, zpracování informací – internet,…) primární (prvovýroba) – zemědělství, lov, lesnictví, těžební průmysl, … sekundární (druhovýroba) – zpracovatelský průmysl, stavebnictví,… terciální (služby) – finanční, hotely, vzdělání, doprava, zdravotnictví, velko a maloobchod,… kvartální (věda, výzkum, komunikační technologie, zpracování informací – internet,…)

7 Podle účelu hospodaření rozlišujeme sektory: Ziskový sektor ( organizace ) - smyslem existence je trvalé dosahování zisku Neziskový sektor ( organizace ) - hlavním cílem není tvorba zisku, ale naplnění vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní, obranné a správní politiky státu  Navzájem se potřebují,nemohou bez sebe existovat Ziskový sektor ( organizace ) - smyslem existence je trvalé dosahování zisku Neziskový sektor ( organizace ) - hlavním cílem není tvorba zisku, ale naplnění vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní, obranné a správní politiky státu  Navzájem se potřebují,nemohou bez sebe existovat

8 Proč se oba sektory potřebují? V ziskovém sektoru se vytváří zdroje pro neziskový sektor

9 Ziskové organizace Smyslem jejich činnosti je trvalé dosažení zisku Ze svých příjmů si hradí své výdaje Smyslem jejich činnosti je trvalé dosažení zisku Ze svých příjmů si hradí své výdaje

10 Chceš vědět více o ziskových organizacích? Vydrž ! Bude předmětem dalšího učiva. Vydrž ! Bude předmětem dalšího učiva.

11 Neziskové organizace a/ rozpočtové organizace sestavují svůj rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby zabezpečují základní funkce státu poskytují služby, např. v oblasti školství či zdravotnictví, většinou bezúplatně nebo za částečnou úhradu případné příjmy odvádějí do státního rozpočtu jejich výdaje jsou financovány ze státního rozpočtu b/ příspěvkové organizace jsou to neziskové organizace, které vytvářejí určité příjmy pokud jsou výdaje příspěvkových organizací vyšší než jejich příjmy, musí stát přispívat na jejich provoz (divadlo,soukromé školy)

12 Rozdělení neziskových organizací Neziskové organizace Státní neziskové Nestátní neziskové

13 Státní neziskové organizace Státní školství Státní zdravotnictví Instituce na ochranu životního prostředí Instituce na ochranu kulturních památek Státní správa atd. Státní školství Státní zdravotnictví Instituce na ochranu životního prostředí Instituce na ochranu kulturních památek Státní správa atd.

14 Nestátní neziskové organizace Církevní organizace Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti (OPS) Nadace Politické strany Církevní organizace Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti (OPS) Nadace Politické strany

15 Přehled státních orgánů ČR, které se zabývají organizací hospodářské činnosti státu: Nejvyšší státní orgány: 1) zastupitelské orgány (parlament) 2) státní orgány, vláda ČR Ústřední státní orgány: 1) odvětvové – jednotlivá ministerstva 2) účelové – statistický úřad, Nejvyšší kontrolní úřad Místní státní orgány: 1) krajské úřady 2) magistráty (radnice, obecní zastupitelstva) Hospodářské orgány: jednotlivé subjekty podnikání bez ohledu na právní nebo vlastnické formy

16 Kde najdeme databázi neziskových organizací? Na stránkách ministerstva financí ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)

17 Otázky k opakování 1.Odvětví,sektor 2.Ziskový sektor 3.Neziskový sektor- charakterizuj 4.Státní neziskové organizace 5.Nestátní neziskové organizace

18 Použité zdroje BIŇOVEC, K., PEŠTOVÁ, S. Ekonomika a provoz obchodu. 1.vyd. Praha : Fortuna, 1995. 136 s. ISBN 80- 7168-191-1. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4.vyd. Praha : Fortuna, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7373-000-0. PALYZOVÁ, M. LEŠENAROVÁ, R. Ekonomika pro střední a vyšší hotelové školy. 1.vyd. Praha : Fortuna, 2004. 159 s. ISBN 80-7168-897-5. ● ŠVARCOVÁ J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín : CEED 2006. 295 s. ISBN 80-903433-3-3

19 Seznam odkazů na použité obrázky Snímek 8 - [cit. 2012-012-09]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=412 Snímek 15 - [cit. 2012-012-09]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=432 Snímek 16 - [cit. 2012-012-09]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=398 Snímek 17 - [cit. 2012-02-09]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www:http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79


Stáhnout ppt "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2504.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google