Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 2. Fyzikální veličiny a jejich jednotky, vektory Název sady: Fyzika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 2. Fyzikální veličiny a jejich jednotky, vektory Název sady: Fyzika."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 2. Fyzikální veličiny a jejich jednotky, vektory Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 12. 7. 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Fyzika pro 1. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař je shrnout žákům prvních ročníků technických oborů základní poznatky z daných odvětví fyziky. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě přiblíží postupně žákům různé fyzikální obory, se kterými se setkají v praxi i v hodinách na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na přiblížení fyzikálních veličin, jejich jednotek, vektory a vztahy mezi nimi

3 Fyzikální veličiny a jednotky VeličinyVeličiny - charakterizují stavy, změny a vlastnosti, které je možné měřit (délka, hmotnost, objem…) JednotkyJednotky - jsou stálé a pevné hodnoty fyzikálních veličin, s nimiž porovnáváme veličiny téhož druhu

4 Dělení fyzikálních veličin ZákladníZákladní V současné době je za základní považována mezinárodní soustava veličin a jednotek SI OdvozenéOdvozené Jsou odvozeny ze základních veličin pomocí definičních vztahů

5 Soustava SI NázevZnačkaJednotka Délkalm Hmotnostmkg Časts Termodynamická teplota TK Elektrický proudIA SvítivostIcd Látkové množství nmol

6 Násobky jednotek NázevHodnotaZnačka Kilo 10 3 k Mega 10 6 M Giga 10 9 G Tera 10 12 T

7 Díly jednotek NázevHodnotaZnačka Mili 10 -3 m Mikro 10 -6 μ Nano 10 -9 n Piko 10 -12 p Deci 10 -1 d Centi 10 -2 c

8 Dělení fyzikálních veličin SkalárníSkalární Jsou jednoznačně určeny jednotkou a číselnou hodnotou Příklad - délka, hmotnost,… VektorovéVektorové směremJsou jednoznačně určeny jednotkou, číselnou hodnotou a směrem Příklad - okamžitá rychlost, síla,…

9 Vektorové veličiny -vektory graficky v textuZnázornění: graficky – orientovanou úsečkou „úsečka se šipkou“ v textu – tučně nebo šipkou nad veličinou Orientované úsečky mají jednoznačně určený počáteční a koncový bod Pomocí velikosti orientované úsečky určíme velikost veličiny

10 Koncový bod Počáteční bod 9N 1dílek = 1N

11 Práce s vektory Sčítání a odčítání vektorů stejného směru provádíme tak, že do koncového bodu prvního vektoru umístíme počáteční bod vektoru druhého Sčítání a odčítání vektorů různého směru provádíme doplněním na rovnoběžník složky výsledniceDílčí vektory nazýváme složky, výsledný vektor nazýváme výslednice

12 Sčítání vektorů stejného směruSčítání vektorů stejného směru F 1 = 5N F 2 = 9N F = F 1 + F 2 F = 14N Velikost výslednice vektoru (F) je rovna součtu velikostí jednotlivých složek

13 Sčítání vektorů různého směruSčítání vektorů různého směru F 1 = 5NF 2 = 9N Velikost výslednice vektoru (F) zjistíme měřením nebo pomocí kosinové věty F

14 Odčítání vektorů stejného směruOdčítání vektorů stejného směru F 1 = 5N F 2 = 9N F = F 2 – F 1 F = 4N Velikost výslednice vektoru (F) je rovna rozdílu velikostí jednotlivých složek Směr je stejný jako směr větší složky

15 Závěrečný test Skupina ASkupina A 1.Jmenuj alespoň čtyři veličiny soustavy veličin a jednotek SI 2.Čím je charakterizovaná skalární veličina? 3.Jak se nazývá výsledný složených vektorů? 4.Co je to fyzikální jednotka?

16 Skupina BSkupina B 1.Jmenuj alespoň čtyři jednotky soustavy veličin a jednotek SI 2.Čím je charakterizovaná vektorová veličina? 3.Jak znázorňujeme vektor? 4.Co je to fyzikální veličina?

17 Odpovědi Skupina ASkupina A 1.Délka, hmotnost, čas, elektrický proud, termodynamická teplota, svítivost, látkové množství 2.Jednotkou a číselnou hodnotou 3.Výslednice 4.Je stálá a pevná hodnota fyzikální veličiny, s níž porovnáváme veličiny téhož druhu

18 Skupina BSkupina B 1.Kilogram, metr, sekunda, Kelvin, mol, kandela, Ampér 2.Jednotkou, číselnou hodnotou a směrem 3.Orientovanou úsečkou 4.Charakterizuje stavy, změny a vlastnosti, které je možné měřit (délka, hmotnost, objem…)

19 Seznam zdrojů pro textovou část LEPIL, O. a kol. Fyzika pro střední školy 1.díl. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 1995 SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 MIKULČÁK, J. a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 LÁSKA, M. KUBÍNEK, R,. Fyzika, středoškolský přehled s řešenými příklady. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 2. Fyzikální veličiny a jejich jednotky, vektory Název sady: Fyzika."

Podobné prezentace


Reklamy Google