Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém základních registrů. Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém základních registrů. Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním."— Transkript prezentace:

1 Systém základních registrů

2 Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním znění (tj. zákonů č.100/2010 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 263/2011 Sb.) Nařízení vlády č. 161/2011 z 21.6.2011, o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění (včetně zákona č. 263/2011 Sb.) Vyhláška č. 528/2006 S. k zákonu č. 365/2000 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do IS, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných IS VS Zákon č. 263/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a další související zákony

3 Ze zákona č.111/2009 Sb. se obce staly editory registru osob - to je registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci To vyplývá ze zákonů: Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zřizování příspěvkových organizací Zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - provozovatelů stanic měření emisí – pouze obce s rozšířenou působností Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti – honební společenstva

4 Systém základních registrů tvoří: RUIAN - ČÚZK ROB - MV ČR ROS - ČSÚ RPP – MV ČR

5 1.Ústřední orgány nahlásí všechny své agendy 2.Ministerstvo vnitra provádí postupně registraci všech agend 3.Orgány veřejné moci (obce) se přihlašují k působnosti k agendám. 4.Orgány veřejné moci (obce) registrují své informační systémy. Úkoly obecních úřadu související s Registrem práv a povinností RPP

6

7

8 Postupy registrace jednotlivých agend a následné oznamování vykonávání působnosti v agendách jsou dány zákonem č. 111/2009 Sb. a NV č. 161/2011 Sb.

9 Termín oznámení agendy v RPP Termín, ve kterém musí orgán veřejné moci oznámit Ministerstvu vnitra vykonávání působnosti v agendě je stanoven na 30 dnů ode dne registrace agendy na webu ISZR

10 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

11 Dotazy technického i obecného charakteru směřujte do schránky uživatelské podpory: podpora@szrcr.cz podpora@szrcr.cz V pracovních dnech v době mezi 9.00 – 16.00 kontakt na tel čísle: 236 031 758.

12

13 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/ Přihlásíme se účtem adm_XXX https://kaas.czechpoint.cz/ais/login/pais/

14 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

15

16

17

18

19 01 | 03Turistický ruch Děkuji za pozornost Ing. Jan Forbelský Vedoucí odboru informatiky Tel: 541 65 8841 mail: forbelsky.jan@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Systém základních registrů. Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google