Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

záznam o odběru vzorku Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu rozbory vod – anionty ve vodách Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "záznam o odběru vzorku Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu rozbory vod – anionty ve vodách Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního."— Transkript prezentace:

1

2 záznam o odběru vzorku Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu rozbory vod – anionty ve vodách Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního prostředí v 1. a 2. ročníku střední školy

3 Anionty ve vodách Anion (záporný ion)

4 Anion chloridový Cl - Zdroje: je v přírodě velmi rozšířen, mořská voda, půda splaškové vody (člověk vyloučí močí denně asi 9 g chloridů) posyp cest v zimě odpadní vody z průmyslu (vysolování pomocí NaCl, neutralizace pomocí HCl) chlorace vody

5 Vlastnosti Cl - má slabé komplexační schopnosti, proto se vyskytuje hlavně ve formě jednoduchého iontu Cl - je stabilní hygienicky nezávadný; vyšší koncentrace ovlivňují chuť vody (asi 200 mg.l ̄¹) vyšší koncentrace zvyšují agresivitu vody

6 Výskyt ve vodách Cl - patří mezi základní aniony ve vodách; (v množství je většinou na třetím nebo čtvrtém místě) v podzemních a povrchových vodách je obsažen v jednotkách až desítkách mg.l ̄¹ minerální vody obsahují stovky mg.l ̄¹ (až několik tisíc mg.l ̄¹) průměrné množství v pitné vodě 24 mg.l ̄¹; v mořské 19 g.l ̄¹

7 Limity Cl - pro pitnou vodu 100 mg.l -1 ; balené pitné vody 250 mg.l -1

8 Anion síranový, SO 4 2- Zdroj horniny (sádrovec, anhydrit) oxidace sulfidů ve vodách odpadní vody (mořírny kovů) městské exhalace oxid siřičitý a sírový se přeměňují v atmosféře na kyseliny jako kyselý déšť se dostávají do vod

9 Vlastnosti SO 4 2- vyskytuje se jak jednoduchý ion, tak jako komplexní látka např. [CaSO4(aq)] narušuje uhličitanový tlumivý systém zvětšuje agresivitu vody zvětšuje oxidaci železa a manganu ve vodách nemá hygienický význam, velké koncentrace ovlivňují chuť vody (hořkost) při kombinaci síranů s vápníkem a hořčíkem může mít laxativní účinky (Šaratice)

10 Výskyt ve vodách SO 4 2- patří mezi hlavní aniony ve vodách v atmosférických vodách jen v jednotkách mg.l ̄¹ v podzemních a povrchových vodách desítky až stovky mg.l ̄¹ v pitných kolem 50 mg.l ̄¹

11 Limity SO 4 2- pro pitnou vodu platí limit 250 mg.l -1 Vyšší koncentrace mohou ovlivnit chuť vody a ve sloučenině s hořčíkem způsobit průjmy zvláště u přechodných spotřebitelů. Mohou též působit technické potíže jako usazování vodního kamene nebo korozi některých kovů.

12 Dusičnany, NO 3 - Zdroj: anorganický: převážně atmosférický vliv (NO2, NO3, HNO2, HNO3, …), není v horninách organický: rozklad organické hmoty živočišného a rostlinného původu v oxidačním prostředí odpady ze zemědělství potravinářský průmysl průmyslové odpadní vody (zpracování uhlí)

13 Vlastnosti NO 3 - sloučeniny jsou převážně rozpustné ve vodě může se přeměňovat: redukce na dusitany, amoniak a dusík významný je koloběh dusíku (nitrifikace a denitrifikace) není příliš jedovatý, ale může být přeměňován na jedovaté látky není příliš toxický pro ryby zejména na dusitany (viz. dusitany) dusík patří mezi tzv. nutrienty a ovlivňuje eutrofizaci vod Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny

14 Výskyt ve vodách NO 3 - patří mezi základní aniony ve vodách jeho koncentrace ve vodách průměrně stále roste (větší počet obyvatel) hodnoty ve vodách jsou hodně proměnné, některé podzemní vody obsahují významnější hodnoty dusičnanů (a dusitanů vyredukovaných z dusičnanů) povrchové vody do 20 mg.l -1 podzemní více než povrchové desítky mg.l -1 ; (do 70 mg.l -1 ).

15 Limity NO 3 - Pro pitnou vodu platí 50 mg.l -1 Doporučená hodnota 0-5 mg/l pro děti 5-15 mg/l pro dospělé Mezní hodnota 15 mg/l pro děti 50 mg/l pro dospělé

16 Zdroje ŠLÉGR, Jiří a kol. Ekologie a ochrana životního prostředí. Praha: Fortuna, 2002, ISBN 80- 71688282. DIVIŠ, Marián. Monitorování vod [online]. [cit. 30.10.2012]. Dostupný na WWW:. www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "záznam o odběru vzorku Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu rozbory vod – anionty ve vodách Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního."

Podobné prezentace


Reklamy Google