Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oborů Technické lyceum,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oborů Technické lyceum,"— Transkript prezentace:

1 Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oborů Technické lyceum, Strojírenství, Ekonomika a podnikání a Provoz a ekonomika dopravy Vzdělávací oblast: Základy společenských věd – Politologie Název učebního materiálu: Volby v České republice Jméno autora: Mgr. Zděnka Němečková Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: volby, volební systémy, aktivní a pasivní volební právo Anotace: V prezentaci se žáci věnují základním vlastnostem voleb, typům volebních systémů a rozebereme si všechny typy voleb jež se na území ČR konají. Metodické pokyny: Žáci pracují s texty a obrázky.

3 Volby v České republice

4 Co jsou volby? Jde o nejdůležitější projev nepřímé demokracie Jde o akt, v němž oprávnění voliči volí své zástupce do určitých funkcí a orgánů. Občan má prostřednictvím svobodných voleb možnost vybrat si mezi několika politickými alternativami. Voličům je umožněno své zástupce kontrolovat, protože volby se pravidelně opakují a pokud lidé nejsou se současným zástupcem spokojení, zvolí si jiného

5 Základní vlastnosti voleb Základní vlastnosti voleb nám stanovuje Ústava u jednotlivých typů voleb – například volby do Poslanecké sněmovny mají dle čl.18/1 být „ Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.“ Základními znaky voleb jsou 1)Všeobecnost – z účasti na volbách nesmí být vyloučena žádná skupina obyvatelstva (například ženy) 2)Rovnost – hlas jednoho voliče má stejnou váhu jako hlas jiného voliče 3)Přímost – volič rozhoduje o volbě kandidáta bezprostředně (sám) a ne zprostředkovaně (například, že by si zvolil svého volitele a ten teprve volil zástupce občanů) 4)Tajnost – je nemožné zjistit, kdo jakým způsobem hlasoval. Má se tím předejít nátlaku a přesvědčení.

6 Druhy volebních systémů Své zástupce si mohou občané zvolit pomocí několika způsobů, kterými mohou voliči projevit svou vůli. 1)Poměrný volební systém – voliči odevzdávají hlasy pro kandidátní listiny politických stran nikoliv pro jednotlivé kandidáty. Složení voleného orgánu pak odpovídá tomu, kolik hlasů získala strana ve volbách (získala 20% hlasů, tak má 20% mandátů). 2)Většinový volební systém – voliči volí v jednomandátových volebních obvodech jednotlivé kandidáty a zvítězí ten, kdo získal nejvíce hlasů. Poměrný volební systém má výhodu, že lépe odráží politické rozložení politických sil ve společnosti (do voleného orgánu se dostanou i menšiny). Nevýhodou je pak, politická moc s tříští a aby vznikly stabilní vlády musí vzniknout koaliční vlády (jsou složené z více politických stran) Většinový volební systém napomáhá stabilitě politického systému (vládne jedna strana) a lepší identifikace voliče se svým kandidátem. Nevýhodou je, že se do voleného orgánu nedostanou menšiny V ČR jsou volené orgány voleny jak poměrným volebním systémem (Poslanecká sněmovna, zastupitelstva obcí a krajů) i většinovým volebním systémem (Senát, prezident)

7 Pasivní a aktivní volební právo Pasivní volební právo = právo být volen Existují různé podmínky pro různé volby Do Poslanecké sněmovny může být občan ČR být volen od 21 let, do zastupitelstva obce a kraje od 18 let a do Senátu a jako prezident od 40 let Aktivní volební právo = právo volit Právo volit své zástupce mají občané ČR způsobilí k právním úkonům

8 Jaké se v ČR konají volby V ČR se konají tyty typy voleb 1)Volby do Poslanecké sněmovny 2)Volby do Senátu 3)Volby do zastupitelstev obcí a krajů 4)Volby prezidentské 5)Volby do Evropského parlamentu Přípravu, organizaci a konání voleb připravuje Státní volební komise, jíž je nadřízeno ministerstvo vnitra Výsledky voleb zjišťuje Český statistický úřad

9 Volby do Poslanecké sněmovny Vyhlašuje je nejpozději 90 před jejich konání prezident ČR. Konají se každé 4 roky Volí se ve 14 volebních krajích (hranice obvodů kopíruje hranice krajů). Volí se 200 poslanců podle velikosti kraje (čím větší kraj tím více má poslanců) Volen je občan ČR starší 21 let a volit může občan ČR starší 18 let Volí se z kandidátních stran politických stran a je možno dát dva preferenční hlasy – kandidáti s více jak 10% preferenčních hlasů se dostávají do čela kandidátky Volí se poměrným volebním systémem. Do Poslanecké sněmovny se dostane politická strana, jež získala více než 5% hlasů

10 Volby do Senátu 81 senátorů je voleno v 81 volebních obvodech. Hranice volebního obvodu se mohou měnit (když se sníží nebo zvýší počet obyvatel obvodu o 15%). Mandát senátora je 6letý. Volby se konají každé 2 roky, kdy se obmění 1/3 senátorů (27 mandátů). Pasivní volební právo je pro občana ČR od 40 let Kandidovat může jak kandidát politické strany tak i nezávislý kandidát, jež získá alespoň 1 000 podpisů oprávněných voličů daného obvodu Volí se ve většinovým volebním systémem v 81 jednomandátových obvodech. Vítězí kandidát s nadpoloviční většinou hlasů. Pokud nedostane nadpoloviční počet hlasů kandidát v 1. kole postupují do 2. kola kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve 2. kole se stane senátorem ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů

11 Volby do zastupitelstev obcí a krajů Volby vyhlašuje 90 dnů před konáním prezident republiky Volební období je 4leté a pasivní volební právo je pro občany starší 18 let. Voliči do zastupitelstev obcí a krajů musí mít trvalý pobyt na území obce či kraje Zastupitelstva obcí i krajů mají počet mandátů podle počtu obyvatel daného kraje a obce (čím větší, tím je vyšší počet mandátů zastupitelstva) Volí se poměrným volebním systémem. Do zastupitelstva se dostává politická strana, jež získala alespoň 5% hlasů.

12 Prezidentské volby Prezidentem je volen lidem na dobu 5 let a první volba se bude pravděpodobně konat v lednu 2013 Česká republika je jedním velkým volebním obvodem. Prezidentem může být občan ČR starší 40 let, kterého nominuje politická strana zastoupená v parlamentu nebo získá podpisy alespoň 50 000 oprávněných voličů. Prezidentem se stane kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud ji nezíská, postupují do druhého kola kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je pak zvolen kandidát s nadpolovičním počtem hlasů

13 Volba prezidenta Jmenujte kandidáty na prezidenta ČR v roce 2013 a zhodnoťte jejich výsledek ve volbách. Byly jejich kampaně něčím zajímavé?

14 Volby do Evropského parlamentu Evropský parlament je společným parlamentem pro všechny členské země EU. ČR v něm má 22 zástupců Poslanci jsou voleni na dobu 5 let poměrným volebním systémem, kdy Česká republika je jedním volebním obvodem Právo volit má občan ČR a členského státu pokud je alespoň 45 dní má v ČR trvalý či přechodný pobyt starší 18 let. Pasivní volební právo má za stejných podmínek osoba starší 21 let. Volič si vybírá z kandidátních listin politických stran a do parlamentu se dostane každá politická strana, která dostane více než 5% hlasů.

15 Kontrolní otázky 1) Základním znakem voleb není? a)Tajnost b)Nepřímost c)Všeobecnost 2) Jaký volební systém charakterizuje nejlépe věta „V jednomandátovém volebním obvodu zvítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů? a)Většinový b)Poměrný c)Smíšený 3) Co je to aktivní volební právo? a)Právo být volen b)Právo volit c)Právo být volen i volit 4) Které orgány v ČR se volí většinovým volebním systémem? a)Poslanecká sněmovna b)Zastupitelstva obcí a krajů c)Senát 5) Pasivní volební právo při prezidentských volbách má? a)Občan starší 18 let b)Občan starší 21 let c)Občan starší 40 let

16 Správné odpovědi Správnými odpověďmi jsou 1)B 2)A 3)B 4)C 5)C

17 Použité zdroje Bílý, J. (2009): Základy státovědy, politologie a sociologie. Ostrava: KEY Publishing Filip, J. (2011): Ústavní právo České republiky. Brno: Nakladatelství Doplněk Klíma, K. (2006): Státověda. Plzeň: nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk Kolektiv autorů (2004): Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Nakladatelství Didaktis Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR http://www.volba- prezidenta.cz/kandidati_na_prezidenta_ceske_republiky/ http://www.volba- prezidenta.cz/kandidati_na_prezidenta_ceske_republiky/


Stáhnout ppt "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oborů Technické lyceum,"

Podobné prezentace


Reklamy Google