Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 9. Komunální volby Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 9. Komunální volby Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 9. Komunální volby Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 20.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem výukového materiálů s názvem Komunální volby je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti volebního systému Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka

3 Komunální volby volby zástupců do menších a malých celků územní samosprávy volby zástupců do menších a malých celků územní samosprávy volby do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů v případě měst velkých volby do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů v případě měst velkých představují uplatnění principu zastupitelské demokracie na nejnižší územně samosprávní úrovni představují uplatnění principu zastupitelské demokracie na nejnižší územně samosprávní úrovni

4 Volby v České republice volby se konají pravidelně vždy jednou za čtyři roky volby se konají pravidelně vždy jednou za čtyři roky mohou se konat i nepravidelně, a to pouze v případě, že počet členů obecního či městského zastupitelstva klesne pod předepsaný počet mohou se konat i nepravidelně, a to pouze v případě, že počet členů obecního či městského zastupitelstva klesne pod předepsaný počet komunální volby se konají ve všech obcích, přičemž v Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzni, Ostravě, Opavě a Ústí nad Labem také v jejich městských částech nebo obvodech komunální volby se konají ve všech obcích, přičemž v Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzni, Ostravě, Opavě a Ústí nad Labem také v jejich městských částech nebo obvodech

5 Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci vybírají jej hlasováním - vhazují volební lístek se jménem kandidáta do urny vybírají jej hlasováním - vhazují volební lístek se jménem kandidáta do urny

6 vítěz voleb, jenž je zvolen nadpoloviční většinou, získá právo rozhodovat o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel vítěz voleb, jenž je zvolen nadpoloviční většinou, získá právo rozhodovat o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel demokratické volby jsou založené na principu přirozené výměny garnitury u moci bez nutnosti prolévání krve a převratů demokratické volby jsou založené na principu přirozené výměny garnitury u moci bez nutnosti prolévání krve a převratů kolik občanů se aktivně zúčastní voleb není tak podstatné kolik občanů se aktivně zúčastní voleb není tak podstatné

7 Druhy voleb přímé - občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky přímé - občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky nepřímé - volba je zprostředkována přes zvolené reprezentanty, nebo tzv. elektory (sbor volitelů), nebo prostřednictvím státního orgánu ap. (mohou mít dva, tři i více stupňů) nepřímé - volba je zprostředkována přes zvolené reprezentanty, nebo tzv. elektory (sbor volitelů), nebo prostřednictvím státního orgánu ap. (mohou mít dva, tři i více stupňů)

8 rovné - každý občan má stejný počet hlasů, hlas každého občana má stejnou váhu (dělníka i prezidenta) rovné - každý občan má stejný počet hlasů, hlas každého občana má stejnou váhu (dělníka i prezidenta) tajné - nikdo se nemůže dovědět kdo a jak volil (s nepatrnými omezeními) tajné - nikdo se nemůže dovědět kdo a jak volil (s nepatrnými omezeními) všeobecné - volit může každý, jen se zákonem stanovenými (malými) omezeními všeobecné - volit může každý, jen se zákonem stanovenými (malými) omezeními

9 Volby v Česku do Evropského parlamentu do Evropského parlamentu do krajských zastupitelstev do krajských zastupitelstev do obecní samosprávy (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí nebo městských obvodů) do obecní samosprávy (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí nebo městských obvodů) do Senátu do Senátu do Poslanecké sněmovny do Poslanecké sněmovny

10 Historie první zákonodárný sbor v Československu, Revoluční národní shromáždění první zákonodárný sbor v Československu, Revoluční národní shromáždění Národní shromáždění Republiky Československé, které se skládalo z Poslanecké sněmovny a Senátu. Po válce mělo Národní shromáždění pouze jednu komoru Národní shromáždění Republiky Československé, které se skládalo z Poslanecké sněmovny a Senátu. Po válce mělo Národní shromáždění pouze jednu komoru po komunistickém převratu v roce 1948 byl omezen systém politických stran a volby se staly pouze formálními po komunistickém převratu v roce 1948 byl omezen systém politických stran a volby se staly pouze formálními

11 po sametové revoluci v roce 1989 se systém politických stran začal obnovovat po sametové revoluci v roce 1989 se systém politických stran začal obnovovat v roce 1990 se opět konaly svobodné volby v roce 1990 se opět konaly svobodné volby po rozpadu státu se Česká a Slovenská národní rada 1. ledna 1993 bez voleb změnily na parlamenty nově vzniklé České republiky a Slovenské republiky po rozpadu státu se Česká a Slovenská národní rada 1. ledna 1993 bez voleb změnily na parlamenty nově vzniklé České republiky a Slovenské republiky

12 Volební systém konkrétní způsob, jakým se ve volbách určuje obsazení jednotlivých funkcí, jež jsou voleny na základě hlasů voličů konkrétní způsob, jakým se ve volbách určuje obsazení jednotlivých funkcí, jež jsou voleny na základě hlasů voličů zahrnuje samotný způsob jakým volič volí (smí volit) zahrnuje samotný způsob jakým volič volí (smí volit) způsob přidělování volených funkcí kandidátům na základě voliči přidělených hlasů způsob přidělování volených funkcí kandidátům na základě voliči přidělených hlasů

13 většinový (majoritní) systém většinový (majoritní) systém poměrný (proporční) systém poměrný (proporční) systém Dalším současným českým rysem při sněmovních volbách je zvýhodňování ve volbách úspěšnějších stran pro přidělování mandátů, dohodnuté „smluvně opozičními“ Dalším současným českým rysem při sněmovních volbách je zvýhodňování ve volbách úspěšnějších stran pro přidělování mandátů, dohodnuté „smluvně opozičními“

14 Většinové volební systémy v rámci volebního obvodu získává vítěz všechny mandáty, které jsou obvodu přiděleny – v drtivé většině jde o jednomandátový volební obvod v rámci volebního obvodu získává vítěz všechny mandáty, které jsou obvodu přiděleny – v drtivé většině jde o jednomandátový volební obvod

15 Výhody : vláda tvořena pouze 1 stranou vláda tvořena pouze 1 stranou stabilní, jasně viditelná opozice („stínová vláda“) stabilní, jasně viditelná opozice („stínová vláda“) pevná vazba poslance na daný obvod pevná vazba poslance na daný obvod jednoduchost jednoduchost zlikvidování extremistických stran zlikvidování extremistických stran

16 Nevýhody: pomáhá utvoření bipartismu (tj. dvoustranickému modelu) a tím radikálně omezuje výběr pomáhá utvoření bipartismu (tj. dvoustranickému modelu) a tím radikálně omezuje výběr deformuje volební výsledky (neodpovídá mínění voličů ve volbách) deformuje volební výsledky (neodpovídá mínění voličů ve volbách) zvýhodňuje velké strany zvýhodňuje velké strany může vyhrát i strana s menším počtem reálných hlasů může vyhrát i strana s menším počtem reálných hlasů

17 vylučuje minority, diskriminace žen vylučuje minority, diskriminace žen vysoké procento propadlých hlasů vysoké procento propadlých hlasů necitlivost vůči výkyvům ve společnosti necitlivost vůči výkyvům ve společnosti psychologický tlak na voliče (musí hlasovat strategicky, aby nedošlo k propadnutí jeho hlasu) psychologický tlak na voliče (musí hlasovat strategicky, aby nedošlo k propadnutí jeho hlasu) ignoruje vzrůst extrémních nálad ve společnosti – když se extrémy prosadí i v něm, je pozdě ignoruje vzrůst extrémních nálad ve společnosti – když se extrémy prosadí i v něm, je pozdě

18 Poměrné systémy systém, který mandáty stranám rozděluje v poměru počtu hlasů získaných od voličů. V poměrném systému se setkáváme jen výjimečně s jednomandátovými volebními obvody, téměř vždy jsou vícemandátové systém, který mandáty stranám rozděluje v poměru počtu hlasů získaných od voličů. V poměrném systému se setkáváme jen výjimečně s jednomandátovými volebními obvody, téměř vždy jsou vícemandátové

19 Výhody: nedeformuje názor občanů vyslovený ve volbách – více odpovídá názorové struktuře voličů nedeformuje názor občanů vyslovený ve volbách – více odpovídá názorové struktuře voličů nesnadná manipulace s výsledky nesnadná manipulace s výsledky zajišťuje zastoupení menšin zajišťuje zastoupení menšin větší kontrola voličů (u přímých systémů) nebo strany (u stranických systémů) nad poslancem větší kontrola voličů (u přímých systémů) nebo strany (u stranických systémů) nad poslancem

20 není psychologický tlak na voliče není psychologický tlak na voliče méně propadlých hlasů méně propadlých hlasů včas zohlední nové trendy a potřeby společnosti, a tím i zachytí jinak možný růst extrémních nálad ve společnosti včas zohlední nové trendy a potřeby společnosti, a tím i zachytí jinak možný růst extrémních nálad ve společnosti

21 Nevýhody: složitost (pokud chybí zodpovědnost a/nebo přímá kontrola, vazba na voliče) složitost (pokud chybí zodpovědnost a/nebo přímá kontrola, vazba na voliče) ve většinových systémech exekutivy vede k utváření koaličních vlád, které navíc vyžadují dlouhá povolební vyjednávání ve většinových systémech exekutivy vede k utváření koaličních vlád, které navíc vyžadují dlouhá povolební vyjednávání snižuje efektivitu vlád a jejich odpovědnost snižuje efektivitu vlád a jejich odpovědnost nezáleží na osobní kvalitě kandidáta, ale na jeho stranické příslušnosti nezáleží na osobní kvalitě kandidáta, ale na jeho stranické příslušnosti

22 Jednokolové volební systémy kandiduje větší počet kandidátů za různé strany či nezávislí kandiduje větší počet kandidátů za různé strany či nezávislí volba probíhá pouze v 1 kole volba probíhá pouze v 1 kole vítězí kandidát, který dosáhl nejvyššího počtu hlasů ze všech (ne nutně nadpoloviční počet) vítězí kandidát, který dosáhl nejvyššího počtu hlasů ze všech (ne nutně nadpoloviční počet)

23 Dvoukolové volební systémy První kolo : stejné jako jednokolový VS – jednomandátový obvod, v něm větší počet kandidátů, pro získání mandátu je nutný nadpoloviční počet hlasů, pokud jej nikdo nedosáhne, následuje druhé kolo stejné jako jednokolový VS – jednomandátový obvod, v něm větší počet kandidátů, pro získání mandátu je nutný nadpoloviční počet hlasů, pokud jej nikdo nedosáhne, následuje druhé kolo

24 Druhé kolo: do 2. kola postoupí 2 nejlepší kandidáti. Vítězí ten, kdo dosáhne většiny. do 2. kola postoupí 2 nejlepší kandidáti. Vítězí ten, kdo dosáhne většiny. postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli určitý stanovený počet hlasů (minimálně 2 kandidáti) postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli určitý stanovený počet hlasů (minimálně 2 kandidáti)

25 Volební právo v Česku Jelikož lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (nepřímá demokracie), volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Volební právo ČR je všeobecné (právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku), rovné (každý hlas má stejnou váhu) a přímé (přímá volba bez zprostředkovatelů) Jelikož lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (nepřímá demokracie), volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Volební právo ČR je všeobecné (právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku), rovné (každý hlas má stejnou váhu) a přímé (přímá volba bez zprostředkovatelů)

26 Otázky a úkoly Co jsou to komunální volby, do jakých zastupitelstev se volí Co jsou to komunální volby, do jakých zastupitelstev se volí Volební právo v ČR – vysvětli hlavní předpoklady Volební právo v ČR – vysvětli hlavní předpoklady

27 Zdroje pro textovou část EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 DIDAKTIS 2004 ISBN: 80-86285-68-5 ISBN: 80-86285-68-5 PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. Praha: 1994 Praha: 1994 ISBN: 80-206-0499-5 ISBN: 80-206-0499-5 http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunální_volby 2012-08-20 2012-08-20


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 9. Komunální volby Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google